Oprindeligt bragt i Dagbladet Arbejderen.

Bogen kan købes her for kun 70 kr.

Siden 1930’erne og ungdomsoprøret i slutningen af 60’erne og starten af 70’erne, har spørgsmålet om forholdet mellem kunst og politik været trængt i baggrunden.

I takt med at borgerskabet og dets medier har erklæret såvel klassekampen som ideologierne for døde, har størsteparten af intelligentsiaen og kunstnerne vendt sig mod \"kunst for kunstens skyld\", mens underholdningsbranchen producerer \"massekultur for markedets skyld\" og har haft succes med at opkøbe og pacificere eller marginalisere kritiske tendenser.

I en artikelsamling om kunst og klassekamp gennemgår den trotskistiske chefideolog, Alan Woods, ud fra et marxistisk syn begreber som ’revolutionær kunst’ og \"kunst og revolution\". Han ser på udviklingen af kunsten gennem tiderne, fra hulekunst til det første klassesamfund, over middelalderen og feudalismen til vore dages kapitalisme.

Ligeledes gennemgår han følgerne af den franske revolution samt romantikken og kunstens rolle under oktoberrevolutionen og socialismen.

I en anden artikel fra 1938, Kunst og politik i vores epoke, som aldrig tidligere har været tilgængelig på dansk, argumenterer Leon Trotskij for at ”kunst er et udtryk for menneskets behov for et harmonisk og fuldstændigt liv, det vil sige dets behov for de væsentlige goder, klassesamfundet har berøvet det for. Det er en protest mod virkeligheden, hvad enten den er bevidst eller ubevidst, aktiv eller passiv, optimistisk eller pessimistisk, altid udgør den et stykke kreativt arbejde. Enhver ny tendens inden kunst er begyndt med et oprør”.

Han går desuden til angreb på de gennem tiden omdiskuterede begreber "proletarisk kunst" og "socialistisk realisme", som han påstår begrænser og steriliserer kunsten.

Det er ikke hver dag, man kan få lov at anmelde en bog eller pjece om kunst og klassekamp, og det lille forlag Marx skal have stor ros for at muliggøre dette.

Pjecen kan anbefales som debatindlæg. Irriterende er dog at siderne fire og seks er forkert placeret - sjusk og forstyrrende.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.