demo 27 novFra sidste års portester mod Fremdriftsreformen”Vores krav er simple: fremdriftsreformen og dimensioneringsplanen skal rulles tilbage. Vi vil opretholde en blokade indtil det sker.” Der er kamp i luften.

Baggrund

De studerende forsøgte sidste år at bekæmpe fremdriftsreformen. En reform der handler om at indføre en række tvangsstrukturer for at tvinge de studerende hurtigere igennem deres universitetsstudier. Men efter én stor demonstration og nogle efterfølgende korte blokader gik toppen af studenterbevægelsen ind i arbejdet med at implementere stramningerne. Nu rammer den såkaldte dimensioneringsplan.

Dimensioneringsplanen er yderst problematisk. Regeringen vil dimensionere optaget på de videregående uddannelser, bl.a. efter hvor stor dimittendledigheden er. Men heri ligger en række problemer.

For det første er det meget svært, på baggrund af gamle tal, at forudsige hvilke fag der om 7-8 år vil være efterspørgsel efter. Alle tidligere forsøg på noget sådan har fejlet miserabelt. Men det står da også klart, at det ikke så meget handler om ledighedstal, som om at begrænse de uddannelser der åbenlyst ikke ligger tæt op ad erhvervslivets umiddelbare behov (det typiske eksempel brugt af regeringspartierne har været en filosofistuderende op imod en ingeniør). Altså fag, der ikke omgående kan omsættes til profit, men har mere kulturel og samfundsmæssig karakter.

For det tredje siger regeringen, at det ikke er en spareøvelse, men samtidig har de endnu ikke nævnt noget om hvilke videregående uddannelser, der skal have lov at udvide deres optag. Det lugter langt væk af en generel stramning af muligheden for at få en universitetsuddannelse. For alt andet lige, vil nedlæggelsen af 3.500 studiepladser betyde, at søgningen til andre universitetsfag vil stige, hvilket endnu engang vil presset det adgangsgivende karaktergennemsnit op. Det vil især ramme arbejderklassens børn, hvis familie ikke har de samme akademiske traditioner som overklassen, og slet ikke mulighed for privatundervisning osv.

Men præcis hvordan reformen vil ramme, og hvilke fag der vil blive ramt, er der endnu ingen, der ved. Ifølge regeringens oprindelige udspil var det primært de små fag, der ville blive ramt. Men det ville betyde, at de ville blive så små, at de reelt ikke ville kunne bevares. Det gjaldt bl.a. en række sprogfag. Det fik bl.a. forsvaret (der skal bruge sprogofficerer) og erhvervslivet op ad stolen, og planen lader nu til at være justeret (efter aftalen mellem rektorkollegiet og regeringen). Men antallet af studiepladser, der skal nedlægges, er det samme. Så det vil betyde, at også de større fag formentlig vil blive ramt.

Planlægningsmøde

Mandag eftermiddag var omkring 40 studerende derfor samlet til møde indkaldt af gruppen Et Andet Universitet, på KUA. Mange af de fremmødte var fra filosofi, der bliver hårdt ramt af nedskæringerne. De er trætte af i årevis at have været vidner til en studenterbevægelse, hvis ledelse ikke har magtet at stå fast på kravene.

Nu lader det til at landets universitetsledelser vil samarbejde med regeringen om at gennemføre dimensioneringsplanen. Men oppositionen fra studenterbevægelsens top har været til at overse, og det frustrerer de studerende, der vil kæmpe imod. Således afholdt studenterrådet ved KU endda en støtteaktion til fordel for Rektor. Det, vel at mærke, efter at Rektor havde tilsluttet sig ministeriets plan.

Men de aktionerende studerende er også trætte af, at erhvervslivet skal forme vores uddannelser, og de kan se deres undervisere og det ansatte personale blive presset i en stadig mere stresset hverdag. Med udsigten til at miste flere af deres undervisere til fyringer, er det blevet for meget af det gode. Initiativet Et Andet Universitet, som blev startet op efter bevægelsen mod Fremdriftsreformen sidste november-december, kalder derfor til kamp. Fra Marxistiske Studerendes side kan vi kun slutte op om endelig at sætte foden ned. Og endelig at ville en kamp til sejr, ikke bare for at vise utilfredshed. Det er på tide at stå fast og møde regeringen – hårdt mod hårdt.

Tidsubegrænset blokade

Til mødet var der en stemning af, at nu skal der ske noget. Og de fremmødte var parate til at gå langt. Således planlægger de at indlede en tidsubegrænset blokade af administrationen på MEF-instituttet (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) onsdag den 19. november. Blokaden vil blive opretholdt 24 timer i døgnet, fortalte arrangørerne, så lang tid det skal være, indtil kravene er opnået. Ingen vil blive lukket igennem.

Da det er en relativt lille gruppe, der har arbejdet med planerne, har man begrænset sig til administrationsgangen på et enkelt institut (MEF) på KUA. Mens man gerne ser, at bevægelsen spreder sig, er det, ifølge arrangørerne, ikke et mål i sig selv. Men her må vi komme med en venlig kritik. Marxistiske Studerende bakker 100 pct. op om at bruge blokader som pressionsmiddel. Men skal aktionen blive mere end en aktion, skal den føre til sejr for det ambitiøse og gode program, der er fremsat (tilbagerulning af både fremdriftsreform og dimensioneringsplanen), så skal der mere til end en blokeret administrationsgang på et enkelt institut.

En enkeltstående blokade må derfor ses som et første skridt til at sprede kampen. Det kræver, at alle studerende som minimum får information om, hvad der sker, hvorfor osv. Facebook-events er ikke nok – det har alle erfaringer de sidste år vist. Den studenterbevægelses top som Et Andet Universitet korrekt kritiserer, fejlede netop miserabelt i at etablere kommunikation med alle studerende. Løbeseddelsuddelinger i massivt omfang ved forelæsninger, kantine osv. vil derfor være et vigtigt tiltag.

I samme perspektiv er det yderst positivt, at der også er indkaldt til blokademøde på Århus Universitet på torsdag. Kampen må og skal spredes. Men mere end det. Det må også være et mål at uddybe den.

Mens det er fint at starte med en enkelt blokade, for at vise seriøsitet, bør det også være et mål at indkalde til stormøde. Skal alle studerende mobiliseres, eller i hvert fald en betragtelig del, så kræver det, at de er involveret i beslutningerne, demokratisk.

Kan have stor effekt

Allerede til mødet i mandags blev et vigtigt element påpeget: behovet for alliance med underviserne og de ansatte. Det er helt korrekt set. Netop disse grupper har sammenfaldende interesser i modsætning til de studerendes forhold til universitetsledelsen, som er arbejdsgivere og som nu åbenlyst har stillet sig på samme side som regeringen.

Ud over sammenfaldende interesser, så ligger der også et strategisk element i en alliance med de ansatte. Det vil kunne danne bro til resten af arbejderklassen. Sagen er nemlig den, at selv i en situation hvor de studerende lægger alle universiteter øde, så har studerende ikke nogen økonomiske kampmidler. I sidste ende rammer studenterstrejker, blokader osv. i det omfang de forbliver isolerede, kun de studerende selv.

Men de studerendes kamp kan noget andet, der set fra regeringens og landets rigestes side er mindst lige så urovækkende: De kan inspirere. Igennem historien har studerende utallige gange været med til at mobilisere arbejderklassen ved at gå energisk i kamp og søge alliance med arbejderklassen. Og her kommer vi til sagens kerne: arbejderklassen er den eneste sociale gruppe med mulighed for at ramme stat og kapitalister hvor det gør ondt: på pengepungen.

En radikal kamp fra de studerende side vil være første gang i mange år, at en gruppe siger fra, og viser at de er villige til at stå fast imod overmagten. Det vil have en enorm effekt på klassekampen i Danmark, og inspirere arbejderklassen til at tage kampen op, og i det hele taget kunne lægge et pres for et venstresving i arbejderbevægelsen. Et venstresving der er bydende nødvendigt for at komme nærmere en omvæltning af det nuværende kapitalistiske system, til fordel for et socialistisk, som i sidste ende er den eneste måde at sikre ordentlige forhold for arbejdere og unge.

Derfor bakker Marxistiske Studerende op om alle initiativer, der mobiliserer de studerende, og ligesom dette blokadeinitiativ udviser viljefasthed, en egenskab der om noget mangler i toppen af fag- elev- og studenterbevægelse. Men samtidig forbeholder vi os også retten til at komme med konstruktiv kritik. Den blokade, der bliver lagt op til, er absolut positivt, men kampen må og skal spredes, hvis det skal have effekt.

Se hvordan lukningen af studiepladser fordeler sig på universiteterne (ministeriets side)

Se Et Andet Universitets facebookside

 

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.