kongreslilleRevolutionære Socialisters kongres har vedtaget, at organisationen fremover ikke længere skal modtage økonomisk støtte fra det offentlige. Det sker efter iagttagelsen af, hvordan den ene venstrefløjsorganisation efter den anden bliver ramt af problemer, fordi de er afhængige af statens penge. RS starter derfor en kampagne for økonomisk uafhængighed. Skal det blive til virkelighed, har vi brug for din hjælp!

Uagtet de politiske forskelle hos organisationer og ungdomspartier i Danmark er der én ting, som de alle har tilfælles: De er sponsoreret af staten. Fra de mest yderliggående anarkister til langt ud på højrefløjen. I Danmark blev der med velfærdsstaten opbygget en tradition for, at staten finansierer politiske organisationer, som dermed blev økonomisk afhængige af selv samme stat. Det er stadig tilfældet i dag, og det har politiske konsekvenser.

I Revolutionære Socialister har vi også hidtil modtaget et mindre tilskud fra det offentlige. Men vi har altid betragtet dette som en midlertidig ordning, og vi har været klar over, hvordan det økonomiske afhængighedsforhold af staten skaber problemer på resten venstrefløjen. På vores nyligt afholdte kongres besluttede Revolutionære Socialister derfor at klippe de økonomiske bånd til staten. I stedet vil vi rejse pengene blandt vores medlemmer og sympatisører, og dermed skabe Danmarks eneste virkeligt uafhængige revolutionære organisation.

Et problem for venstrefløjen

UNGDOMSPARTIEROversigt over ungdompartiernes lokalforeninger (LF), antal medlemmer (M) og DUF tilskud (T). Kilde: DUF.De sidste par år har vi set, hvordan den økonomiske afhængighed af staten har været med til at hive tæppet væk under flere organisationer på venstrefløjen og skabt store økonomiske problemer. Pengene kommer fra forskellige dele af det offentlige, herunder kommunerne, mediestøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til ungdomspartierne.

Vi har set konsekvenserne for venstrefløjens forskellige talerør. I starten af 2017 lukkede det venstreorienterede netmedie Modkraft.dk efter 17 år, blandt andet fordi mediestøtten var blevet mindre. I februar i år blev det annonceret, at dagbladet Arbejderen udkommer som papiravis sidste gang den 1. maj. Dette var også som konsekvens af en beskåret mediestøtte samt større distributionsudgifter.

Det virker ikke til, at alle på venstrefløjen har draget samme konklusioner som RS. Da det nye netmedie Solidaritet.dk gik i luften i marts meldte de ud, at de vil være medlemsfinansieret. Men samtidig har de fået bevilget 1,3 millioner i mediestøtte over en treårig periode, som nu er en stor del af deres økonomiske grundlag. Fordi Solidaritet.dk allerede fra starten baserer en stor del af deres økonomi på statsstøtte, risikerer de at gentage de andre venstrefløjsmediers historie, når deres mediestøtte bliver beskåret.

De samme problemer gør sig gældende for venstrefløjens organisationer, både små og store. Eksempelvis har Internationale Socialister (IS) været tvunget til at opgive ansatte og egne lokaler, efter de mistede deres støtte fra DUF.

Det ser også ud til at ramme den yderste venstrefløjs største ungdomsorganisation, Socialistisk UngdomsFront (SUF). SUF har en samarbejdsaftale med Enhedslisten, der bl.a. gik ud på, at man tidligere kunne være såkaldt dobbeltmedlem af både SUF og Enhedslisten, og SUF ville få støtte fra DUF for alle disse dobbeltmedlemmer. DUF, der i større eller mindre grad har været kontrolleret af Socialdemokratiets ungdomsorganisation DSU, lavede reglerne om, så SUF ikke længere får støtte for disse dobbeltmedlemmer. Derfor kommer SUF sandsynligvis til at miste en stor del af deres DUF-støtte, som i 2018 udgjorde over 1,9 millioner kr., hvilket vil være et hårdt slag mod organisationen.

Politiske idéer kan ikke blive en materiel kraft, som kan ændre samfundet, uden en organisation. Og økonomi er fundamentet for enhver organisation. Uden penge kan der ikke printes materialer, males bannere, printes bøger, ansættes folk, lejes lokaler eller noget andet.

Igennem den økonomiske afhængighed kan staten gøre livet surt for en politisk organisation ved blot at ændre på nogle få regler eller krav. Hvis staten vil have en organisation til at moderere sin politik, kan den true med at fjerne støtten. I Revolutionære Socialister vil vi ikke bare græde snot over, at staten tager støtten fra venstreorienterede organisationer, og ellers forsøge at fortsætte, som vi hidtil har gjort. Vi har i stedet taget konsekvensen af disse dyrt betalte erfaringer.

Staten er en forhindring for socialisme

støtRS

I Revolutionære Socialister har vi altid betragtet støtten fra det offentlige som et midlertidigt onde. Vi har taget imod støtten, men hele tiden haft øjnene rettet mod at blive hundrede procent selvfinansieret. Ikke fordi vi har nogle principielle moralske skrupler eller fine fornemmelser om at tage penge fra staten. Men fordi det gør vores økonomi utrolig sårbar, og fordi vi ved, at der før eller siden ville komme et pres fra staten om, at vi skulle moderere vores politik for fortsat at modtage støtten.

Staten er ikke neutral eller objektiv. Tværtimod er den nuværende stat, i sidste instans, et undertrykkelsesapparat som eksisterer for at opretholde det nuværende kapitalistiske system og den nuværende herskende kapitalistklasses magt.

Til hverdag bliver staten set som en neutral størrelse, der tager sig af at opklare indbrud, passe de syge og de arbejdsløse og så videre. Men i perioder med tilspidset klassekamp fjerner staten sin demokratiske velfærdsmaske og viser sit virkelige ansigt. Under kapitalismen har demokratiet en ekstremt ustabil karakter, hvilket der er masser af eksempler på. Regeringen har netop vedtaget den såkaldte påvirkningslov, hvor man kan straffes med op til 12 års fængsel, hvis man, ifølge myndighederne, i samarbejde med en udenlandsk efterretningstjeneste fremsætter ytringer, som skal “påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse”. Det er et frontalt angreb på ytringsfriheden. I civiliserede Frankrig var der undtagelsestilstand i to år fra 2015 til 2017, hvor en række af tiltagene fra undtagelsestilstanden blev ophævet til lov. Nu har præsident Macron, på grund af bevægelsen med De Gule Veste, truet med at genindføre undtagelsestilstanden, og mange steder er forsamlingsfriheden allerede blevet fjernet med forbud mod demonstrationer.

Statens essens bliver mere tydelig, hvis man ser på hvilke dele af statens områder, der rammes af nedskæringer, og hvilke der ikke gør. Der bliver konstant skåret ned på sundhed, uddannelse, arbejdsløshedsunderstøttelse og i alle andre dele af “velfærden”. Hvilke af statens områder bliver ikke ramt af nedskæringer, men får derimod flere midler? Statens kernefunktioner: militær, politi, fængsler og efterretningstjenester.

Den nuværende stat er et mægtigt værktøj, som den herskende klasse igennem historien har brugt til at bevare status quo og til at forhindre revolution. At være afhængig af selv samme stat vil derfor blive et problem før eller senere, hvis vi tager målet om en socialistisk revolution seriøst.

I den nuværende periode går det op for stadigt flere, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde en værdig fremtid for det store flertal. Alle de små og store problemer, som vi oplever i hverdagen og hører om i medierne, hænger uløseligt sammen med et socioøkonomisk system, som ikke kan udvikle samfundet i en positiv retning. Men de etablerede partier leverer på den anden side intet som helst alternativ til kapitalismen, men anstrenger sig, alt hvad de kan, for at holde sig inden for systemets snævre rammer. De fokuserer udelukkende på det parlamentariske spil og “det muliges kunst”, på et tidspunkt hvor kapitalismen umuligt kan levere nogle som helst forbedringer for arbejdere, unge og fattige.

Igennem historien har arbejderklassen igen og igen forsøgt at ændre samfundet grundlæggende. Hvad der har manglet, har været et revolutionært parti, som har kunnet lede arbejderklassen i at tage magten for at drive alle dele af samfundet demokratisk og smide kapitalismen på historiens mødding. Det er denne opgave, som vi i Revolutionære Socialister har taget på vores skuldre: at bygge kernen til det, der skal blive et revolutionært masseparti. For at kunne løse denne enorme opgave i fremtiden skal vi i dag fortsætte vores fremgang i medlemsbasen, aktiviteter og udbredelse af vores idéer.

Støt kampen for et andet samfund – støt RS!

Vi har taget det endelige skridt og er stoppet med at modtage penge fra det offentlige. Vi starter nu en kampagne for at rejse penge fra vores medlemmer og andre, der er sympatiske overfor idéen om et andet samfund. Det er de eneste penge, som vi med sikkerhed kan bygge på, og det vil derfor skabe et sundt økonomisk fundament for vores videre arbejde.

For at det skal blive en succes, har vi brug for dig! Vi opfordrer dig til at støtte os. Helst ved at blive fuldt medlem, blive aktiv i Revolutionære Socialister og kæmpe for de marxistiske idéer på din skole, universitet eller arbejdsplads. Når det er sagt, er der selvfølgelig mange, der har for travlt med arbejde, studie eller familie til at blive aktive, eller som blot vil støtte en af de få socialistiske organisationer, der ikke er fedtet ind i alt snavset fra Christiansborg. Hvis det er tilfældet, kan du hjælpe os økonomisk ved at blive “B-medlem”. Her giver du et fast beløb om måneden, får vores avis Revolution leveret og får løbende information om, hvordan det går med organisationen. Alle bidrag, store som små, vil være en kæmpe hjælp i kampen for et samfund, som sætter mennesker, frem for profit, i første række.

Der er ingen tvivl om, at dette skridt er en stor mundfuld for en lille organisation som vores. Men det afskrækker os ikke. Vi er ikke ét sekund i tvivl om, at det er absolut nødvendigt at gøre os økonomisk uafhængige, og at det styrker Revolutionære Socialister. Det skal lykkes, og det vil lykkes – med din hjælp.

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.