Hvad der er på spil i forbindelse med ACTA, er ikke kun muligheden for at downloade film gratis, men mere alvorlige spørgsmål, der påvirker ytringsfrihed og demokratiske rettigheder. Man giver ikke et maskingevær til et barn, og giver ikke beføjelserne til censur til private virksomheder.

Når processen med at rejse hegn på internettet efter nationale grænser starter, kan ingen vide, hvor og hvornår det vil ende. Eksistensen af et verdensomspændende computernetværk er en erobring, der kan tabes igen. Internettets åbenhed og neutralitet er langt fra at være en fastslået kendsgerning. Nettet er en slagmark.

De radikaliserede unge, og de digitale aktivister er klar til denne kamp, og marxisterne er en del af denne. Fremvæksten af Pirat-partier i Europa er et symptom på den relevans, som dette spørgsmål indtager.

Samtidig er der en interessant kommentar fra brugeren Marc Ribot. Han siger, at han er en musiker og komponist og klager over de økonomiske vanskeligheder både store pladeselskaber og uafhængige kunstnere har ”på grund af ulovlige downloads”.

Marc Ribot er med rette skeptisk over for samarbejdet mellem #Occupy og de store virksomheder i Silicon Valley:

”Og siden hvornår har OWS handlet i solidaritet med ’førende teknologivirksomheder’?? SAY WHAT?? Jeg troede, det var den 1 %, vi var imod [...] Der er ingen 99 % uden arbejdere ”.

Måske som en joke giver han faktisk et interessant tip om en mulig vej ud af dilemmaet mellem ikke givtigt intellektuelt arbejde og illegaliseringen af den fri deling af information:

”Jeg er også åben for mere radikale løsninger: Hvis OWS ønsker at genskabe musik, film og skrivning som ”offentlige ydelser”, og betale os alle løn for det arbejde, vi gør, som i Cuba, ja så: ’Estoy presente, compañeros’! ”

Behov for kollektivt ejerskab
Det er netop pointen. ”Gratis ting” i en kapitalistisk økonomi (som foreslået af Pirat- partierne og de mest naive fløj af copyleft bevægelsen), er ikke nogen løsning. Men vi vil ikke støtte de Orwell’ske forsøg på at gøre uskyldige handlinger, som kopiering af en fil eller at brænde en dvd, dyrere eller forbudt af hensyn til kapitalisternes profit.

Løsningen er anerkendelsen af den menneskelige arbejdskrafts sociale karakter, og derfor behovet for kollektiv ejerskab og ansvar for alle dens intellektuelle og materielle kreationer. Hvis dette sker med styring nedefra og ved at bemyndige arbejdernes og græsrøddernes deltagelse i beslutningsprocessen; hvordan man afsætte samfundets ressourcer, hvor meget vi ønsker at bruge på musik og film samt bøger og medicin, og på mode, ja så: presente, compañeros!

Problemet er kapitalismen
Kapitalismen forsøger at gøre alt til varer at sælge dem på det såkaldte ”frie marked”. For at gøre dette, skal begrebet ejerskab være klart defineret, og forbruget af varerne skal begrænses til dem, der betaler råvarernes ejere: forbrugerne. Dette udgør et stort problem med ting, der kan kopieres til lave eller uden omkostninger, som varemærker, patenteret medicin og ophavsretligt beskyttet digitalt indhold.

Alternativet er at fjerne profitvindings motivet helt, gennem fælles ejerskab af produktionsmidlerne, så de kan blive planlagt demokratisk af hensyn til det overvældende flertal. Et sådant socialistisk system ville frigøre et enormt produktivt potentiale hos menneskeheden, som igen ville give mulighed for ordentlig finansiering af menneskers kreative aktiviteter, der nu er hæmmet af den private ejendomsrets spændetrøje og de multinationale giganters profitjagt som styrer underholdning ”industrien”.

  • Forsvar retten til fri information
  • Forsvar whistleblowere imod angreb fra stat og kapital
  • Forsvar retten til kopi-medicin
  • For kollektivt ejerskab af de store virksomheder

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.