occupyAnarkister og marxister er enige om det politiske mål: et samfund uden klasser og statsmagt. Men marxister mener, at den anarkistiske taktik og teori er ubrugelig til netop dette formål. Vi bringer hermed en artikel fra den trykte udgave af Socialistisk Standpunkt (nr. 87, august 2013). Der kan tegnes abbonnement på avisen via Forlaget Marx.

libertyI disse dage diskuterer politikerne en eventuel krig mod Syrien og bruger ofte moralske argumenter for krigsdeltagelse.
For 75 år siden skrev Trotskij sit mesterværk Deres moral og vores, hvori han forklarer, hvordan moral er et af de ideologiske nøgleelementer i klassekampen.

Den 9. juli 2013 ville Ted Grant være fyldt 100 år. I den anledning har hans livslange ven og kammerat, Alan Woods, skrevet en biografi om stifteren af den Internationale Marxistiske Tendens, som døde i 2006. ”Ted Grant – the permanent revolutionary” udkom i januar på forlaget Wellred Books.

we smite the lazy workersAlle har en holdning til det gamle Sovjet. Ikke mindst på venstrefløjen deler dette spørgsmål vandene. Det er ikke tilfældigt. Den russiske revolution var en af verdenshistoriens vigtigste begivenheder. Hvordan politiske strømninger stiller sig til den Russiske Revolution og de stalinistiske regimer, har nemlig betydning helt op til i dag i forhold til, hvilket klassestandpunkt man tager i forhold til for eksempel Cuba eller den såkaldte ”anti-imperialistiske” fundamentalisme i Mellemøsten.

Den nuværende periode er den mest stormfulde og omskiftelige i historien. På grund af krisens dybde og de forværrede forhold, udvikler tingene sig hastigt. Scenen er overordnet set sat for en opblusning i klassekampen. Faktisk er denne proces allerede begyndt. Under disse forhold bliver idéer som anarkisme og socialisme taget frem igen, fordi de unge og arbejderne søger efter en forklaring på krisen og en vej fremad.

Vi har modtaget en artikel fra en af vore læsere, som rejser en vigtig diskussion om det danske klassesamfund og om reformistisk og revolutionær strategi.

I vores artikelserie er vi nu nået til den trotskistiske bevægelse efter 1940, hvor Trotskij blev myrdet. Det gjorde, at bevægelsen var uden en ledelse, der var i stand til forstå og navigere i den nye situation. Den engelske sektion var en undtagelse.

I sidste artikel i serien om Trotskij, skildrede vi, hvordan Venstreoppositionen med Leon Trotskij i spidsen, kæmpede imod den bureaukratiske degenerering i Sovjetunionen. I denne artikel kaster vi blikket på en af de begivenheder i 1930’erne, der førte til, at Stalins bureaukrati endegyldigt likviderede den Kommunistiske Internationale, og Trotskijs tilhængere kæmpede for et nyt verdensparti – Fjerde Internationale.

Vi bringer her første del, Teorien om den permanente revolution, af en artikelserie om Trotskijs liv og den politik, han kæmpede for. I næste uge bringer vi artikler om Trotskijs kamp mod stalinismen i Sovjetunionen, og slutter efterfølgende af med en artikel om Venstreoppositionens kamp i "Kommunistisk Internationale" og trotskismen efter Trotskijs død. I kan godt glæde jer.

Underkategorier

Yderligere information