soviet sweeping print 21a mediumI daglig tale bruges ordet imperialisme om staters magtudøvelse uden for egne grænser for at sikre egne interesser. Visse dele af venstrefløjen beskriver sig selv som anti-imperialistiske og retter i den sammenhæng f.eks. kritik mod USA’s militæreventyr i Mellemøsten. Men i en marxistisk sammenhæng er imperialismen ikke blot de magtfulde staters overgreb mod de svage, men et unikt stadie i kapitalismen – det sidste stadie – med sine egne unikke kendetegn og mekanismer. Lenin beskrev i den korteste form imperialismen som kapitalismens monopolistiske stadie. Det kommer af, at kapitalismen i det imperialistiske stadie oplever en evigt stigende grad af koncentration (kontrol med flere led i produktionskæder) og kombination af både industrikapacitet og kapital. Denne centralisering af magt foregår på højere og højere niveau. Først sket det inden for forskellige industrigrene, så på tværs af industrier og til sidst globalt på tværs af såvel politiske som økonomiske grænser. Samtidig overtager finanskapitalen den industrielle kapital og bliver dominerende.

I takt med at kapitalismen går ind i det imperialistiske stadie, sker der også et skift i eksportens natur. Fra at eksportere store mængder varer på baggrund af overlegen produktionskapacitet går den imperialistiske økonomi i stadig højere grad over til kapitaleksport, altså investering af overskudskapital i de tilbagestående lande. På den måde får kapitalisterne investeret den overflod af kapital, som kombinationen bringer med sig når investeringsmarkedet i den imperialistiske økonomi er blevet mættet. Samtidig fastholdes de tilbagestående lande i det afhængighedsforhold, der er nødvendig for at opretholde imperialismen.

Imperialismens sidste kendetegn er ifølge Lenin, at jordens koloniarealer er blevet opbrugt. Det kan altså ikke oprettes kolonier på nye områder. I stedet må de imperialistiske magter finde måder at omfordele de eksisterende koloniområder i takt med, at deres indbyrdes styrkeforhold ændres. Første verdenskrig var et eksempel på sådan en omfordeling og et billede på imperialismens selvudslettende karakter. Samtidig indeholder imperialismen potentialet for overgang til socialisme med sin koncentration af kapitalen og kapitalismens udbredelse til hele kloden. 

Bragt i Revolution nr. 21, juli-august 2016. Tegn abonnement og få bladet 10 gange om året fra 100 kroner.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister]

 

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.