maj68Onsdag d. 12 november var alle studerende på Aarhus Universitet inviteret til planlægningsmøde omkring en kommende blokade af universitetet. Blokaden, som arrangeres af Et Andet Universitet, sker under følgende paroler:
-Træk nedskæringerne tilbage (væk med fremdriftsreform og dimensioneringsplan).
- Lad viden og uddannelse være mål for universitetet, ikke erhvervsrelevans (erhvervslivet ud af universiteternes bestyrelser).

Omkring 60 mennesker var troppet op for at deltage i mødet, og deltagerne bestod både af enkeltindivider, men også flere personer, som repræsenterede forskellige studentersammenslutninger. Mødet bød bl.a. på en forklaring af hvorfor en blokade var den sidste løsning de studerende havde imod forringelserne af deres uddannelser, en længere diskussion af hvilke dele af universitetet som skulle blokeres og en nøje planlægning af hvordan blokaden og dertilhørende aktioner skulle forgå. Efter diskussionen omkring hvorvidt rektoratet eller et af institutterne skulle blokeres, blev der stemt – og det blev med et overvældende flertal slået fast, at det var rektoratet som skulle blokeres.

2014-11-12 bannermaling AUDer males bannere som forberedelse til blokaden på AU. Foto: Andreas Nørgård.Ved at blokere et eller flere af institutterne, ville de studerenes daglige uddannelse blive besværliggjort, men på den anden side, argumenteredes det, ville man også derigennem tvinge dem til at skulle tage aktivt stilling til problematikken. Desuden ville man med en blokade på institutterne primært ramme de ansatte, som har sammenfaldende interesser som de studerende, da deres job potentielt kan komme i fare.

At valget faldt på rektoratet, blev i høj grad begrundet i, at universitetsledelsen har stillet sig på samme side som regeringen. Det sender også en væsentlig stærkere signalværdi at blokere rektoratet end et institut. Sammenligningen imellem universitetet som fabrik, og de studerende som dets arbejdere blev brugt, og ligesom arbejderne skal have mulighed for at besætte fabrikken og overtage dens drift når deres lønforhold forringes, således skal vi benytte os af den samme mulighed når vores forhold bliver angrebet.

Indtil videre lyder udregningerne på AU, at dimensioneringen vil tvinge universitetet til at skulle skære 525 studiepladser væk, med risiko for at hele studier vil være nødsaget til at lukke. Langt størstedelen af disse besparelser vil ramme Arts (fællesbetegnelse over Aarhus Universitets humanistiske uddannelser), og dermed rammes ikke alle studerende lige hårdt af reformen. Denne skævhed, kom desværre til udtryk under mødet, eftersom en repræsentant for Foreningen Af Danske Lægestuderende(FADL) ikke kunne støtte op omkring parolen vedrørende dimensioneringen, eftersom denne reform ikke vil ramme deres specifikke studie. At man ikke bakker op omkring sine medstuderendes uddannelser er ærgerligt. Et angreb imod én er et angreb imod alle, og det er aldrig til at vide om ens studie er blandt de næste som står for skud.

Blokaden af rektoratet indledes onsdag d. 19 november, senere på dagen og i dagene efter vil flere demonstrationer blive afholdt. Den samme dag vil studerende på KUA indlede en blokadeu imod deres administration, og derved bliver et stærkt signal sendt til politikerne og de danske medier, et signal som forhåbentlig vil blive taget seriøst.

Andreas Nørgård læser religionsvidenskab på 1. semester på Aarhus Universitet

[Se facebook-event for blokaden på AU ]

[Se et Andet Universitets blog ]

[Se et Andet Universitets facebook side ]

 

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.