kg16 1Den 5-6. marts mødtes 25 revolutionære unge for sammen at diskutere den politiske situation i Verden og Danmark og udstikke kursen for Revolutionære Socialister (RS) det næste år. Og der var rigeligt at diskutere. 

Det er umuligt at forstå situationen i Danmark, uden at se den i sin internationale kontekst. Derfor var første punkt diskussion af den internationale situation. Francesco Merli fra den Internationale Marxistiske Tendens’ internationale sekretariat i London, holdt oplægget til diskussionen.

Det er tydeligt, at begivenhederne i verden tager fart. Der blev diskuteret den fundamentale krise i kapitalismen, den massive mistillid til den politiske og økonomiske elite, men også hvordan radikaliseringen af både arbejdere og unge rundt om i Europa det ene sted efter det andet får politiske udtryk, som med bevægelsen omkring Jeremy Corbyn i England og Podemos i Spanien. Særligt Spanien, påpegede Francesco, er et land, som vi må holde øje med og følge tæt i den næste periode. Vi er i den allerførste fase i en revolutionær epoke på verdensplan.

kg16 2Dernæst fulgte diskussion af perspektivet for klassekampen i Danmark hvor redaktør for Revolution Marie Frederiksen holdt oplægget. Denne diskussion skete på baggrund af det dokumentudkast, som alle afdelinger i organisationen havde diskuteret i ugerne op til kongressen.

Her var det især den økonomiske krise, den nye borgerlige regering og de begyndende små bevægelser, som der blev lagt vægt på. Alt sammen symptomer på at der er sket et brud i de seneste års stilstand. Men også hvor markant det politiske vakuum er på den parlamentariske scene. Ingen partier, heller ikke Enhedslisten, som indtil nu fortsætter med at dreje i retning af det gamle socialdemokrati, er i stand til at forbinde sig med og udtrykke den enorme frustration, der ligger under overfladen. Denne situation kan ikke fortsætte for evigt. På et tidspunkt vil den underliggende radikalisering få et udtryk, om end det er umuligt at forudse hvordan og hvor. Derfor, slog Marie fast, må vi være åbne og ikke falde ind i en ”business as usual” attitude, men hele tiden søge at have føling med begivenhederne. Men frem for alt: Vi skal hurtigst muligt vokse og styrke vores organisation, så vi kan have reel effekt på klassekampen i fremtiden. Dokumentet kan læses her.

Det sidste punkt på dagsordenen lørdag var en rapport fra IMT’s arbejde rundt om i omkring 30 lande i verden. Som revolutionære er vi internationalister i ordets mest bogstavelige forstand. Derfor følger vi arbejdet i andre sektioner så tæt som muligt, for at alle sektioner kan få størst mulig gavn af hinandens erfaringer, men også give konstruktiv kritik, hvis man mener, at der bliver begået fejl. Kun ved sådan åben og ærlig diskussion kan alles politiske niveau blive hævet og den internationale organisation styrket.

Søndag stod i organisationens tegn. Det var gennemgående, at RS har oplevet kraftig fremgang på alle punkter. Studenterarbejdet har taget mere fart. Nye kammerater er gået med og nye tager mere ansvar på deres skuldre. Det er en helt afgørende udvikling, som vi skal holde fast i, samtidig med et benhårdt fokus på teori: alle medlemmer skal uddannes i de marxistiske ideer, hvilket er ekstra vigtigt, når der kommer mange nye til. Men samtidig; at ingen nogensinde er ”færdigudlært” som marxister. Alle, også de der har været med i årevis, skal hele tiden stræbe fremad efter ny og dybere teoretiske forståelse.

Optimismen var tydelig og kom klart til udtryk i indsamlingen hvor 14.000 kroner blev samlet ind, et ganske imponerende beløb, særligt når man tager i betragtning, at langt de fleste i RS er studerende, der må vende hver krone.

Til sidst valgte kongressen en ledelse, der blev udvidet med næsten 50 procent, igen et tegn på organisationens fremgang, at nye folk tager et skridt frem.

RS’s kongres i 2016 markerer et vigtigt skridt i opbygningen af den danske sektion af IMT, og har givet et fantastisk fundament til at tage nye skridt frem det næste år i kampen for en socialistisk revolution, både i Danmark og internationalt.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister, den danske sektion af IMT]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.