low wage factory workersProletariat betyder kort sagt de ejendomsløse, altså den besiddelsesløse klasse. Proletariatet kendes også under navnet arbejderklassen eller i danske medier som lønmodtagerne.

I marxismen indtager proletariatet den essentielle plads. Det er den største klasse i det danske samfund og på verdensplan. Når vi siger proletarerne er ejendomsløse, mener vi, at de ikke ejer nogen produktionsmidler. Produktionsmidler betyder virksomheder, maskiner, jorden osv. De midler der bruges til at producere varer med.

Proletarerne ejer kun en ting: deres arbejdskraft. For at overleve må de sælge deres arbejderkraft til kapitalisterne, som ejer produktionsmidlerne, for kontant betaling også kaldet løn. Det kapitalistiske samfund kan groft opdeles i disse to klasser: de besiddende og de besiddelsesløse. Henholdsvis kapitalister og proletarer.

Det er i kapitalisternes interesse at få deres produktionsmidler til skabe så stor profit som muligt, da profitten tilfalder dem selv. Dette kræver, at de udnytter deres arbejdskraft (proletariatet) så effektivt som muligt. Dette sker på den ene side ved at opbygge højt udviklede produktionsmidler igennem teknologi, rationaliseringer og effektiv planlægning, men især ved at presse og udnytte proletarerne mere. Ny teknologi kræver massive investeringer, mens at skære proletarernes løn ned giver øjeblikkelig større profit til kapitalisten.

Kapitalisternes jagt på profit på den ene side og proletariatets kamp for overlevelse på den anden side fører uundgåeligt til konflikt, også kaldet klassekamp. Det kommer til udtryk i kampe, hvor kapitalisterne direkte og indirekte angriber løn, arbejdsforhold og -rettigheder og hvor proletarerne svarer igen med strejke, blokade og besættelse af den enkelte virksomhed.

Men selv hvis proletarerne vinder den enkelte faglige kamp, stopper det dog ikke klassekampen eller kapitalisternes udnyttelse af proletariatet som helhed. Det kan kun ske, hvis proletariatet fratager kapitalisterne deres ejerskab over produktionsmidlerne på internationalt plan. Proletariatets magtovertagelse af produktionsmidlerne er hvad vi betegner som en socialistisk revolution.

Denne artikel blev bragt i Revolution nr. 10 - juni 2015. Tegn abonnement og få den trykte udgave af Revolution 10 gange om året.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.