russisk propagandaHvad er kommunisme? Det kommunistiske samfund er et klasseløst socioøkonomisk samfundssystem. Eftersom klasserne ikke længere eksisterer, er der ikke længere behov for tilstedeværelsen af en statsmagt, hvis essentielle funktion er at sikre den herskende klasses interesser. I et kommunistisk samfund vil den private ejendomsret over produktionsmidlerne (virksomheder, maskiner, jorden osv.) være ophævet, og disse vil være fælleseje.

Den profit og merværdi, der skabes af arbejderne, og som i det kapitalistiske samfund tilfalder kapitalisten, vil i det kommunistiske samfund tilfalde kollektivet. Desuden vil økonomien være en demokratisk baseret planøkonomi – en økonomi hvor der ikke længere produceres, hvad et lille mindretal kan tjene profit på, men hvad det store flertal har behov for. Et resultat af dette vil være, at lønarbejdet, som vi kender det i dag, vil ophøre med at eksistere, og mennesket vil være i stand til, som Marx sagde, at ”yde efter evne og nyde efter behov”. Det kommunistiske samfund, som Marx beskriver, vil altså være en samfund med så tilstrækkelig materiel overflod, at folk kan realisere deres forskellige menneskelige potentiale fri for bekymringer om sult og nød.

Kun arbejderklassen kan skabe det kommunistiske samfund, da denne er den eneste virkelige revolutionære klasse. Rom blev ikke skabt på én dag, og det lader kommunismen sig heller ikke gøre. Blot fordi arbejderne tilegner sig produktionsmidlerne, vil der stadig eksistere klasseskel, ligesom at andre levn fra kapitalismen vil være at finde i en tidlig arbejderstat. I takt med at et socialistisk samfund opbygges, vil klasseskellene forsvinde, ligesom de andre levn fra den kapitalistiske økonomi, som fx lønarbejde. Når denne proces er fuldendt, vil et kommunistisk samfund være en realitet.

Det er ikke muligt at skabe socialisme i et enkelt land. Derfor er kampen for socialisme ikke blot et nationalt spørgsmål, men et internationalt anliggende, hvor en samlet aktion fra arbejderklassen på tværs af nationale grænser er en af de første betingelser for arbejderklassens befrielse. 

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.