organize and prepareBladet og hjemmesiden Revolution drives af Revolutionære Socialister (RS). Men RS er langt mere end et blad og en hjemmeside. RS er en revolutionær organisation og den danske sektion af den Internationale Marxistiske Tendens (IMT) . IMT opererer i lande over hele verden.

RS ønsker ikke bare små-justeringer af status quo, men et opgør med hele det nuværende system og elitens absurde rigdom, som skabes på det store flertals bekostning. Den politiske og økonomiske elite, i Danmark og internationalt, er smeltet sammen på kryds og tværs af partipolitiske skel. Vi ønsker et opgør med det parlamentariske cirkus og reel demokratisk kontrol, også over økonomien. Derfor står IMT for en socialistisk revolution på verdensplan: At arbejderklassen og unge tager magten i sine egne hænder, sparker de gamle karrieremagere og bureaukrater på porten og former sin egen skæbne, på internationalt plan.

Vi har al tillid til arbejderklassen og unges evne til at ændre verden, men ingen tillid til de som påstår at kunne løse vores problemer, bare vi stemmer på dem hvert fjerde år.

Derfor bygger vi en marxistisk organisation, studerer erfaringerne fra tidligere tiders revolutioner og uddanner os i marxistisk teori. Fordi der er et brændende behov for et revolutionært alternativ. Læs mere om vores program og historie herunder, og gå med i Revolutionære Socialister, den danske sektion af IMT.  

Vores Program >>

Vores Perspektiv >>

Vores Historie >>

Gå med i Revolutionære Socialister >>

Yderligere information