Det nye værk fra Alan Woods’ hånd er rettet imod den (i Latinamerika) kendte intellektuelle Heinz Dietrich. Dietrich hævder at have opfundet en nyt slags socialisme – en ”socialisme for det 21. århundrede” og desuden en hel del andre ting. Dietrich deler gode råd ud til de aktive i revolutionen i Venezuela - alt sammen pakket ind i revolutionær retorik. Imidlertid er der ikke tale om nogle nye idéer fra Dietrichs side, men en gentagelse af idéer fra forskellige filosoffer og utopister fra før Marx’ tid.

Grundig indføring i socialistiske idéer

Forfatteren til ”Reformisme eller revolution”, der også er redaktør for hjemmesiden
In Defence of Marxism, forsøger at besvare Dietrichs påstande og undervejs forsvarer han marxismens idéer på en række spørgsmål, især spørgsmålet om vejen frem for socialisme i Venezuela og resten af verden.

Bogen forklarer marxismens grundlæggende idéer i et klart sprog. Alle elementerne i marxismen bliver behandlet: dialektisk materialisme, økonomi, videnskab og filosofi. Bogen behandler forskellige borgerlige og socialistiske revolutioner og forfatteren peger på, at det er nødvendigt at ekspropriere de vigtigste dele af økonomien for at opbygge et nyt samfund baseret på demokratisk planlægning ud fra rationelle, menneskelige behov i stedet for profit til nogle få tusinde multi-milliardærer, der i dag kontrollerer verdens banker, forsikringsselskaber, produktion og transport.


Marxismens relevans

Forfatteren skriver: ”Hvad angår de ’nye og originale’ idéer i det 21. århundrede vil jeg kun sige dette; indtil denne dag på trods af al larmen fra denne verdens Dietrich’er, har jeg stadig til gode at høre en eneste ægte ny idé. Det, jeg har fundet, er mange gamle og forældede antagelser, der er fisket op af historiens skraldespand – uvidenskabelige og utopiske idéer, der for længe siden blev besvaret af Marx, Engels og Lenin. Idéer der tilhører arbejderbevægelsens forhistorie. Disse gamle og trætte idéer fra den før-marxistiske, utopiske socialisme er blevet støvet af og præsenteret som det 21. århundredes socialisme.”


Bogen kritiserer skarpt idéerne hos forfattere som Heinz Dietrich, der hævder, at socialisme kan opbygges ved at gennemføre reformer indenfor kapitalismens rammer. Bogen argumenterer gennem konkrete eksempler fra historien og nutidens Latinamerika for, at det er umuligt at reformere sig til en ”kapitalisme med et menneskeligt ansigt”. Forfatteren peger på, at det er nødvendigt at organisere arbejderbevægelsen på et socialistisk program, mobilisere arbejderne, afskaffe det borgerlige statsapparat og nationalisere de vigtigste dele af økonomien under arbejdernes egen, demokratiske kontrol.


Massernes revolution

Bogens udgangspunkt for at forsvare marxismen er revolutionen i Venezuela. Da bogen blev udgivet i Venezuela, lagde Alan Woods på pressekonferencen vægt på, at revolutionen er drevet frem fra bunden af almindelige arbejdere, bønder, husmødre og fattige i byerne. Han sagde, at de såkaldte ”moderate” reformisters appeller om forsoning og dialog efter overklassens kupforsøg i april 2002 ikke overbeviste oppositionen og kapitalisterne, ej heller imperialismen:


”Tværtimod, de blev overbeviste om, at det var en svag regering og at de ville være i stand til at styrte den. Svaghed indbyder til aggression. Kun folket, arbejderklassen, reddede revolutionen igen, mens mange [af reformisterne, red.] gemte sig under sengen eller købte flybilletter for at forlade landet.”


Alan Woods: Reformism or Revolution – Marxism and Socialism of the 21st century, WellRed Books, 410 sider, 12£.
Kan bestilles hos
WellRed.


Bogen anbefalet af Chávez!
I et TV-program i juli anbefalede Venezuelas præsident, Hugo Chávez, alle at læse Alan Woods’ bog om reformisme og revolution. Anbefalingen kom efter, at Alan Woods havde tourneret rundt i landet og talt for tusindvis af arbejdere i forbindelse med bogens udgivelse.
Chávez sagde blandt andet: ”Jeg læser den meget detaljeret og jeg tager notater til denne bog.” I samme program kritiserede præsidenten skarpt de bureaukratiske tendenser inden for statsapparatet. Han opfordrede til en kamp imod korruption og sagde, ”det er nødvendigt at komme af med privilegier for at blive socialister.”

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.