Friedrich Engels HDFriedrich Engels skrev indgående om dialektik i marxistisk forstand.Dialektik som filosofisk begreb er blevet diskuteret og brugt tvetydigt i filosofiens historie. Selve ordet stammer fra det græske ‘dialektike techne’, der betyder at føre samtale/diskutere. I den græske filosofi (Platon, Aristoteles mfl.) sås dialektik som en metode til at nå erkendelse. Det blev gjort ved at undersøge en sag fra flere sider (at diskutere), heriblandt bruge modsætningsforhold til at afsløre svage påstande og dermed nå den sande erkendelse. Den store tyske filosof Hegel (1770-1831) havde dog en anden forståelse af begrebet dialektik. Han mente, at dialektik ikke blot var et redskab til at opnå erkendelse, men var en del af virkeligheden i den betydning, at verden består af modsætningsforhold og altid er under konstant forandring. Dialektikken er en dynamisk tilgang, som står i stærk kontrast til de herskende idéer om gradvise, harmoniske, mekaniske og lineære udviklingsmønstre. Denne idé var dog grundlæggende ikke ny. De tidlige græske naturfilosoffer havde formuleret denne tænkning. Bl.a. Herakilt 500 år f.kr.: "Alt er og er ikke, for alting flyder, ændrer sig konstant og opstår og forgår hele tiden." Og videre: "Alting flyder, alting forandres. Det er umuligt at træde ud i den samme flod to gange”.

[Læs også: Hvad er marxisme?]

Marx og Engels var meget inspirerede af Hegel og tog dialektikken og den dialektiske forståelse af verden til sig. Især Engels brugte meget tid på at diskutere og undersøge dialektik og, hvordan komplekse systemer lige fra naturvidenskaben til det moderne samfunds klassekamp udvikler sig gennem modsætninger. Desuden hvordan lange perioder med relativ rolig og gradvis opbygning af modsætninger afløses af pludselige forandringer, når de opbyggede modsætninger slår igennem i kvalitative forandringer. Modsat Hegel var Marx og Engels ikke filosofiske idealister, men materialister. Marx og Engels mente altså, at menneskerne og deres idéer bliver formet af omverdenen, hvor Hegel omvendt mente, at materien er en manifestation af idéen, der fik en næsten religiøs karakter. Marx og Engels vendte så at sige Hegels dialektik på hovedet ved at skabe den dialektiske materialisme, som er marxismens filosofi.

Bragt i Revolution Nr. 18, april 2016. Tegn abonnement og få bladet 10 gange om året fra 100 kroner.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Socialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.