Billeder nederst i artiklen

Fredag den 18. april - Store bededag - afholdt Socialistisk Standpunkt sin årlige konference. Konferencen fandt sted hos elektrikernes fagforening i København. Omkring 45 arbejdere og unge fra hele landet deltog i mødet. Der var også gæster fra den svenske søsteravis Socialisten, samt den italienske søsteravis Falce Martello repræsenteret ved Roberto Sarti.

Konferencen fandt sted midt under konflikten på det offentlige område, hvilket kastede et endnu mere alvorligt lys over mødet. Mange af de tilstedeværende havde i de forgangne år kæmpet mod højredrejningen af ungdomsorganisationen SUF og de bureaukratiske angreb på marxister i SUF.

Mødet blev åbnet af Marie Frederiksen, der forklarede at konferencen fandt sted i en periode hvor klassekampen er spidset til, og hvor der har været gentagne bevægelse blandt arbejdere og unge, senest strejken blandt de offentligt ansatte. Men at ledelsen for arbejderbevægelsen gang på gang har bremset bevægelsen. Og at dette beviste nødvendigheden af at vise at der er en alternativ vej, en socialistisk, og at der var brug for at opbygge en marxistisk tendens i arbejderbevægelsen.

Bagefter blev ordet givet til den Roberto Sarti, medlem af redaktionskomiteen i den italienske marxistiske avis Falce Martello. Roberto Sarti var inviteret til at fortælle om de internationale situation under punktet verdensperspektiv.
Roberto Sarti startede med at forklare om den økonomiske situation: "Det opsving vi har set var på grund af en kraftig udvidelse af brugen af kredit. Nu er boligboblen sprunget i USA, hvilket igen har medført faldende vækst. USA's vækst prognose for 2008 er kun 0,5 procent. 28 millioner mennesker i USA modtager madkuponer for ikke at sulte."

Efter at have forklaret at den begyndende økonomiske krise i USA ville påvirke Europa – blandt andet på grund af faldende eksport – forklarede Roberto Sarti, at regeringerne i mange af de europæiske lande var yderst ustabile. At den højreorienterede præsident Sarkozy i Frankrig i løbet af kort tid var blevet ekstrem upopulær, i Tyskland har der været en splittelse i det tyske socialdemokrati og den nye koalitionsregering bliver mindre og mindre populær. I Italien var venstrefløjen ikke længere repræsenteret i parlamentet efter sidste valg i midten af april hvilket har startet en krise blandt venstrefløjen.

Derefter forklarede taleren om situationen i Latinamerika. "Den Internationale Marxistiske Tendens var den eneste der forklarede at der ville komme en revolutionær bølge over hele Latinamerika. I dag er vores ideer til stede i en lang række latinamerikanske lande". Efter at have forklaret om den revolutionære udvikling i Latinamerika forklarede Roberto Sarti også om problemet i blandt andet Venezuela hvor revolutionen ikke blev ført til enden, hvilket havde skabt fødevaremangel pga sabotage fra kapitalisterne i Venezuela. Efter pres fra 15.000 arbejdere på den store stålfabrik SIDOR blev fabrikken gennationaliseret den 9. april. Dette repræsenterer en vigtig sejr for arbejderne i Venezuela.

Roberto Sarti sluttede af med at forklare at marxister ikke selv laver revolutioner. Men at det er begivenhederne der får arbejderne til at drage revolutionære konklusioner og at der var marxisternes opgave at intervenere og accelerere bevægelsen frem mod en socialistisk revolution på verdensplan.

Punktet efter var oplæg og præsentation af dokumentet Dansk Perspektiv 2008. Dette blev holdt af Frederik Ohsten, som indledte med at forklare at den internationale økonomiske turbulent havde en direkte effekt på økonomien i Danmark. Der har været en ekstrem gældssætning i økonomien i Danmark, især ført an af boligboblen der nu er ved at briste. I øjeblikket er salget af huse nede på 1993 niveau.

Frederik Ohsten gik derefter over til den politiske situation og forklarede at den borgerlige regerings valgsejr bundede i det anglende alternativ fra arbejderpartierne. Men også at de gentagne gigantiske demonstrationer og bevægelser blandt arbejdere og unge ville få et udtryk i arbejderpartierne. For eksempel fremhævede Frederik Ohsten valget af LO formand Harald Børsting som et stop for højrefløjen i fagbevægelsens ultimative kontrol over bevægelsen.
Frederik Ohsten sluttede af med at forklare at den politiske situation var ustabil, at arbejderne og ungdommen var i bevægelse og kampe gjaldt om at kæmpe for en socialistisk politik i arbejderbevægelsen.

Stemningen på konferencen var rigtig god. Der var især mange unge mennesker. Den gode stemning på konferencen resulterede blandt andet i at der blev indsamlet 6.377 kroner, hvilket var en meget højt beløb, især i betragtning af den lave gennemsnitsalder til mødet. Også i diskussioner var der mange indlæg fra folk aktive i elev, lærling, studenter og fagbevægelsen. En af konklusionerne på konferencen var nødvendigheden af at komme af med den borgerlige regering og behovet for at der i arbejderpartierne starter en diskussion af tilbagevenden til et socialistisk program. Dette gælder ikke mindst arbejderpartiernes ungdomsorganisationer DSU, SFU og SUF.

Det blev også besluttet at man skulle arbejde hen imod at øge de årlige udgivelser af Socialistisk Standpunkt fra seks om året til 10. Konferencen sluttede af med afsyngelsen af internationale. Der er ingen tvivl om at konferencen, der var den største indtil nu, repræsenterer et vigtigt skidt i opbyggelsen af den marxistiske tendens i Danmark og at alle de tilstedeværende var parat til at gå i gang med opgaverne med krum hals.

Tak til Niklas Zenius Jespersen for fotos


Roberto Sarti holder tale om verdensperspektivet


Omkring 45 unge og arbejdere fra hele landet deltog i konferencen

Frederik Ohsten indledte diskussionen om dansk perspektiv

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.