lenin rtEn læseguide til de grundlæggende marxistiske ideer

”Uden revolutionær teori kan der ikke være nogen revolutionær bevægelse” –V.I. Lenin, Hvad må der gøres?

Kapitalismens krise i dag, leder flere og flere folk til at stille spørgsmålstegn ved det samfund vi lever i. Der er en udbredt fornemmelse af, at noget er grundlæggende forkert i denne verden og at den må ændres grundlæggende. Ifølge den herskende klasse og reformisterne er de nuværende begivenheder blot resultat af en række uheldige omstændigheder, og alt hvad der skal til, er at alle handler ”rationelt”. Men det forklarer intet, og løser endnu mindre. Marxisme er videnskaben om de underliggende love som behersker naturen og samfundet. Det er kun ved at studere disse love, at vi ikke bare opnår den bedste forståelse af samfundet, men også blotlægger de revolutionæres rolle og opgaver.

Marxistisk teori er basis for vores analyser, perspektiver, programmer og deltagelse i bevægelsen. Den er vores ”guide til handling”. Det er derfor at den Internationale Marxistiske Tendens lægger så stor vægt på politisk uddannelse. Til dette formål vil vi offentliggøre en række læseguider om en række forskellige emner. Den herværende, som er den første i vores serie, beskæftiger sig med de basale, grundlæggende elementer af marxismen. Denne guide skal ikke nødvendigvis læses fra start til slut, men hvis du er helt ny indenfor de marxistiske ideer, foreslår vi, at du starter med at læse teksterne under overskriften Marxistisk ABC.

Denne læseguide er langt fra udtømmende, men den giver et solidt grundlag for de der ønsker at udruste sig med de nødvendige ideer til det daglige arbejde med at bygge de marxistiske kræfter. Vi vil gerne tilskynde alle vores sympatisører, og de som er interesserede i at vide mere om marxisme, til at læse (eller genlæse!) værkerne på denne liste. Vi opfordrer dig også til at starte en læsegruppe, for at diskutere med andre og forbedre din egen forståelse.

Mange af disse er korte bøger eller pjecer; nogle er længere bøger; og andre er blot korte artikler. Alle kan læses gratis online (ved at trykke på linket) [nogle af teksterne er desværre kun på engelsk, red.] og mange af dem er allerede udgivet af Wellred eller Forlaget Marx og er tilgængelige på hhv. www.wellredbooks.net og forlagetmarx.dk

Marxistisk ABC

The Ideas of Karl Marx af Alan Woods

- En moderne introduktion til de basale elementer af marxismen og hvorfor socialisme er den eneste vej frem for menneskeheden.

Det Kommunistiske manifest af Karl Marx og Friedrich Engels

- Det grundlæggende dokument for den kommunistiske bevægelse, som er mere aktuelt i dag, end da det blev skrevet for over 160 år siden, og som forudser fænomener som globalisering, økonomiske kriser og ulighed.

Marxistisk filosofi: Dialektisk Materialisme

Hvad er dialektisk materialisme af Rob Sewell

- introduktion til de basale begreber i marxistisk filosofi.

Den dialektiske materialismes ABC af Leon Trotskij

- En fremragende, kort forklaring af marxistisk filosofi.

Historisk materialisme

What is historical materialism

- En kort introduktion til historisk materialisme, med spørgsmål, uddrag og foreslået videre læsning.

Civilization, Barbarism and the Marxist view of History af Alan Woods

- For marxister er historien ikke en række isolerede begivenheder. Denne artikel viser den marxistiske metodes overlegenhed i at forstå civilisationens historie. Kun ved fuldt ud at forstå fortiden kan vi analysere nutiden korrekt og handle for at ændre den fremtidige vej for den menneskelige udvikling.

Origin of the Family: In Defence of Engels and Morgan af Rob Sewell

- Hvordan førte de tidlige primitive kommunistiske samfund til klassesamfundets fremkomst? Hvad er staten og hvor kom den fra? Rob Sewell giver et overblik og et moderne forsvar af Engels’ klassiske bog: Familien, privatejendommen og statens oprindelse.

Marxistisk økonomi

Lønarbejde og kapital af Karl Marx

- I denne korte pjece forklarer Marx, på hverdagssprog, hvordan arbejdet skaber værdi, hvordan kapitalen ubytter arbejdet, og hvordan lønninger fastsættes under kapitalismen. En fremragende introduktion til marxistisk økonomi.

Løn, pris og profit, af Karl Marx

- I dette værk forklarer Marx hvordan priser relaterer sig til en vares værdi og viser hvor profit faktisk kommer fra. Dette er endnu en fantastisk introduktion til marxistisk økonomisk teori.

Hvad skaber kriser: Under-forbrug eller overproduktion? af Rob Sewell

- En introduktion til marxistisk kriseteori og hvordan dens gyldighed bevises af de nuværende begivenheder.

Marxisme og staten

On Marxism and the state, Phil Mitchinson

- En kort introduktion til det marxistiske syn på staten.

Staten og revolutionen af V.I. Lenin

- I denne klassiske tekst fra Lenins hånd, analyserer han statens oprindelse og rolle, men giver også et omrids af hovedpricipperne for en fremtidig arbejderstat som skal erstatte den. Gennem dette, kommer han også ind på anarkisternes og reformisternes syn på dette spørgsmål og viser deres begrænsninger.

Sovjetunionen

Stalinisme og bolsjevismeLeon Trotskij

- I denne artikel forklarer Trotskij de fundamentale forskelle mellem marxisme og den karikerede udgave, der blev præsenteret af det stalinistiske bureaukrati, som havde tilranet sig magten i Sovjetunionen.

Klassen, partiet og ledelsen

Klassen, partiet og ledelsenLeon Trotskij

- I denne pjece (som aldrig blev færdiggjort på grund af mordet på Trotskij), forklarer Leon Trotskij det revolutionære partis rolle og viser, at i modsætning til reformisternes påstande om massernes ”lave bevidsthed”, er det de reformistiske ledere selv som er de største forhindringer for revolutionen.

150 years since the First International was founded af Alan Woods

- Arbejderklassen har behov for en revolutionær internationale – i denne artikel giver Alan Woods et overblik over arbejderbevægelsens historie og de opgaver der står overfor marxister i dag.

Overgangsprogrammet af Leon Trotskij

- Hvordan bruger marxister programmatiske krav til at vinde arbejderklassen til den socialistiske revolutions sag? Trotskij forklarer behovet for at bruge overgangskrav som en bro mellem arbejderklassens nuværende bevidsthed og behovet for en socialistisk omdannelse af samfundet.

 

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.