nordicwate

I den lille by Ølst er op mod 6 millioner tons forurenet jord på vej til at skride ned i Alling Å, hvorfra forureningen vil spredes til Randers Fjord og på vejen vil begrave Ølst. Den ansvarlige mangemilliardær skrider fra regningen og overlader den til arbejderklassen, mens politikerne ingenting gør.

Virksomheden Nordic Waste, der renser forurenet jord, har siden 2021 mistet kontrollen over 6 millioner tons forurenet jord, der langsomt er ved at skride ned imod Alling Å. Herfra kan forureningen sprede sig til Randers fjord og videre ud i Kattegat. Det er svært at spå om, hvad konsekvensen af dette konkret vil være, men det er tydeligt, at det kan blive den største miljømæssige katastrofe, Danmark nogensinde har været udsat for.

Nordic Waste, som er selskabet bag katastrofen, bidrager ikke længere selv til oprydningsarbejdet, efter de med et minuts varsel forlod deres grund den 19. december, og oprydningen dermed gik i stå. Sidenhen er det så blevet fortsat af Randers Kommune.

Det ekstreme vejr, der i forvejen har påvirket Danmark igennem 2023, har ikke gjort arbejdet nemmere. Det har været det vådeste år nogensinde målt i Danmark, og det er også en undskyldning, Nordic Waste har forsøgt at bruge. De siger, at den store regnmængde har gjort jorden ustabil, og påstår derfor, at det ikke er deres skyld, at jordskreddet er sket. Men det stemmer bare ikke overens med fakta. Ifølge GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland) har jordskredet nemlig været i gang siden 2021, og det er derfor for billigt sluppet at forsøge at sige, at det kun havde noget at gøre med vejret sidste år.

Det er dog rigtigt, at sager som denne bliver påvirket af ekstremt vejr, som er forårsaget af klimaforandringerne. Det er klimaforandringer som i sidste ende er et resultat af den måde, kapitalistklassen udpiner kloden på, herunder Torben Østergaard-Nielsen, mangemilliardær og ejer af Nordic Waste. 

Klimaforandringerne har haft indvirkninger på to måder i denne sag. Det er nemlig rigtigt, at det regnfyldte år i høj grad har accelereret den ulykke, der i forvejen var undervejs. Men desuden er oprydningen også blevet vanskeliggjort efter snestormen den 2. til 3. januar, der ikke bare har gjort livet surt for arbejderklassen i Østjylland, men også har sat oprydningen på pause. Det er en form for sneboldeffekt, når først klimaforandringerne begynder at forårsage ekstremt vejr - det kan allerede mærkes nu, da 2023 har slået adskillige vejrrekorder både i Danmark og udland - og det vil gøre det sværere både at lempe og forhindre fremtidige miljøkatastrofer.

Det er ikke en overraskelse

jordskredBillede fra 2023. Synsretningen er mod øst. (Foto: © SDFI, SDFI / Foto: © SDFI, SDFI)Jordskreddet er dog ikke en uforudsigelig naturkatastrofe, og den kommer ikke ud af ingenting. Tilsyneladende har Randers Kommune vidst, at der var fare på færde. De har nemlig gennem de sidste 3 år ført tilsyn hos Nordic Waste 17 gange. Det er meget usædvanligt. Meget heldigt for de ansvarlige er tilsynsrapporterne, der ellers skulle være offentligt tilgængelige, ikke blevet indrapporteret fra disse mange besøg, så der er ikke nogen udenfor Nordic Waste eller Randers Kommune, der kan vide, hvad der er sket under disse tilsyn. 

Det lyder måske mærkeligt, at Randers Kommune ikke har gjort noget. Men under kapitalismen er politik og erhvervsliv vævet meget tæt sammen. Statens politikere - inklusive i kommunerne - og kapitalisterne i virksomhederne er bundet sammen af tusind både synlige og usynlige bånd. I den her sag har Randers Kommune selv været kunde hos Nordic Waste, og direktøren fra Nordic Waste har siddet i flere statslige bestyrelser, hvilket yderligere demonstrerer, at det ikke giver mening at sætte en fed streg ned mellem staten og toppen af erhvervslivet. Den ene hånd vasker den anden, og alt tyder på, at hverken politikere eller direktører har gjort noget for at forhindre denne katastrofe.

Arbejderne betaler

the owner family 3 2021Torben Østergaard-Nielsen og hans familie | Foto: Pressefoto, USTDMens alle ærgrer sig over den enorme pris på oprydningen og skaden som denne ulykke medfører, kan Torben Østergaard-Nielsen - Danmarks 6. rigeste mand - tjene penge på selvsamme tragedie, da han, udover Nordic Waste, ejer det firma, der sejler jorden væk ud af Randers Havn. Selvom Nordic Waste er gået konkurs, er risikoen for den store virksomhedsejer nærmest ikke eksisterende. 

Det kan forekomme helt absurd, men nu har Torben Østergaard-Nielsens andre datterselskaber endda opkrævet erstatning fra Nordic Waste. Det betyder, at endnu færre af pengene han har haft stående i Nordic Waste rent faktisk ryger ud af koncernen ved denne konkurserklæring. 

Nordic Waste selv påstår, at de ikke længere har ansvar i sagen, efter at de er gået konkurs, og Torben Østergaard-Nielsen kan fortsætte med at drive de mange andre virksomheder, han ejer. Derimod står alle tidligere arbejdere hos Nordic Waste nu uden job, og området er smadret for den lokale arbejderklasse i Ølst. 

Prisen på alt oprydningsarbejdet er blevet anslået til at løbe op i 2,2 milliarder kroner. Det er et vanvittigt højt beløb for arbejdere, der bor i Randers Kommune, men det er i virkeligheden under en tiendedel af mangemilliardæren Torben Østergaard-Nielsens formue.  

På trods af, at politikere på Christiansborg tager selfies med alvorstunge miner og er ude med løftede pegefingre, så ender Torben Østergaard-Nielsen med al sandsynlighed med at løbe fra regningen fra den katastrofe, hans virksomhed har forårsaget. Det på trods af, at han kunne betale hele gildet, og det på ingen måde ville berøre hans ekstravagante livsførsel.

Hvem kommer så til at betale? Det bliver den danske arbejderklasse, der skal betale for oprydningen gennem skatter og nedskæringer. Hver gang der opstår økonomiske problemer for staten, eller for store virksomheder som med krisen i 2008, så er det arbejderklassen, der oplever forringelse af levestandard, mens den absolutte top af det danske samfund kan gå fri, selvom det er dem, som har skabt problemerne.

For nationalisering og ekspropriering!

Det bliver tydeligt, hvordan kapitalisternes interesser ikke er de samme som arbejderklassens interesser, heller ikke når det kommer til spørgsmålet om klima eller miljø. Under kapitalismen bliver der nemlig ikke produceret for at opfylde menneskelige behov eller for at beskytte klimaet. Der bliver produceret for at skabe profit. Selv hvis jagten på profit skader menneskeheden, og selv hvis den skader kapitalisterne selv på længere sigt, er det slet ikke en bekymring, så længe der kan garanteres så høj profit som muligt – hurtigst muligt. 

Dette eksemplificeres perfekt i kampen mod klimaforandringer, hvor virksomheder enten er fuldstændig ligeglade med klimaet, eller sætter grønne klistermærker på deres produkter uden rent faktisk at ændre noget som helst på deres ødelæggende adfærd. 

Det er dermed åbenlyst, at så længe kapitalismen eksisterer, bør vi kun forvente at ulykker som denne, der har været fuldt ud forudsigelig og mulig at undgå, vil blive ved med at hænde. Vi kan ikke regne med, at de rigeste i dette samfund pludselig begynder at tage hensyn til miljøet og mennesker. Dette problem er nemlig strukturelt. Hvis Torben Østergaard-Nielsen havde været den ypperste miljøforkæmper, så ville det have skadet virksomhedens evne til at skabe profit. De kunne for eksempel tage hensyn ved at deponere mindre jord på deres grund, men dermed bliver det også uundgåeligt, at de vil udkonkurreres af en anden, mere skruppelløs, virksomhed. Det er altså kun, hvis man er i stand til at tilsidesætte sin moralitet og integritet, at man er i stand til at komme til tops i det kapitalistiske erhvervsliv. Det er Torben Østergaard-Nielsen et glimrende eksempel på.

Det er også derfor, der ikke eksisterer nogle ægte løsninger på klimakatastrofen indenfor kapitalismens rammer. Som kommunister mener vi derfor, at Nordic Waste, og lignende store virksomheder, som er essentielle i kampen mod klimaforandringer, må nationaliseres. Markedet har med al tydelighed vist, at det aldrig kommer til at løfte opgaven. 

Men selvfølgelig vil en nationaliseret virksomhed i hænderne på politikerne ikke være spor bedre, end når den er ejet af en flok grådige kapitalister. Det er endda lige før, det bare ville være de nøjagtig samme mennesker, da der er en hyppig brugt svingdør mellem erhvervsliv og politik. Politikere, om de sidder på Christiansborg eller i kommuner, har ligeledes vist, at de ikke gør noget seriøst for at afværge klimakatastrofen. Vi er derfor nødt til at nationalisere virksomhederne, men under arbejderklassens demokratiske kontrol. Arbejdere har intet profitmotiv og vil derfor kunne drive virksomheden langt bedre og mere skånsomt overfor miljøet.

Et godt sted at starte, for at rette op på den her konkrete sag og skabe et mere bæredygtigt samfund generelt set, ville være at ekspropriere Torben Østergaard-Nielsens og hans families enorme formuer. Formuer som de har tjent på at udbytte arbejderklassen. Familien blev eksempelvis kendte, da de blev medejere af Jensens Bøfhus, som ophævede overenskomsterne på deres restauranter, hvor deres arbejdere derfor fik forringet deres løn- og arbejdsforhold. De tjener penge på den værdi, der er skabt af helt almindelige arbejdere, og derfor er arbejderklassen også i sin fulde ret til at erobre den værdi tilbage og bruge den på at rydde op efter kapitalistklassen.

Så længe kapitalismen består, og det er mænd som Torben Østergaard-Nielsen som har magten i vores samfund, så vil sådanne katastrofer fortsætte med at finde sted, og det er arbejderklassen, som må leve med konsekvenserne. Det er derfor, vi som kommunister i Revolutionære Socialister kæmper for en revolution af hele systemet, som den eneste måde vi kan skabe en bæredygtig fremtid på.

Bliv organiseret kommunist i RS

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.