demoIfølge ordbogen er en revolution en pludselig og gennemgribende omvæltning af samfundet. I marxistisk terminologi har begrebet primært to aspekter: et strukturelt og et politisk.

I forhold til det strukturelle perspektiv forandrer en produktionsmåde (f.eks. slaveri, feudalisme, kapitalisme) ikke sig selv i takt med udviklingen af produktivkræfterne. På et givent tidspunkt opstår der et modsætningsforhold mellem et samfunds produktivkræfters potentiale, og produktionsmådens begrænsende rammer, i form af dets ejendomsforhold. Modsætningsforholdet mellem produktivkræfterne og ejendomsforholdene skaber intense spændinger og kriser i alle dele af samfundet, og med Karl Marx’ ord: ”Der indtræder en periode med social revolution.”.

Det politiske aspekt omhandler de brede massers deltagelse i revolutionen. Leon Trotskij beskrev massernes involvering i de historiske begivenheder som det vigtigste træk ved en revolution. I normale tider er masserne – det store flertal i samfundet, bestående af arbejdere, unge, små selvstændige og andre undertrykte lag – sat udenfor enhver indflydelse på de samfundsmæssige strukturer, som bestemmer deres liv. Dagligdagen bliver styret af ministre, parlamentarikere, bureaukrater, arbejdsgivere, journalister og andre ”eksperter”. Staten står over resten af samfundet og hersker på sikker afstand af de brede masser.

En revolution finder sted, når masserne ikke længere kan acceptere status quo og ikke længere kan holde ud af leve på samme måde mere. Masserne forlader deres plads som passive tilskuere, tager deres skæbne i egne hænder og kaster sig ind på den politiske scene; de tager kontrollen over deres eget liv, rydder de gamle institutioner af vejen og begynder på organiseringen af deres egne.

Revolutioners historiske formål har været at udvikle produktivkræfterne, ved at skabe overensstemmelse mellem dem og ejendomsforholdene. I dag vil det betyde, at fjerne den private ejendomsret over de samfundsmæssige produktionsmidler og kollektivisere dem, under flertallets demokratiske kontrol. Det er kernen i en socialistisk revolution.

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.