Friedrich Engels HDDialektik som filosofisk begreb er blevet diskuteret og brugt tvetydigt i filosofiens historie. Selve ordet stammer fra det græske ‘dialektike techne’, der betyder at føre samtale/diskutere. I den græske filosofi (Platon, Aristoteles mfl.) sås dialektik som en metode til at nå erkendelse. Det blev gjort ved at undersøge en sag fra flere sider (at diskutere), heriblandt bruge modsætningsforhold til at afsløre svage påstande og dermed nå den sande erkendelse. Den store tyske filosof Hegel (1770-1831) havde dog en anden forståelse af begrebet dialektik. Han mente, at dialektik ikke blot var et redskab til at opnå erkendelse, men var en del af virkeligheden i den betydning, at verden består af modsætningsforhold og altid er under konstant forandring.

karl marx friedrich engels en la imprenta de la rheinische zeitung colonia museo marx engels moscc3ba e29c86 e chapiro c2a9 c3b1c3a1ngara marx1Denne tekst er skrevet af en af de vigtigste ledere af den russiske revolution, Leon Trotskij, i 1937, som var 90-året for udgivelsen af Det Kommunistiske Manifest. Manifestet var, og er stadig, den socialistiske bevægelses vigtigste dokument. Det er skrevet af to af de vigtigste skikkelser i arbejderbevægelsens historie: Karl Marx og Friedrich Engels. På 90-året for Manifestet gennemgår Trotskij dets styrker og hvor det er forældet.

Industrial robotsProduktivkræfter er et begreb, som indgår i den marxistiske historieopfattelse, som kaldes ”historisk materialisme”. I denne historieopfattelse opfattes historien som drevet af det vekselvirkende forhold mellem to elementer i samfundet: Produktivkræfterne og produktionsforholdene. Produktivkræfterne betegner alt det, som indgår i produktionen: menneskene, som producerer, råstofferne, som bruges til at producere det givne produkt og vigtigst af alt den teknologi og teknik, som bestemmer produktiviteten i produktionen. Produktivkræfterne er altså i sidste instans de elementer, som mennesket bruger til at reproducere livet selv.

rundt rundtReform er et ord, som man i dag støder på i mange sammenhænge. Hvis man kigger på ordets egentlige betydning, betegner det en form for ændring. Hvis man reformerer noget, ændrer man det. Inden for marxistisk terminologi er ordet med til at beskrive to forskellige veje frem i samfundsudviklingen: Reform eller revolution.

Women Around the World Continue to Struggle for Their Rights“Sociale fremskridt måles ved kvindens fremskridt mod frihed.” Et citat fra den franske utopiske socialist Fourier, som Marx var glad for. I dag ser vi, hvordan kapitalismens blindgyde omvender den proces, hvor forholdene for kvinder ellers gik mod mere frihed. På den anden side ser vi en stigende interesse i kvindekamp, som er et tegn på, at nye lag træder ind på den politiske scene.

TruthoutTo vigtige bøger om den danske centraladministration er siden 2011 kommet på gaden. Den ene ”Javel, Hr. Minister – Topembedsmænds magt og ministres afmagt” af Susanne Hegelund (SH) og Peter Mose (PM) og den anden ”Mørkelygten – Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta” fra 2014 af Jesper Tynell (JT). Især den sidste er meget gennemarbejdet, og dens afsløringer river tæppet væk under nogle af de mest grundlæggende myter om det danske folkestyre. Læst med marxistiske øjne er de to bøger tilsammen en glimrende illustration af, hvorfor det borgerlige statsapparat ikke bare kan overtages af arbejderne, men må sønderbrydes og noget helt andet sættes i stedet.

b7e861617ca147fb9502902edb5643b5Det skete i de dage, at topledere fra hele verden mødtes i Paris for at diskutere klimaforandringer og miljø. Sådan har de mødtes mange gange før og uden resultat. Det på trods af, at forskere og politikere, på nær nogle få tossehoveder, er enige om, at klimaforandringer er reelle, og at situationen er alvorlig, hvis ikke der gøres noget. Alligevel kommer der intet andet ud af disse topmøder end varm luft.

capitalistOrdet bourgeoisi [buɐ̯ʃwɑˈsiˀ] kommer fra det franske ord for ”borger”, ”borgerskab” eller ”fra borgen”. Allerede her ser vi et ord, der beskriver en person, der er mere privilegeret end dem, der ikke kommer fra borgen. Altså ordet siger implicit, at vi fra gammel tid har at gøre med et samfund, hvor der har været brug for et ord til at dele befolkningen op i klasser.

truthout.org flickrAnmeldelse: De sidste år har budt på et mindre opsving i udgivelser og øget fokus på venstreorienteret litteratur. I enkelte større aviser har man endda til tider kunnet læse, at Marx måske var på vej tilbage. Dette efterår udgiver forlaget Marx "Introduktion til Marxistisk Økonomi – Fra basale begreber til moderne kriser" af den britiske forfatter, marxist og politiske veteran Rob Sewell. Bogen er, som titlen antyder, en introduktion til centrale begreber og problemstillinger inden for marxistisk økonomi og samtidig en implementering af marxistisk økonomi på en række aktuelle fænomener og ikke mindst den nuværende krise. Formålet med udgivelsen er med Sewells egne ord at forklare, hvad der sker og tilbyde en vej ud af det igangværende mareridt.

Underkategorier

Yderligere information