Dialektisk materialisme er Marxismens filosofi og har været det lige så længe som marxismen har været til. Den er grundlaget, analysemetoden, verdensanskuelsen og værktøjet til at udforme så forskellige analyser som Einsteins teorier om sammenhængen mellem masse og energi, og Marx’ 150 år gamle ”Kapitalen”. Selv dens egen fremkomst følger dens analyse og teser om verdens udvikling, loven om kvantitet til kvalitet og omvendt.

”Alting flyder”
Allerede den græske filosof Heraklit erklærede, at ”Alting flyder og intet bliver” og illustrerede tesen med, at ”en mand kan aldrig gå i den samme flod 2 gange”. Det skyldes, at alting er i konstant bevægelse. Faktisk er bevægelse al materielt stofs grundform. Senere, og efter mange år med kvantitativ udvikling i form af overbygninger på den generelle tese om altings udvikling, gennemgik denne tese en kvalitativ udvikling via tyskeren Hegels analyse af modsætningers samspil og andre fremragende teser. Marx tog senere sin tørn og vendte den hegelske idealistiske opfattelse af at ideer bliver skabt af en sjæl, og altså ikke er materialistisk, på hovedet. Efter at Hegels teser og analyser i mange år var blevet kvantitativt videreudviklet fra Immanuel Kants teorier, der selv havde videreudviklet Heraklits teorier, kom der en kvalitativ ændring i form af Marx’ tese om at alting er materielt.

Sideløbende med selve filosofiens udvikling, der også blev fortsat af filosoffer som Lenin og Trotskij, er dialektikken gang på gang bekræftet i så forskellige videnskabelige grene som fysik og samfundsvidenskab, biologi og psykologi – eller faktisk alle videnskabelige grene der benyttede sig af dialektikkens teser om modsætningers samspil og bevægelse.

Massebevægelsens dialektik
Selv den meget kontroversielle teori Engels fremførte om at universet altid har bestået er blevet bekræftet for nylig af den Svenske, nu beklageligvis afdøde, forsker Hannes Alfvén. Loven om kvantitet til kvalitet og omvendt bliver også bekræftet af den seneste udvikling i Bolivia. Efter at regeringen i mange år har gennemført flere og flere asociale udliciteringer og privatiseringer, mange kvantitative ændringer, resulterede det sidste forsøg på privatisering, denne gang af deres naturgas, i at arbejderklassen fik nok. Længe havde de set forholdene blive værre og værre, og pludselig brast boblen og der udbrød generalstrejke i en måned, altså en kvalitativ ændring i arbejdernes aktivitet, der fik præsidenten til at gå af.

Dialektikkens teser om modsætningers indvirkning på hinanden gang på gang blevet bekræftet. Som eksempel kunne man nævne atomvidenskabens fremskridt, hvor de enkelte atomer (hele verdens byggesten) selv er opbygget af modsætninger i form af nukleoner; de negative elektroner og de positive protoner. Nukleonerne er kædet sammen via atomets interne tiltrækningskræfter, altså et samspil mellem negativt og positivt.

Praktisk filosofi
Hvis vi her skulle opremse alle dialektikkens forcer, skulle vi bruge mange lange beviser, og vildt mange eksempler inden for samtlige former for videnskab. Dette kunne tage meget lang tid, og ville ikke nødvendigvis skabe større forståelse for den marxistiske verdensanskuelse. Det vil derimod en praktisk erkendelse af at det er sådan verden fungerer, og en praktisk udnyttelse af dialektikken. Filosofi er som bekendt til for at blive brugt, ikke bare diskuteret.

I hverdagen kan man bruge det til så forskellige ting som at indse at vand først koger efter at man kvantitativt skruer op for varmen indtil det når 100ºC, hvor det fordamper/koger. Eller man kunne bruge det i sin fagforening, elevbevægelse eller parti til sige lidt om hvordan arbejdere, studerende og vælgere vil reagere på f.eks. fortsatte nedskæringer. I elevbevægelsen kunne man tage eksemplet med de fortsatte protester, der hvert år fører masser af studerende på gaden i kampen mod nedskæringer. Dette aktivitetsniveau er blandt andet opnået efter den Socialdemokratiske regerings nedjusteringer og privatiseringer af velfærdsektoren (de privatiserede for 40 mia. kr.), den nuværende regerings nedskæringer har fortsat tendensen i et højere tempo, hvor situationen foreløbig har kulmineret i strejker, skolerbesættelser, demonstrationer og meget mere over de sidste år.

Også i år vil der uden tvivl være bevægelse. Her vil man så være i stand til sige en del om mulige scenarier for hvad den næste udvikling vil være, såfremt den bliver fremlagt og velargumenteret taget op til debat i elevbevægelsen af aktive marxister. Når de studerende ser de mange protester bliver gentaget år for år, og det stadig kun fører til kompromiser med regeringen (altså reelt forringelser af uddannelsessektoren), vil flere være åbne for ideen om, at tiden er inde til at feje alle nedskæringer af bordet, på én gang, hvis et perspektiv for det bliver præsenteret seriøst og diskuteret af de aktive elever og studerende.

Behov for perspektiv
Denne udvikling kan så gå i flere retninger; enten opgiver flertallet kampen midlertidigt fordi regeringen alligevel laver nedskæringer, eller også hæver kampen sit niveau og indgår en alliance med resten af de truede velfærdsbrugere. Men for at føre kampene på uddannelsesstederne ud i andre dele af den offentlige sektor kræver det, at de aktive marxister i elevbevægelsen stiller sig åbent frem med de socialistiske løsninger i elevrådene for at skabe opbakning for kravene i organisationer som DSE, DGS, DSF og EEO. Ellers kan det lige så godt gå i den anden retning, en midlertidig desillusionering og dermed sejr for regeringen. Dette er ihvertfald to mulige, og ret sandsynlige, scenarier for hvad der kunne ske. Dialektik er en analysemetode af begivenhedernes gang. En metode til at forudse, hvad der kan ske i fremtiden. Uden et seriøst perspektiv vil man handle i blinde.

Der kunne nævnes mange eksempler på hvad en gennemgående analyse af en konkret sag kan hjælpe for forståelsen af en strategi, om man skal skrue op for blusset på kogepladen, og om hvordan man skal behandle en størrelse som et parti eller en fagforening. Find selv på flere, diskutér dem andre med, gerne gennem Socialistisk Standpunkt, der bl.a. er aktive i elevbevægelsen. For at læse mere om Dialektisk materialisme anbefales ”Hvad er marxisme?”, der ligger til fri afbenyttelse på forsiden af vores hjemmeside og kan bestilles på samme hjemmeside.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.