Download hele SU-avisen fra marxistiske studerende her (PDF). Denne avis uddeles på gymnasier, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

Forringelserne af SU’en er et af de største løftebrud i nyere dansk politik. Det kan de fleste studerende nok blive enige om. Men nytter det overhovedet noget at kæmpe imod forringelserne? Er det ikke bare spild af tid at føre kampagne for at stoppe forringelserne?

Hvis man kigger på erfaringer fra andre lande – eller fra Danmark i f.eks. starten af 00’erne – så viser det, at al forandring faktisk er kommet efter bevægelser fra neden. Det er først hvis der bliver lavet et massiv pres på politikerne (og i sidste ende kun, hvis vi ændrer samfundet grundlæggende), at vi kan få stoppet angrebene. Sidste år så vi enorme elevbevægelser i Canada og Chile, som formåede at føre til delvise sejre og en vigtig mobilisering af studenterungdommen. Det samme kan ske i Danmark!

Hvad må der konkret gøres?

• Opbyg aktivistgrupper imod SU-forringelserne!

• På alle fakulteter og gymnasier må der indkaldes til møde for alle dem der vil være aktive imod forringelserne. Her kan man stifte en egentlig aktivistgruppe, som mødes jævnligt, diskuterer situationen og koordinerer aktiviteter imod forringelserne.

• Organisér aktioner, bannermaling, underskriftsindsamlinger og demonstrationer!

• På alle universiteter og gymnasier må man lave systematisk arbejde for at mobilisere de studerende. Bevægelsen bliver først slagkraftig, hvis vi formår at få aktiveret et betydeligt lag af vores medstuderende.

• Før kampen ind i elevråd, fagråd og studenterorganisationerne!

• Det er altafgørende at ingen hviler på laurbærene. Nationale organisationer som DSF (de universitetsstuderendes landsorganisation) og DGS bør gå foran og indkalde til et landsdækkende stormøde med demokratisk valgte delegerede, som kan diskutere perspektiverne for kampen imod besparelserne.

• For en national aktionsdag imod SU-reformen!
Regeringen vejrer lige nu stemningen, ved at offentliggøre tankerne om reformen i pressen. Vi må ikke se passivt til! Vi må kræve at DSF indkalder til en landsdækkende demonstrationsdag imod SU-forringelserne, med perspektiv om at fortsætte kampen hvis besparelserne ikke tages af bordet.

Byg bånd til fagforeningerne og græsrødderne i arbejderpartierne!
Angrebene imod SU’en er også et angreb på arbejderklassens børn og unge. Det er et forsøg på at gøre uddannelse til monopol for folk af rige familier. Overalt angribes arbejderne med krav om lønnedgang eller fyring (fx hos hele byggeriet, SAS og Danske Bank). Det vil være helt naturligt for de studerende at søge solidaritet hos arbejderne. Det kan f.eks. gøres ved at besøge arbejdspladser og forklare tillidsfolk og medarbejdere om vores kamp. Samtidig bør vi kontakte græsrødderne i de tre arbejderpartier, S, SF og Enhedslisten, for at få dem til at støtte vores kamp og protestere imod forringelserne internt i deres partier.

Har du lyst til at hjælpe os med disse aktiviteter? Kontakt os på 60 75 74 46.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.