Vladimir Lenin 140 190 for collage"Grundspørgsmålet i enhver revolution drejer sig om magten i staten. Uden klarhed i dette spørgsmål kan der overhovedet ikke være tale om bevidst at deltage i revolutionen, endsige lede den." - Lenin

Dobbeltmagt er en situation, som kan fremkomme under revolutioner eller revolutionære tilstande, hvis den oprørske klasse bevæger sig for at vælte det bestående, men endnu ikke er tilstrækkeligt bevidst og/eller organiseret til at tage magten. En dobbeltmagtssituation er det politiske udtryk for, at ingen af de mod hinanden kæmpende sociale klasser har overtaget til endeligt at besejre den anden.

Begrebet er brugt af Lenin, da han skulle beskrive situationen i Rusland efter Februarrevolutionen i 1917. Ved Februarrevolutionen blev tsarstyret væltet af arbejderklassen, og i stedet tiltrådte på den ene side en såkaldt provisorisk regering, styret af borgerskabet. Samtidig dannede arbejderne på den anden side i forlængelse af traditionen fra den fejlslagne revolution i 1905 sine egne magtorganer: arbejder- og soldaterrådene (sovjetter). I en periode på ni måneder eksisterede de to magtorganer side om side, men i konstant konkurrence med hinanden. Til sidst vandt sovjetterne, som konsekvens af den provisoriske regerings upopularitet og Bolsjevikkernes revolutionære ledelse af sovjetterne i oktober 1917. En situation med dobbeltmagt er ustabil og kan ikke eksistere i længere tid, fordi der vil komme en konfrontation, hvor en af magterne overtager.

Men det er ikke kun et spørgsmål om to konkurrerende grupper, der ønsker magten, men også to forskellige former for magt med to forskellige samfundsformer. Den provisoriske regering repræsenterede borgerskabet og beskyttede derfor kapitalisternes magt og privilegier, som var baseret på deres private ejendomsret til produktionsmidlerne. Sovjetterne var arbejderklassens magtorganer og i sidste ende uforenelige med den private ejendomsret. Sovjetternes magt var baseret direkte på folkets lokale, demokratiske og revolutionære engagement. Hvor den provisoriske regering baserede sig på borgerskabet, bestod sovjetterne klassemæssigt af arbejdere og bønder (mange af disse i uniform). Dobbeltmagten indeholdt altså valget mellem kapitalisme eller socialisme.

Denne artikel blev bragt i Revolution nr. 27, marts 2017. Tegn abonnement og få bladet 10 gange om året fra 99 kroner.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.