tjenestemandstirsdag 13 april foto Daniel ArnholtzI årtier er de traditionelle kvindefag blevet underbetalt. Et faktum, der har været konsolideret af Tjenestemandsreformen fra 1969. Nu har de berørte arbejdere fået nok, og kampen mod Tjenestemandsreformen er for alvor begyndt. Men kun hvis der mobiliseres titusindvis på gaden kan kampen i sidste ende vindes.

Udstyr og uniformer politi dkFlere episoder med hård repression fra statens side, bør tages alvorligt af venstrefløjen. Hvis staten lykkes med at skræmme kritikere fra at gøre modstand, vil det ramme venstrefløjen og arbejderklassen hårdest.

Sofie GardeDen 25. marts landede resultaterne for sygeplejerskernes afstemning til overenskomsten som DSR har forhandlet hjem med stat, regioner og kommuner: Det blev et nej. Sygeplejerskerne har fået nok.

nuuk fra søsiden Kim andersen PublicDomainResultatet af det grønlandske valg afspejler en afvisning af multinationale selskabers rovdrift på Grønlands naturressourcer, men en stærkt faldende valgdeltagelse afslører samtidig en dybereliggende radikalisering og utilfredshed med hele systemet, den politiske elite og dansk kolonialisme.

1200px Egede nuuk 1 Følgende resolution blev enstemmigt vedtaget af Revolutionære Socialisters kongres den 20. Marts 2021.

I år fejrer det danske borgerskab 300 året for koloniseringen af Grønland. En kolonisering, der for det grønlandske folk indledte 300 års imperialistisk udplyndring, ydmygelse og undertrykkelse. Der er behov for, at revolutionære i Danmark bryder igennem muren af national-chauvinistisk propaganda, udstiller det danske borgerskabs hykleri, og kritiserer deres undertrykkelse af det grønlandske folk. Vreden mod dansk kolonialisme er stærk i Grønland, især blandt unge. Grønlændernes afvisning af dansk overherredømme udtrykkes tydeligt ved, at mere end to tredjedele af Grønlands befolkning ønsker selvstændighed, og selv blandt dem, som ikke ønsker selvstændighed, er der en udbredt vrede imod 300 års dansk kolonistyre. Holdningen på Grønland overfor Danmark står i stærk kontrast til det billede, som den danske stat forsøger at tegne, af forholdet mellem de to nationer.

Frida Pernille Groth Rasmussen, privatfotoDe jordemoderstuderende har fået nok og kæmper nu tilbage mod det system der i årevis har smadret et fag de ellers elsker og er stolte af. Ligesom sygeplejerskerne og pædagogerne har jordemødrene fået nok af dårlige lønninger og uværdige arbejdsforhold.

nr66 forsideLeder: Nu er det nok. I over et år har vi gjort, hvad der blev sagt. Holdt afstand og isoleret os. Arbejderne i frontlinjen, i supermarkederne, børneinstitutionerne og på hospitalerne har gået forrest og sat hensynet til helbred og familie til side. Unge har droppet deres sociale liv og accepteret at leve gennem en skærm. Alt sammen for at få kollektivet bedst igennem pandemien. Arbejdere og unge har ofret sig - uden at klage.

sygeplejerskerSygeplejerskerne har fået nok. De har stemt NEJ til overenskomstforliget. Skal kravene om højere løn indfries må der tænkes ud over de officielle rammer.

I går, torsdag den 25. marts, blev afstemningsresultatet om overenskomsten (OK21) for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd (DSR) offentliggjort. Til chok og forbitrelse hos samfundets øvre lag forkastede sygeplejerskerne forhandlingsresultatet.

what is to be doneDer er en udbredt myte om, at marxister kun beskæftiger sig med arbejdskampe og økonomiske spørgsmål – at alle andre spørgsmål vil ordne sig efter revolutionen. Intet kunne være længere fra sandheden.

Simone RavnDanmark bliver ofte fremhævet som en ø af virkeliggjort socialisme i et hav af kapitalistisk elendighed. Det er en fortælling, der baserer sig på de indrømmelser, der blev givet til den danske arbejderklasse under det store økonomiske opsving et par årtier efter anden verdenskrig. Det er for længst historie, og arbejderklassen står hver dag ansigt til ansigt med de barske forhold, som kapitalismen byder dem.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.