Capitalist WagesMerværdi er kort fortalt den værdi, som en arbejder frembringer under sit arbejde, udover den værdi som arbejderen betales i form af løn. Denne værdi tilkommer kapitalisten.

Grundlæggende for marxistisk økonomi er ideen om, at det kun er arbejde, der skaber værdi. Men de arbejdende folk, der skaber værdien i samfundet, er ikke de rige i samfundet, og derfor må der være nogen, der tjener penge på andres arbejde. Det skal forstås således, at en arbejder ikke, som man umiddelbart ellers kunne tro, betales for den mængde arbejde, han udfører. I så fald ville der ikke være kapitalister, der ville ansætte ham, det ville være et nulsumsspil.

Kapitalistens interesse i at købe arbejdskraft fra arbejderne er netop, at det er en investering, der giver afkast. Således sælger arbejderen sin arbejdsevne i et givent tidsrum, og hvad kapitalisten så kan få ud af arbejdskraften i det tidsrum, tilkommer ham. Man kan for eksempel forestille sig, at arbejderen arbejder 8 timer, og efter 5 timer har han skabt den værdi, der skal til for, at han kan holde sig i live og samtidig også opfostre nye generationer af arbejdere (det er det, han får udbetalt i løn). Men efter han har arbejdet de fem timer og produceret værdien af sin løn, kan han sagtens arbejde mere. Derefter vil hans arbejde, det såkaldte merarbejde, udelukkende skabe værdi, som tilkommer kapitalisten i form af merværdi, også kaldet profit. Typisk vil arbejdsdagen og produktionen være langt mere inddelt, kompleks og uigennemskuelig, hvilket naturligvis slører udbytningen.

[Læs også: Introduktion til marxistisk økonomi]

Merværdi er centralt for kapitalismens indbyggede uretfærdighed, det man kalder udbytning. Kapitalisten lever udelukkende af andres værdiskabelse. Under kapitalismen er klassekamp først og fremmest en kamp om merværdien. Arbejderen og kapitalisten vil kæmpe om fordelingen af merværdien. Arbejderen ved at forhøje sin løn; kapitalisten ved at øge merværdien ved at presse lønnen ned eller ved at øge arbejderens arbejdstempo.

Kampen om merværdien er en vigtig kamp for arbejderklassen, men bør dog ikke forveksles med kampen for en socialistisk revolution. Kampen om merværdi er således en kamp indenfor det kapitalistiske system, men den vil kun kunne bringe midlertidige sejre, så længe der stadig produceres med profit for øje under markedets konkurrence. Under socialismen vil merværdien ikke gå til profit, men hele værdien gå til at sikre alles behov og ønsker.

[Læs også: Hvem er Revolutionære Socialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.