Socialistisk Standpunkt beskyldes for at arbejde illoyalt i bevægelserne, det gælder især elevbevægelsen. Vi ser os dog selv som loyale overfor medlemmerne, og det er rigtigt at det nogle gange kan komme i konflikt med ledelsen.

Grundlæggende kan man sige at de marxistiske ideer er de ideer som Marx og Engels stod frem med i arbejderbevægelsens start. De marxistiske ideer opstod ikke ud af det blå, men er en videreudvikling af de tidlige socialistiske ideer.

Vi har i denne pjece forsøgt at give svar på en række spørgsmål, om alt fra ”hvad er marxisme” til hvad vi mener om racisme. Det er klart, at på så lidt plads kan vi ikke give uddybende svar på så omfattende spørgsmål. Men vi håber at pjecen giver et overblik over, hvad vi mener, og dermed giver inspiration til yderligere læsning, diskussion, og ikke mindst aktiv deltagelse i kampen for forsvar af ideerne. Som Marx sagde: ”filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den”.

Vi bringer her forordet til pjecen Marxisme og Religion, der netop er blevet udgivet, som en del af serien Socialistisk Baggrund. Fra forordet: "Kun de få nyder i dag efter behov og over alt i verden ses økonomisk, social og kulturel undertrykkelse. For mange mennesker er livet på jorden under kapitalismen mere eller mindre ubærligt eller bare meningsløst. Det er i sig selv ikke værd at leve. Håbet om "noget mere", et liv efter døden, som næsten alle religioner tilbyder, er simpelthen en måde at hvorpå de jordiske trængsler udstås.
"

ChristianityTeori: Denne lange baggrundspjece, skrevet af den britiske marxist og historiker, Alan Woods i 2001, blev oprindeligt skrevet som svar på en række henvendelser som vores internationale tendens modtog fra forskellige religiøse grupper, som samtidig kaldte sig marxister. I dette svar forklares religionens historiske og nutide rolle, hvordan marxister filosofisk adskiller sig fra kristne, hinduer, muslimer, o.lign. og hvorfor det er nødvendigt med en klar forståelse af samfundet, hvis vi skal ændre det. Der tages også fat på emner som "et liv efter døden", "pessimistisk livsopfattelse, Newage, o.lign.

Der er ingen tvivl om, at terrorisme fylder en stor del af den globale dagsorden. Særligt efter 11. september 2001 har der været meget fokus på terror. I Danmark har vi fået en terrorpakke, og vi kan i aviserne læse om terrorberedskab i lufthavne, havne, på jernbanestationer og mange andre steder. Det er klart for de fleste, at Danmark ikke står uden for verdensordenen, og der har været flere advarsler om, at organisationer som al-Qaida vil slå til i landet.

Vi bringer for første gang på dansk denne artikel af Trotskij, der forklarer, at marxisters modstand mod individuel terrorisme ikke har noget til fælles med de borgerliges "moralske" forargelse og hykleri.

Børsen skriver på lederplads, at de danske arbejdere må arbejde mere for de samme penge. Samtidig blæser de til angreb på folkepensionen. Men er mere overarbejde og individuel pension en løsning på arbejdernes problemer?

Alan Woods forklarer i denne artikel, hvorfor marxisterne ikke danner små sekteriske partier uden for arbejderbevægelsens masseorganisationer. Han forklarer, at det er ABC for marxister, at arbejderne bevæger sig gennem deres traditionelle masseorganisationer, og hvordan marxister forholder sig til det. Det er af allerstørste vigtighed for socialister at forholde sig rigtigt til arbejdernes masseorganisationer og have en åben og oprigtig attitude i stedet for at ende som de små sekteriske grupper, der hævder, at de er de eneste sande repræsentanter for arbejderklassen. Artiklen er skrevet som et svar til Louis Oviedo fra det argentinske parti PO, som har rettet et skapt angreb på vores engelske søsteravis Socialist Appeal.

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.