Anti Dühring

Uddan dig selv! Anti-Dühring genudgives dette efterår af Forlaget Marx, hvor du også kan finde en mængde andre marxistiske bøger og pjecer. Køb bogen - et must-read for revolutionære.

Forlaget Marx har netop gentrykt Friedrich Engels bog ”Anti-Dühring”, som er skrevet i 1878. Det kan måske undre hvorfor det er nødvendig at læse en bog, der blev skrevet for mere en 100 år siden. Men Anti-Dühring er et af de vigtigste værker for enhver, der ønsker grundlæggende forandringer af samfundet, da den giver en dybdegående kritik af det nuværendes samfund og giver et solidt teoretisk fundament for revolutionære ideer.

Lenin beskrev ”Anti-Dühring” som værende ”… en håndbog for enhver bevidst arbejder”. Bogen har haft en kæmpe betydning for den socialistiske revolution historisk set, og kan give erfaringer om tidligere kampe og diskussioner, som den socialistiske bevægelse er stødt på.

Karl Marx er navnet, der oftest forbindes med marxismen og den socialistiske lære, og Engels har altid stået lidt i skyggen heraf. Denne bog vidner dog om Engels’ arbejdes betydning for udviklingen af den videnskabelige socialisme. Han skriver således selv, at ”for at gøre socialismen til en videnskab måtte den først planets solidt på virkelighedens grund”, og det formår Engels at gøre i dette værk.

Marxismens bestanddele

Den dialektiske materialisme danner sammen med historisk materialisme og marxistisk økonomi de tre bestanddele i den socialistiske videnskab, som her i bogen får bevist sin gyldighed og oprigtighed. Engels beskrev selv den dialektiske materialisme som værende ”vores bedste arbejdsredskab og vores skarpeste våben”, der må bruges af arbejderbevægelsen som et kompas, til at lede os mod en revolutionær omvæltning af de eksisterende samfundsformationer.

Anti-Dühring kan opdeles i tre elementer. Den første del handler om filosofiske spørgsmål og diskussioner, kommer ind på en bred vifte af problemstillinger inden for forskellige videnskabsfilosofiske retninger. Herefter kommer et afsnit, der forklarer den politiske økonomis udvikling og et tredje afsnit der omhandler socialismen. Bogen er en skattekiste for anvendelsen af den dialektiske materialisme på et hav af områder. Det tæller således emner som: hvordan skal man forstå videnskab, hvordan mennesker opnår erkendelse, om der findes endegyldige sandheder, moralske spørgsmål, hvad er socialisme og meget mere.

Friedrich Engels’ ”Anti-Dühring” er således et af hovedværkerne, hvis man ønsker at forstå marxismens filosofiske standpunkt: dialektisk materialisme. Dialektisk materialisme forstår verden som en proces i konstant forandring. Forandringer, der drives af modsætningsfyldte forhold, der kan findes i alle verdens mangfoldige aspekter, som fx klasser i samfundet, elementernes forandring i fysikken og kemien eller kroppens nedbrydning og reproduktion i biologien. De materielle forhold og deres konstante forandringer er grundlaget for de menneskelige ideer, moral, filosofi og religion.

Den historiske materialisme undersøger den historiske udvikling ud fra udviklingen i produktivkræfterne, det vil basalt set sige den måde, som vi producerer, det vi har brug for, der i sidste ende er bestemmende. Klassekampen, der er baseret på materielle interesser, er historiens drivkraft, og det er derfor hverken store personligheder, tilfældigheder eller gode ideer, der driver historien fremad. Det er denne underliggende logik, der kan og skal undersøges, for at forstå hele samfundets udvikling.

Idealisme og materialisme

Anti-Dühring er faktisk ikke bogens originale titel, men den blev hurtigt tildelt denne titel, da den er skrevet som en hård og direkte kritik af og polemik mod Eugen Dührings selv- og filosofiopfattelse. Dühring forsøgte at opstille en altomfattende forståelsesfilosofi med udgangspunkt i idealismen. Ifølge idealismen har historiens udvikling og menneskers ageren ikke noget at gøre med den materielle verden, men er derimod blot afspejling eller resultat af en højere, mere abstrakt idéverden, som eksempelvis findes indenfor religion, eller af den menneskelige tænkning selv. Det tog Engels over to år at færdiggøre værket, og nogle dele af bogen kan også findes i pjecen Socialismens udvikling fra utopi til videnskab, som senere blev forfattet af Engels.

Bogen er samtidig også et forsøg på at modbevise mange af de ulogiske konklusioner, som den idealistiske verdensopfattelse drager. Kritikken af idealismen ligger i, at deres analyser og teorier bunder i ”… formelle grundsætninger afledt af tækningen” i stedet for, at tage udgangspunkt i de materielle omstændigheder. Målet med Anti-Dühring var således også at vise, at marxismen og socialismen ikke blot er en abstrakt filosofisk tænkemåde, men faktisk er en videnskab. En videnskab der undersøger de materielle forhold, verden som den ser ud, og derudfra udleder sine konklusioner.

Nem at forstå

Teksten er bygget op således, at Engels først analyserer og diskuterer en lang række af Dührings argumenter. Herefter forklarer han, bid for bid, hvorfor argumentet ikke holder vand. Dernæst serverer Engels flere pragteksempler på den dialektiske materialismes modsvar på idealismen. Denne opbygning er temmelig pædagogisk, og bogen er derfor utroligt let at læse. Det sværeste ved bogen er faktisk at læse de forvirrende citater af Dühring selv, hvilket er et klassisk træk ved akademiske tekster: de er skrevet så ingen andre, end akademikere selv kan forstå dem.

Et af de helt særlige karakteristika ved bogen er sproget. Filosofiske tekster har til tendens til at blive en suppedas af lange, uforståelige og snørklede sætninger, så man hurtigt står af. Men Engels giver Dühring tørt på med hurtige skarpe vendinger, der af og til giver én et smil på læben, og man går derfor ikke død halvvejs i teksten.

Teori til at forandre verden

Anti-Duhring gennemgår helt grundlæggende marxismen og er derfor en fantastisk start til ny-tilkommende marxister, der ikke har læst klassiske marxistiske tekster før, men kan absolut også anbefales personer, der synes de har tygget drøv på Kapitalen, for alle vil uden tvivl kunne lære noget. Anti-Dühring er et must read for enhver der marxist.

Bogen er dog ikke kun til personer med interesse i politisk teori, filosofi eller idehistorie. Den går nemlig ind og udfordrer den måde, man generelt ser på videnskab, og bogen kan derfor være en øjenåbner for en verden, du måske ikke har set før, inden for mange forskellige faggrene.

Anti-Dühring er dog ikke tænkt som en akademisk øvelse. Marxisme er videnskaben til at forstå verden, for at kunne forandre den. Engels blev opfordret af sine tyske partikammerater til at svare på Dührings ideer, ikke så meget pga. Hr. Dühring selv, men fordi hans ideer repræsenterede en bredere strømning i den socialistiske bevægelse, hvor der var en kamp mellem de revolutionære marxistiske ideer og en begyndende revision af marxismen i reformistisk retning. Det er ideer og argumenter, der stadig den dag i dag florerer i arbejderbevægelsen og på venstrefløjen i Danmark og internationalt. Engels’ argumenter mod Dühring er derfor yderst relevante også i den igangværende diskussion om vejen frem for venstrefløjen.

Anti-Dühring kan anbefales alle, der ønsker en indføring i marxismen. Og den kan ikke mindst anbefales alle, der ønsker at kæmpe for et alternativ til kapitalismen, et socialistisk samfund. Vi lever i en tid, hvor marxismen med forklaringer, der bunder i den materielle virkelighed, ikke kun giver svar på, hvorfor kapitalisme er gået ind i en blindgyde, men også giver et reelt alternativ til det nuværende: nemlig socialismen.

Uddan dig selv! Anti-Dühring genudgives dette efterår af Forlaget Marx, hvor du også kan finde en mængde andre marxistiske bøger og pjecer. Køb bogen!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.