Cheminova set fra sydøst

I årevis har regeringen og resten af etablissementet ihærdigt forsøgt at greenwashe dansk kapitalisme, både indadtil overfor den danske befolkning men også udadtil overfor resten af verden. Men skandalen om Cheminovas årelange forurening af Vesterhavet, har endnu en gang aflivet myten om Danmark som et grønt foregangsland. Virkeligheden er, at dansk kapitalisme er lige så kulsort som kapitalismen i resten af verden.

Den amerikanske avis USA Today bragte for nylig et helt tillæg om Danmark som “et grønt foregangsland, der pionerer fremtiden gennem grøn innovation”. Som dansker kunne en sådan overskrift næsten få en til at tvivle på, om regeringen har nye initiativer eller resultater på miljø- og klimaområdet, der er gået hen over hovedet på en. 

Kigger man dog nærmere på tillægget, kan man se at der med småt står “paid advertisement”(“betalt reklame”). Det er altså en reklame som den danske stat har indrykket som led i at prøve at male sig selv grønnere. Det lader til, at regeringen har givet op på at gøre en reel forandring og i stedet må ty til betalte reklamer for at fremstå progressive. Samtidigt daler tilliden til dem , og deres hykleri står klarere frem end nogensinde. 

Mens regeringens reklamer fortæller en glanshistorie om deres klimaindsats, fortæller virkeligheden det stik modsatte. Dette ses klokkeklart i skandalen om Cheminova. Nogle hundrede meter ude i havet fra stranden mellem Harboøre og Thyborøn udleder virksomheden nemlig giftigt spildevand fra sin pesticid-fabrik. Det har den gjort uafbrudt i over 70 år, til trods for de massive konsekvenser deres udledning af særligt det kræftfremkaldende giftstof Arsen og tungmetallet kviksølv har for miljøet og mennesker i området. De konsekvenser ses konkret ved, at befolkningen i nærområdet har langt flere tilfælde af kræft end hos resten af landets befolkning. 

Skulle man tro på regeringens selvfremstilling, burde denne information have forårsaget øjeblikkelig handling, da de blev gjort opmærksomme på det i 2020. Men regeringen har ikke blot ladet være med at handle, faktisk har de skræddersyet nye retningslinjer, så Cheminova kan fortsætte med at udlede som før, og mere til, og dermed sikre deres profitter. GLOBAL OPVARMNING

For nylig blev det bevist i en afsløring af DR, at Miljøministeriet i årevis har været klar over, at Cheminovas massive forurening forlængst har overskredet de givne grænser, men har vendt det blinde øje til, af hensyn til virksomhedens økonomiske interesser. Denne generationsforurening har igen vakt opsigt da Miljøministeriet, med “havets minister” Magnus Heunicke i spidsen, har sat sig for at forny retningslinjerne for udledning af miljøfarlige stoffer. Fornyelsen gør det muligt for Cheminova, og lignede danske virksomheder, lovligt at udlede op til flere tusinde gange over de tidligere grænseværdier. Dette er blevet gjort direkte på Cheminovas egen opfordring, hvilket en stor mængde interne dokumenter fra ministeriet, som DR har fået aktindsigt i, beviser. 

Ministeriets metode har været at rykke afstanden, hvorfra man måler koncentrationen af giftstofferne, så det ser ud til, at der bliver udledt mindre, når den virkelige situation er det modsatte. Tilmed skelner retningslinjerne ikke mellem forskellige stoffer, så der kan udledes en langt højere koncentration af de mest skadelige stoffer, uden at overtræde reglerne.

Denne lempelse af retningslinjerne forsøger Heunicke på skandaløs vis at præsentere som en opstramning. Han udtaler: “Målet er at stramme op, alle de steder vi kan, så vi får et bedre havmiljø og ikke det modsatte, for det er det, der er behov for.” Da livet på de danske havbunde nu kan karakteriseres som skindødt, er behovet for reel indsats for et bedre havmiljø klart for enhver. Det får kun ministerens ord til at klinge endnu hulere, da realiteten er, at de i ministeriet konsekvent har sat erhvervsinteresser højere end miljøet. 

De nye retningslinjer udkommer kun en måned efter, at Region Midtjylland brugte 378 millioner i skattekroner til oprensning af det kemikalieaffald, som Cheminova dumpede på Harboøre Tange tilbage i 1950’erne og 1960’erne. Nu kan vi altså se frem til, at arbejderklassens skattekroner igen skal bruges til at rydde overfladisk op efter en masseforurenende industri, som staten holder hånden over, for at sikre erhvervsinteresser.

Et andet førsteklasses eksempel på, at regeringen taler med to tunger og prøver at dække over deres støtte til klima- og miljøbelastende industri, er den nye afsløring af klimaministeriets opfordring til ny olie- og gasjagt i den danske Nordsø. Her viser en aktindsigt som Greenpeace og Ritzau har fået, at Klimaministeriet selv indkaldte til møder og pressede på for, nærmest tiggede og bad for, at flere olieselskaber ville udvidede deres produktion af olie og gas tilbage i 2022. I virkeligheden lader det til, at klimaministeriet snarere beskæftiger sig med at sikre interesserne for en gruppe aktionærer og virksomhedsejere, end rent faktisk at tage hånd om klimaet – men det vil selvfølgelig ikke se så godt ud at skrive i en betalt reklame.  

Her bliver det tydeligt, at regeringen og staten først og fremmest varetager kapitalisternes interesser i profit. Så længe det er sådan, kan vi ikke forvente at se tilstrækkelig handling på miljø- og klimaområdet i nogen nær fremtid, ligegyldigt hvad regeringens avisreklamer skulle proklamere. 

Den nødvendige miljøindsats  og kapitalisternes interesse i evig vækst i profit kan ikke forenes. Kort sagt er kapitalismen altid sort, uanset om det er i Danmark eller et hvilket som helst andet land. Derfor må vi gøre op med det her system og nationalisere disse forurenende firmaer under arbejderkontrol, så vi kan sikre vores alles interesser: bæredygtigt liv på jorden. 

Det at sager som Cheminovas gift-udledninger har kørt inden- og udenfor søgelyset i over 70 år, beviser endnu en gang, at det ikke blot er enkelte firmaer eller de siddende regeringer, den er gal med: Det er hele det økonomiske system. 

Klik her for at gå med i RKP

Gå med i RKP

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.