rich pigUnder kapitalismen er produktionsmidlerne: fabrikker, maskiner, jord, transportmidler o.l. privatejet af kapitalistklassen. Kapitalismen forudsætter, at en stor gruppe af befolkningen intet ejer. I kapitalismens begyndelse blev denne gruppe skabt ved at fordrive bønderne fra jorden og tvinge dem ind i byerne, hvor de ikke kunne andet end at sælge deres arbejdskraft. På den måde blev arbejderklassen skabt.

Det kendetegnende ved kapitalismen er vareproduktion, dvs. produktion til salg på et marked. Varer skal sælges på det frie marked, og det betyder, at der er en konstant konkurrence mellem kapitalisterne.

Kapitalistens mål med produktionen er at tjene profit og akkumulere kapital. Det gjorde kapitalismen ekstrem progressiv i sin begyndelse, fordi kapitalisterne er nødt til konstant at revolutionere produktionsmidlerne. For ikke at blive udkonkurreret må de konstant indføre ny teknologi. Men akkumulationen af kapital skaber en større og større monopolisering og dermed ophævelse af konkurrencen og det frie marked. De største virksomheder er oftest mest effektive og kan udkonkurrere de mindre. Kapitalismen kommer dermed i større og større modsætning med sine egne økonomiske love og mister dermed sin progressive karakter. Men kapitalismen har lagt grunden for socialisme, ved at samle produktionen og udvikle den, så det nu er muligt at producere nok til alle.

Ideen om de frie markedskræfter er ideen om, at markedet regulerer sig selv via udbud og efterspørgsel. Men det, har vi set i praksis, ikke virker. For det første producerer kapitalismen ikke, hvad der er behov for. Det kommer altid an på, om kapitalisten kan se et marked for produktet, før han vil investere, og på den måde er der ikke fokus på, hvad der kan gavne menneskeheden, men hvad kapitalisten kan tjene penge på.

Profitten tjener kapitalisterne på arbejderklassens ubetalte arbejde, det som Marx kaldte merværdi. Det er arbejderklassen, der skaber værdi gennem sit arbejde, men de kan skabe mere værdi, end det er nødvendigt for at opretholde og reproducere dem. Arbejderne får mindre i løn, end de skaber af værdi. Det betyder, at kapitalismen kontinuerligt rammes af det, som Marx kaldte overproduktionskriser. Det er kriser, der opstår, fordi arbejderklassen ikke kan købe alle de varer tilbage, som de har skabt.

Liberalisternes idé om at ”enhver er sin egen lykkes smed” er en grundlængende kapitalistisk indstilling. Men kan alle bliver rige eller kapitalister? Nej! Kapitalismens rigdom bygger på den merværdi, som arbejderne skaber. Hvis alle var kapitalister, hvem skulle så arbejde og skabe værdi? Så længe kapitalismen består, vil der være en klasseopdeling mellem arbejdere og kapitalister.

 

Lyt også vil vores podcast om hvad kommunisme er:

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.