kommManifest Maj 2015 2”Et spøgelse går gennem Europa – kommunismens spøgelse”

Manifestet er måske det vigtigste enkeltstående dokument for den internationale arbejderbevægelse.

I går, torsdag den 7. maj, mødtes 15 unge til møde i Marxistiske Studerende. Emnet var det over 160 år gamle dokument: Det kommunistiske manifest og Jonas Foldager fra Revolutionære Socialister indledte. Igennem oplægget og diskussion blev det tydeligt hvor moderne en tekst de to unge forfattere Karl Marx (29) og Freidrich Engels (27) producerede tilbage i 1848.

Fænomener som ”globalisering”, koncentrationen af kapitalen og forøgelsen af den ekstreme ulighed, krisernes stigende omfang, og samfundets tendens til inddeling i to modstridende klasser; lønarbejderene på den ene side og et lille mindretal af superrige kapitalister på den anden, er langt mere udtalt i dag, end dag manifestet blev skrevet i midten af 1800-tallet.

Hvilket andet politisk værk, med over 160 år på bagen kan beskrive det moderne samfund, som det kommunistiske manifest er i stand til?

Selvom der selvfølgelig er flere elementer som må tilrettes og tilføjes som følge af senere historiske erfaringer, ikke mindst den Russiske revolution, som det blev påpeget på mødet, så viste diskussionen hvor livskraftigt manifestet er i dag.

Marx og Engels havde ikke en spå-kugle til at forudse fremtiden, men deres metode med at se under overfladen, og fokusere på de primære, indbyggede modsætninger satte dem i stand til at se de fremtidige udviklingstendenser i kapitalismen. Og netop forståelsen af de interne modsætninger gjorde manifestet til mere end bare en beskrivelse af det bestående, men et kald til handling og et program for revolution.

Efter mødet aftalte en række af deltagerne at studere manifestet og mødes igen for at diskutere det mere indgående i små-grupper, for at få så rigt udbytte som muligt.

Har du også lyst til at læse og diskutere manifestet med andre marxister? -kontakt os!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.