anarkisme-omslag optimeret til web forsideVi gengiver hermed en ekstern anmeldelse af bogen, skrevet af Svend Vestergaard Jensen til magasinet Socialistisk Information.

I dette efterår har Forlaget Marx udgivet antologien "Marxisme og Anarkisme". Det er en samling tekster, der fra et marxistisk synspunkt diskuterer forholdet mellem marxisme og anarkisme.

For at yde anarkisterne retfærdighed her fra starten, må det lige nævnes, at de ikke selv kommer til orde. Nogle af teksterne har i andre sammenhænge været udgivet på dansk. Andre er nye oversættelser.

Nogle af teksterne har den danske sektion af Fjerde Internationale tidligere udgivet. Men det står ingen steder. I det hele taget er det svært at se, hvor teksterne stammer fra, og nogle forfattere præsenteres ej heller. Af oversættelser fremgår det kun, at Rosa Luxemburg-teksten, "Massestrejke, Parti og Fagforeninger" (uddrag) er nyoversat.

Den spanske tragedie

Belysning af klassiske emner om forholdet mellem anarkisme og marxisme, såsom Kronstadt-opstanden i 1921 og Makhno – den anarkistiske bondeleder i Ukraine, som ledte en bondehær under den russiske borgerkrig efter revolutionen, er nyt materiale, som er kommet frem efter åbning af de sovjetiske arkiver for snart 25 år siden. Det præsenteres af A. Kramer og V. Morozov, men læserne får ikke at vide, hvem de er, eller hvor de kommer fra.

Ellers er bogens indhold tekster, der rammer anarkismen, hvor den skal rammes. For anarkister er staten – institutioner i regeringen, hæren, politiet med videre – roden til alt ondt. Staten må ødelægges og erstattes. Ikke med en ny form for regering, men med den umiddelbare indførelse af et statsløst samfund. Modstanden mod staten og alle autoriteter leder anarkisterne til en afvisning af enhver form for parlamentarisk aktivitet og til modstand mod medlemsskab af et parti og mod enhver kamp for reformer, som er politiske ændringer igennem staten.

Ikke mindst den spanske revolution og borgerkrigs erfaringer er et emne i bogen. Det er her, anarkismen historisk har stået stærkest, men også her, at den ikke bestod sin prøve. Det gennemgås flere steder, ikke mindst den lange og grundige opsummering af den spanske tragedie - "Læren af Spanien - den sidste advarsel" - skrevet af Trotskij. En tekst fra hans skarpe pen, som skriver, hvad der skal skrives herom.

De anarkistiske arbejdere taltes i tusindvis, og de var ærlige og ville samfundsforandringen, men erfaringerne med strømningen var aldeles negativ. Det er i dette spanske tilfælde uden tvivl årsagen til, at anarkismen i arbejderbevægelsen næsten er helt udslettet og kun eksisterer i udkanterne af andre bevægelser.

Historiske uenigheder

Bogen indledes af Alan Woods, der er leder af den internationale organisation, som står bag udgivelsen. Han præsenteres til gengæld som "en af verdens mest markante marxistiske teoretikere". Alan Woods giver en god introduktion til bogens emne. Både de aktuelle problemstillinger med nye spørgsmål, nye bevægelser og initiativer, som hælder op ad en slags anarkisme. Unge aktivister frastødes af de nuværende lederes roller og funktioner. Unge kommer derfor let til at se de anarkistiske ideer som en løsning.

Men det er gamle problemstillinger. Intet nyt under solen. Debatterne har fundet sted mange gange tidligere som i Første Internationale mellem folk som Marx og Bakunin. Uenigheder mellem marxister og anarkister, der ikke kunne rummes i en Internationale. I hvert fald brød den sammen på grund af dette modsætningsforhold.

Bogens bidrag leveres udover de nævnte af Engels, Bukharin, Lenin, Zinovjev samt en sikkert nulevende socialist, P. Mitchinson, som læserne ikke får mere at vide om. Disse udvalg er gode set i forhold bogens formål. Og den kan absolut anbefales herfra.

Marxisme og Anarkisme
En antologi
Forlaget Marx
177 sider
Pris 150,- kr.

Kan bestilles her [Klik]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.