Den økonomiske krise kradser alvorligt mens alverdens økonomer render rundt og river sig i håret uden at kunne forudsige endsige forklare noget som helst.

Marxisterne er de eneste, der har været i stand til at forudsige den nuværende krise. Og marxisterne er de eneste der kan fremsætte en løsning, hvor krisens byrde ikke lægges på arbejderklassen, men på dem der er ansvarlige for krisen, dvs. kapitalisterne.

Der findes to løsninger på den nuværende krise; enten en ødelæggelse af produktion, produktionsmidler med dertil hørende hårde angreb på arbejderklassen, eller at arbejderklassen overtager produktionsmidlerne og demokratisk planlægger produktionen. Det er kun gennem arbejderklassens kontrol og planlægning, at kriser kan i fremtiden kan undgås, og at produktionen kan komme flertallet til gode, og ikke kun et mindretal.

Der er altså mere end nogensinde før brug for de marxistiske ideer. Enhver, der ønsker at ændre samfundet, må sætte sig ind i marxismens rige ideer. Studere og forsøge at forstå. Derfor lancerer vi forskellige initiativer til at udbrede Marxismens klassikere; dvs. tekster af Marx, Engels, Lenin og Trotskij.

Det ene initiativ er udgivelsen af månedens teoretiske pjece.

I denne måned har vi udgivet Trotskijs mesterværk: ”Deres moral og vores”.

Vi står konstant over for moralske spørgsmål. Spørgsmål om hvad vi skal gøre, og hvad der er rigtigt og forkert. Alle politiske spørgsmål har en moralsk side. Den såkaldte ”værdidebat” har fået sat diskussionen af moral på dagsordenen.
“Fra folk til folk, fra epoke til epoke har forestillingerne om godt og ondt skiftet så grundigt, at de ofte ligefrem modsagde hinanden. Men nogen vil måske indvende, at godt dog ikke er ondt, og ondt ikke godt, og hvis godt og ondt rodes sammen, så ophører al moralitet, og enhver kan gøre og lade som han lyster. (...) Men så let er sagen ikke klaret. Hvis det gik så simpelt til, så ville der jo ikke være noget at skændes om angående godt og ondt, så ville alle og enhver jo vide, hvad der er godt, og hvad der er ondt.” (Friedrich Engels, Anti-Dühring, kapitel IX)
I Deres Moral og Vores bruger Leon Trotskij med stor kraft den marxistiske metode til at analysere spørgsmål om moral og etik. I stedet for endeløse abstrakte og idealistiske udredninger, viser Trotskij, at spørgsmålet om moral er et klassespørgsmål.

Trotskij forklarer:
“Et middel kan kun retfærdiggøres af sit mål. Men målet må for sit vedkommende også retfærdiggøres. Ud fra et marxistisk synspunkt, som udtrykker proletariatets historiske interesser, retfærdiggøres målet, hvis det fører til udvidelse af menneskets magt over naturen og til ophævelse af mennesket magt over mennesket.” (Deres Moral og Vores)
Deres Moral og Vores er et unikt bidrag til en marxistisk forståelse af moral og moralske spørgsmål og må læses af alle, der ønsker at få et klasseperspektiv på ”værdidebatten”.

Vi opfordrer alle vores læsere til at læse ”Deres moral og vores”, der klart giver en klasselinje på spørgsmålet om moral, rigtigt og forkert.

Pjecen koster 10 kroner og kan købes hos Socialistisk Standpunkt ved at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis du er interesseret i at diskutere teksten, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.