MAST 1Vi har brug for et alternativ til det nuværende system. Kapitalismen er et system for de få, ikke for de mange. Jeg mener, at det alternativ er et klasseløst og statsløst samfund, som den eneste måde at ophæve al undertrykkelse og ulighed. Derfor er jeg kommunist.

Overalt i verden ser vi fattigdom, sult og undertrykkelse. Selv i det kapitalistiske Vesten er der millioner af folk, der lever uden et tag over hovedet og uden en fremtid at se frem til. Selvom fattigdommen ser forskellig ud i forskellige lande, så skyldes den alle steder klassesamfundet, der er en integreret del af kapitalisme.

Uanset hvor meget vi kæmper for at få løst store problemer såsom ulighed, undertrykkelse eller klimaforandringer, tror jeg aldrig, vi vil opnå de nødvendige resultater under dette system. Alt, vi får er tomme løfter og små justeringer, som vi ser igen og igen. Jeg mener ikke, at markedet og produktionen tager forbehold for hverken klima, miljø eller fattige menneskers levevilkår. Kapitalisterne vil til hver en tid priorite profit over menneskeliv, som vi har set tidligere, og som vil gentage sig under den nuværende krise.

Kapitalisme er et system, der bygger på udnyttelsen og udbytningen af arbejderklassens arbejdskraft. Hver dag sælger masser af mennesker deres arbejdskraft for en løn, der ofte ikke rækker til mere end mad og husly. Det kapitalistiske marked skaber hverken retfærdige forhold for arbejderklassen eller resten af samfundet men øger kun kapitalisternes profit. De seneste år har jeg gennem læsning og skoling i marxisme fået en bedre forståelse af, at alt dette ikke er “fejl” ved systemet men simpelthen dets funktionsmåde. Jeg er blevet klar over, at problemerne ikke kan afskaffes under kapitalismen. Hvis man vil ændre verden til noget bedre, må man tage fat ved selve roden af problemerne: kapitalisme.

Jeg har indset, at vi bliver nødt til at kæmpe for et radikalt anderledes samfund i stedet for at kæmpe en endeløs kamp for forbedringer under kapitalismen. Vi må kæmpe for et alternativt samfund uden ulighed og undertrykkelse, et klasseløst og statsløst samfund: et kommunistisk samfund.

Under et kommunistisk samfund vil al ulighed være afskaffet og alle mennesker vil have mulighed for at leve det liv, de har behov for. Den private ejendomsret til de samfundsmæssige produktionsmidler, som er og altid vil være beskyttet under kapitalismen, vil være ophævet i overgangen til kommunismen, og økonomien vil være underlagt hele samfundets demokratiske kontrol. Jeg mener også, at man først kan sikre en bæredytig produktion og lige fordeling af jordens ressourcer til hele verden, når produktionen er kollektivt ejet. Først dér vil styringen af produktionen ikke være op til kapitalister med deres egne personlige interesser men derimod styret demokratisk. Med demokratisk styring af selv de mindste dele af samfundet, alt fra skoler til nabolag til kultursteder, vil ingen være begrænset af økonomiske interesser eller statens prioritering af dele af samfundet i et kommunistisk samfund.

Jeg mener, at den kapitalistiske økonomi har vist sine begrænsninger og mangler. Gang på gang ser vi kriser i kapitalismen, der hver gang stikker dybere og dybere, og som arbejderklassen må betale for gennem nedskæringer, massefyringer eller lønnedgang. I et kommunistisk samfund vil en centralt planlagt økonomi kunne sikre en lige fordeling. Denne planlægning bliver nødt til at være demokratisk styret af hele samfundet, da jeg absolut ikke tror på en planøkonomi, som man så i det stalinistiske Sovjetunionen, hvor en gruppe magtfulde bureaukrater diktatorisk forsøgte at styre et helt samfunds økonomi.

Det kan lyde som en drøm, men jeg er overbevist om, det er realiserbart gennem en succesfuld, socialistisk revolution tilkæmpet af hele den internationale arbejderklasse. Vejen dertil er ikke nem, og der er brug for en stærk socialistisk organisation, som kan lede revolutionen. Jeg tror ikke, man vil undgå fejl, eller et kommunistisk samfund vil være paradis på Jorden. Men det vil være et kæmpe fremskridt for menneskeheden, og jeg vil derfor fortsætte min kamp som organiseret kommunist for at vælte kapitalismen.

[BLIV ORGANISERET KOMMUNIST I RS]

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.