Allerede nu starter diskussionerne om de overenskomster, der skal fornys omkring marts 2004 for godt 600.000 privatansatte arbejdere. Både finansministeriet og LO forudser økonomisk fremgang og derfor forholdsvis gode overenskomster, men er dette et realistisk billede?

Mens eksperterne i længere tid har påstået, at den danske økonomi har det fint, mærker arbejderklassen nu for alvor økonomiens sande tilstand. Massefyringer, nedgang i produktionen og høje arbejdsløshedstal er realiteten i Danmark.

Den økonomiske krise ser kun ud til at blive værre, hvilket vil føre til nedskæringer i velfærd og lønninger over hele verden. Hvis vi vil retten til et ordentligt liv, hvor man ikke skal vende hver en øre for at komme igennem måneden, er vi nødt til at gøre op med kapitalismen. Vi har simpelthen ikke råd til et system, der konstant kommer i krise og ødelægger vores liv.

Den 9. juli fyldte Ted Grant 90. Vi interviewedw ham om hans liv, kamp og hvordan han ser verden i dag. Ted har været aktiv trotskist hele sit liv siden 1930’erne i Sydafrika og i Storbritannien siden 1934.

Den sociale situation i Venezuela er fortsat, seks måneder efter kupmagernes lockout i december-januar, kendetegnet ved en fordelagtig situation for revolutionen, som stadig nyder massiv støtte blandt befolkningens masser.

I dag mindst 100 år efter Marx&Engels er deres ideer stadig gældende. Dette gælder ikke mindst på et område som filosofi, hvor de to har gjort et kæmpe stykke teoretisk arbejde. Denne artikel beskæftiger sig med Marx&Engels dialektiske materialisme kontra den modsatte verdensopfattelse, nemlig idealismen.

Det bliver tit sagt, at det danske samfund er et samfund, hvor religion spiller en lille rolle. Ingen går i kirke. Og politik og religion er adskilt, hævdes det.

- Den danske undergrund tilhører arbejderklassen!
Mens sommeren går sin stille gang fører økonomiministeren forhandlinger med AP Møller omkring øget beskatning på Nordsøolien.

Regeringen vil gøre det lovligt, at virksomheder tjener penge på børnepasning. Dette er katastrofalt og vil i sidste ende betyde en øget forskel på rig og fattig.

For tiden er vi vidne til en strejkebølge internationalt, der ikke har været set i lang tid. De borgerlige medier plejer ofte at afskrive dem med, at folk er forkælede og bare kræver og kræver. Dette udsagns absurde arrogance burde være klar for de fleste. Ifølge dem går folk åbenbart i strejke for sjov, ja hvad kan man andet end at ryste på hovedet. Der er selvfølgelig en grund til, at folk strejker, de vil have ordentlige forhold, løn, pension osv.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.