For 90 år siden, den 30. januar 1933, blev Adolf Hitler indsat som tysk kansler. Dermed var vejen banet for oprettelsen af det nazistiske regime; en katastrofal begivenhed for arbejderklassen i Tyskland og resten af verden. Men hvordan var det muligt for nazisterne at komme til magten, og hvilke lektioner kan vi i dag lære af tragedien?

Som revolutionære er vores mål at forandre verden. Men hvad driver forandringer i historien? I denne artikel forsøger vi at give svar på, inden for hvilke grænser individet har mulighed for at påvirke historien, og hvorfor individet har en essentiel rolle at spille i kampen for en socialistisk fremtid.

Klassekampen i kvindekampen bliver ofte glemt i de populære fremstillinger af kvindebevægelsen. Men klassekampen både var og er afgørende i kampen for lige rettigheder.

For 175 år siden skrev Karl Marx og Friedrich Engels Det Kommunistiske Manifest, et dokument der skulle blive en grundsten for hele arbejderbevægelsen. I dag, hvor klassekampen er tilbage på dagsordenen, er dets idéer mere relevante end nogensinde før. Et spøgelse går atter gennem Europa, og nye generationer af arbejdere og unge vækkes til kamp.

Et århundrede er gået, siden den italienske kapitalistklasse overdrog magten til Benito Mussolinis fascister. Nedenfor præsenterer vi et let bearbejdet sammendrag af artikler fra Sinistra Classe Rivoluzione, den italienske sektion af den Internationale Marxistiske Tendens (IMT), om begivenhederne, der ledte op til Mussolinis berygtede march mod Rom.

Netop nu er vi på vej ind i en krise. En krise der formentlig vil kunne måle sig med depressionen i 30’erne. Inflation, krig, klimaforandringer og spekulation spiller afgørende roller. Men bag de exceptionelle begivenheder ligger de helt fundamentale modsætninger i kapitalismen. At forstå dem er første skridt til at forstå karakteren af den nuværende krise.

I Revolutionære Socialister har vi netop holdt vores årlige Revolution Festival med over 100 deltagere fra hele landet. Gæster såvel som medlemmer gik derfra med en højere forståelse af marxisme og revolutionær teori, såvel som fornyet vilje og kraft til at kæmpe for at omstyrte det kapitalistiske system. Hvis du var så uheldig at kunne deltage i begivenheden kan du heldigvis alligevel se oplæggene her!

Ideen om “menneskets natur” benyttes ofte til at fornægte muligheden for en kommunistisk fremtid. Det hævdes, at mennesker af natur er grådige og egoistiske. Men er det rigtigt, og findes der overhovedet en menneskelig natur?

Dette dokument, med den originale titel ”Marxistisk teori og kampen mod fremmede klassers idéer”, blev efter en grundig diskussion på alle niveauer i den Internationale Marxistiske Tendens (IMT) enstemmigt vedtaget af IMT’s Verdenskongres i juli 2018. Dokumentets formål er at optegne grænsen mellem marxisme og et sæt af idealistiske og postmoderne ideer, der er fremmede for arbejderklassen, og som igennem et stykke tid har vundet indflydelse blandt et lag af aktivister i akademiske cirkler, og som ydermere bliver brugt på en reaktionær måde i den internationale arbejderbevægelse.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.