Denne artikel blev skrevet til vores særavis i forbindelse med SUF-landsmødet i april 2006, hvor 15 SUF-medlemmer stod til eksklusion. Se artikeloversigten, læs den i pdf eller bestil den her. Læs mere om sagen her

Der er masser at tage fat på som revolutionære socialister; kampen mod regeringens nedskæringer, mod krig og mod nød og elendighed, stress og mangel på boliger.

Der er mere end nogensinde før brug for samlet kamp for alle socialister. I stedet har SUFs ledelse valgt at bruge sin, og resten af SUFs tid på at diskutere splittelse.

Denne avis er lavet af os 15 der er indstillet til eksklusion af SUF. SUFs ledelse mener at der har været rigelig diskussion af denne sag. det mener vi ikke. På Landsmødet får vi end ikke lov at deltage i diskussionen. Derfor denne særavis.

Her vil vi forsøge at redegøre for vores holdninger, hvorfor vi mener vi hører til i SUF, og hvorfor du skal stemme imod eksklusionerne.

Vi er revolutionære socialister, der på hver vores måde har lagt et loyalt stykke arbejde i at opbygge SUF til en bred, stærk revolutionær organisation. Vi kommer fra forskellige dele af landet, er af forskellig alder og køn, men vi har en ting tilfælles: at vi alle er medlemmer af Socialistisk Standpunkt.

Det betyder at vi er grundlæggende enige om analysen af samfundet og hvordan vi kæmper for et socialistisk samfund. For at fremføre ideerne mener vi det er nødvendigt at være organiseret. Socialistisk Standpunkt er en organisation der vil samle alle der vil kæmpe for disse ideer i arbejderbevægelsen.

Vi mener SUF er en organisation med et kæmpe potentiale, for at samle den revolutionære ungdom og vokse sig større og stærkere.
Derfor har vi kæmpet i SUF, derfor ønsker vi at fortsætte med at kæmpe i SUF.
Vi beskyldes for at være illoyale, reformister, dogmatiske osv. Det vi har gjort os skyldige i er have nogle holdninger, argumentere for dem koordineret.

I en revolutionær organisation må politiske uenigheder løses gennem demokratiske politiske diskussioner. Der foregår en konstant diskussion af hvad SUF skal være, som man kan se af forslagene til stormødet er der et ønske om at knytte SUF og Enhedslisten tættere. det er en diskussion vi må tage i SUF, men en diskussion der må tages med politiske elementer, ekskluderer man nu en gruppe der vil udgøre en opposition til en sådan udvikling, har man løst politiske problemer med organisatoriske midler.

Vi ønsker et bredt, demokratisk og revolutionært SUF. Eksklusionerne åbner op for en udvikling i den modsatte retning. Derfor stem imod eksklusionerne, uanset om du er enig med os i vores politiske linie eller ej. Spørgsmålet der er på spil er ikke for eller imod Socialistisk Standpunkt, men for eller imod et demokratisk og bredt SUF.

Stem imod eksklusionerne
For et bredt og demokratisk SUF
For et revolutionært SUF

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.