RUC KORAL RED 300Da regeringen udformede deres finanslov for 2016, foretog de traditionen tro store nedskæringer på uddannelse og forskning. Men nedskæringerne i år har været ekstraordinært store og kommer til at betyde slutningen for RUC som vi kender det. RUC skal spare omtrent 110 millioner kroner frem til 2019 – to procent hvert år på det samlede budget. Det vil uundgåeligt betyde en reduktion i kvaliteten og udbuddet af uddannelser, studiemiljø og administrative services. De nedskæringer der har ramt RUC, og resten af universiteterne hvert år, betyder nu så store forringelser, at det stiller spørgsmålstegn, ved hvorvidt man stadig kan kalde RUC for et universitet.

For at finde de 110 millioner kroner i budgettet, har RUC ansat konsulentfirmaet Struensee til at udforme en rapport med anbefalinger til nedskæringer. Rapporten anbefaler opsigelse af ni forskellige bygninger på campus, sammenlægningen af ti uddannelser til fire, og fuldstændig lukning af yderligere to uddannelser. Det foreslås yderligere at hussekretærenes position helt afvikles.

Rektoratet har i nyhedsbreve og blogindlæg opfordret til, ikke at tage Struenseerapporten for alvorligt. Rapporten er kun en række forslag, og i den nuværende plan er det ”kun” 70 procent af de foreslåede besparelser, som man forventer at implementere. I stedet anbefaler rektoratet, at man forholder sig til Universitetsledelsens indstilling til bestyrelsen fra den 28. januar.

Indstillingen kan dog ikke beskrives som betryggende læsning. Her fremstår besparelsesplanerne usikre og vage. Besparelserne på bygningsmassen, beror på overdragelsen af bygning 30 (administrationsbygningen) til en anden udlejer, men Universitetsledelsen virker ikke selv håbefuld på den konto:

”Bygning 30 søges overdraget til anden lejer […]”

”Såfremt denne løsning ikke kan realiseres (i forhold til opsigelse af lejemål for bygning 30, skal der findes en tilsvarende besparelse på anden vis) [sic]

Den samlede besparelse på undervisningstilrettelæggelsen er anført som et spørgsmålstegn, og det vurderes at man kan spare 10,5 millioner kroner på indkøb, ved oprettelsen af en central indkøbsfunktion, uden yderligere specificering af hvordan man planlægger at indhente disse besparelser.

På trods af rektoratets gentagne udtalelser om, at man hellere vil spare på mursten end på mennesker, offentliggjorde RUC den 8. februar på deres hjemmeside planer om, at fyre 80 ansatte fra 2017: 50 fra det tekniske personale (TAP'ere) og 30 fra det videnskabelige personale (VIP'ere). Der fremsættes også tre scenarier angående RUC’s bibliotek RUb, som enten skal spare 3,5 millioner i drift, overdrages til Det Kongelige Bibliotek, eller omdannes til et virtuelt bibliotek. Hvad disse scenarier faktisk indebærer for personalet på RUb er ikke klart, men det tegner ikke et kønt billede af de ansattes jobsikkerhed.

Nedskæringerne bliver et hårdt slag til et i forvejen presset RUC, og det ændres ikke af rektoratets retorik om at fastholde et højt niveau for uddannelse og forskning. Men man kan på den anden side ikke holde RUC’s ledelse ansvarlige for de nedskæringer der bliver presset ned fra regeringens side.

Når Venstre-regeringen nu igen vælger at skære ned på uddannelsen, skal det ses i sammenhæng med kapitalismens verdensomspændende krise.

Kapitalistklassen i Danmark skal konkurrere, på et globalt marked der bliver mindre og mindre. For at overleve i den konkurrence, må de skære alle, i deres perspektiv, unødvendige udgifter, som eksempelvis uddannelse. De ikke har brug for at et så stort antal mennesker bliver uddannet. For dem er god og gratis uddannelse ikke en ret, men en indrømmelse de gav i efterkrigsopsvinget, da det generelt set gik fremad for verdens kapitalistiske økonomier.

Derfor kan vi forvente en videre afvikling af offentlige universiteter, i takt med at krisen forværres, og at kvalitetsuddannelse i højere og højere grad igen bliver et privilegium for overklassens børn. Selvom de fundamentale årsager til nedskæringerne skal findes i det kapitalistiske system, så betyder det ikke at vi ikke skal kæmpe imod de konkrete forringelser. Vi har ikke set de sidste nedskæringer på uddannelsesområdet, og det er på tide at elev- og studenterorganisationerne, som her på RUC er repræsenteret i Studenterrådet, kommer i gang med at forsvare vores uddannelse igennem mobilisering og organisering af de studerende (se nedenstående åbne brev).

Kampen mod nedskæringer er virkeligheden en kamp for et helt andet system. Regeringen er den første danske regering, som har set det som målsætning, at færre skal uddannes. Det er tegn på et socio-økonomisk system – kapitalismen – der befinder sig i en blindgyde. Kapitalismen kan ikke længere give fremskridt eller tilbyde en fremtid for de nye generationer. I sidste ende er der kun én reel måde at redde universiteterne på – en revolution, hvor det bliver den brede del af befolkningen, som overtager og demokratisk kontrollerer økonomien og resten af samfundet.

 


 

ÅBENT BREV TIL STUDENTERRÅDET PÅ RUC

Den 28. januar blev rapporten fra konsulentvirksomheden Struensee & Co. fremlagt. Rapporten på 240 sider indeholder en lang række forslag til omfattende nedskæringer på RUC, til hvordan universitet kan spare de 110 millioner, som regeringen har krævet, frem mod 2019. RUC's bestyrelse og ledelse skal tage stilling til forslagene på sit næste møde.

Rapporten indeholder bl.a. forslag om lukning og sammenlægning af en række fag: Almen biologi, Medicinalbiologi, Molekylærbiologi og Miljøbiologi skal lægges sammen. Det samme vil Geografi og Plan, By og Proces samt Datalogi og Informatik. Social Entrepreneurship og Internationale Udviklingsstudier vil blive lukket.

Et andet forslag er opsigelse af lang række bygninger på RUC campus. Det drejer sig om P10, P11, Bygning 03 (CUID), Bygning 25 (ISG), samt alle Sambak basishuse fra 19 til 24. Hvilket vil øge RUC's nuværende pladsproblemer massivt.

Marxistiske Studerende mener, at besparelserne, der svarer til en ottende-del af RUC's samlede budget, er intet mindre katastrofale: hvis de vedtages, kan det betyde en dødsdom over RUC som universitet.

Studenterrådet skriver på facebook om besparelserne:

”Vores holdning er klar: nedskæringerne skal have mindst mulig konsekvens for vores uddannelser og vi skal bevare det unikke ved RUC, nemlig vores studenterstyrede projektarbejde og praksisnære, tværfaglige uddannelser. ”

Marxistiske Studerende mener, at vi som studerende må afvise besparelserne helt. Studenterrådet skal ikke finde de besparelser med ”mindst mulige konsekvenser”, men starte en kamp for at få dem trukket tilbage.

Den demonstration, som Uddannelsesalliancen (en lang række elev- og studenterorganisationer samt faglige ungdomsorganisationer) holdt i oktober, var tydeligvis ikke nok til at stoppe nedskæringerne, men må følges op af nye mobiliseringer. Først og fremmest må alle studerende informeres. Derudover må der fremlægges en plan for kampen, som alle studerende kan mobiliseres omkring. Vi i Marxistiske Studerende vil selvfølgelig gå entusiastisk ind i sådan en kamp med vores beskedne kræfter.

Nok er nok! Som studerende må vi gøre, hvad vi kan for at stoppe besparelserne og redde RUC.

Marxistiske Studerendes opfordrer på det kraftigste de studerendes organisation på RUC, Studenterrådet, til at gå forrest i en kamp mod besparelserne.

Marxistisk Studerende d. 3/2-16

 

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.