Main

Om 100 dage afholder Den Internationale Marxistiske Tendens den internationale kommunistiske skole. Det bliver seks dage med oplæg og diskussioner, hvor vi også vil lancere den Revolutionære Kommunistiske Internationale!

Over hele verden er kommunister allerede i gang med at vælge delegerede, som fysisk vil deltage i begivenheden i Italien. Derudover vil alle disse oplæg blive streamet online, så du kan se dem live eller se optagelserne senere på dagen. Tilmeld dig nu for at modtage opdateringer om skolen, samt informationer om watchparties og meget mere!

Hen over de kommende uger vil vi udgive flere informationer, herunder anbefalet læsning, men vi er glade for allerede nu at kunne præsentere de emner, der vil blive diskuteret til begivenheden.

Den første dag vil Alan Woods præsentere lanceringen af den nye Revolutionære Kommunistiske Internationale samt introducere dens helt nye manifest, som vil blive diskuteret og stemt om af de delegerede.

På den sidste dag vil Hamid Alizadeh rapportere om det utrolige arbejde kommunisterne i den seneste tid har udført rundt om i verden, og forklare vores planer for fremtiden. I løbet af ugen vil Alan Woods også holde oplægget “Dialektik: Revolutionens algebra”.

Resten af ugen byder på 18 oplæg, som i par på tre foregår simultant. Heldigvis er kammeraterne skånet for at skulle træffe svære beslutninger om, hvilken diskussion de vil deltage i, for de vil kunne indhente det forsømte ved efterfølgende at se optagelserne, som vil være tilgængelige på vores hjemmeside.

Vi er stolte for at kunne præsentere programmet for skolen nedenfor:

Nødvendigheden af en revolutionær filosofi: Dialektisk materialisme

mat and ec2
Lenin sagde engang, at “uden revolutionær teori kan der ikke være nogen revolutionær bevægelse”. For at kampen for kommunismen bliver succesfuld, må den være ledt af korrekte ideer. Dette oplæg vil blotlægge den reaktionære karakter af alle mulige teorier, såsom postmodernisme, som bliver iklædt en revolutionær fernis og pakket på unge mennesker. Det er kun den marxistiske filosofi – dialektisk materialisme – der kan lede revolutionære til succes.

Hvorfor vi har brug for en teori om historien: Historisk materialisme
RevFest 23 talk images - 16

Den borgerlige historiker Arnold Toynbee sagde engang, at “historie er bare den ene forbandede kendsgerning efter den anden”. Dette oplæg vil imidlertid forklare, at der bag alle de tilsyneladende tilfældigheder, som historien består af, findes generelle love, som kan studeres og forstås. Det betyder, at vi på baggrund af studiet af historien kan lave visse forudsigelser, der kan bruges til at guide fremtidige kampe til succes. Det er derfor afgørende, at kommunister har en teori om historien.

Hvad er kapitalisme? – En introduktion til marxistisk økonomi
capitalism 2

Blandt et lag af samfundet er der en voksende fjendtlighed mod status quo og dermed mod kapitalismen. Men hvad er kapitalisme egentlig? Dette oplæg vil afdække de skjulte mekanismer i det kapitalistiske system, som bedst blev forklaret af Karl Marx. Ved at forstå, hvordan kapitalismen fungerer, bliver vi i stand til at forstå, hvordan den kan væltes.

Bolsjevikkerne ved magten
Lenin and Trotsky Public Domain PD 19232

I løbet af få år gik bolsjevikkerne fra at være et parti, der var blevet decimeret og forfulgt af det reaktionære tsarstyre, til at være et strålende eksempel til efterlevelse for de revolutionære masser i hele verden. På trods af invasionen af 21 udenlandske hære vandt de en desperat kamp for overlevelse, samtidig med at de gjorde enorme fremskridt for arbejderklassen, grundlagde det første gratis sundhedsvæsen, legaliserede skilsmisse og abort, afkriminaliserede homoseksualitet og meget mere. Dette oplæg vil dække den unge Sovjetunion, perioden under borgerkrigen og de presserende opgaver, som en vellykket revolution står over for.

Hvordan Den Kommunistiske Internationale blev opbygget
communist third international 7200

Den Kommunistiske Internationale blev grundlagt af Lenin og Trotskij som et redskab for at sprede verdensrevolutionen. Den samlede kommunistpartierne på tværs af hele kloden og styrkede kommunisterne teoretisk og praktisk. Dette oplæg vil følge Den Kommunistiske Internationales oprindelse og tidlige år og vise behovet for, at vi i dag opbygger en lignende organisation. De partier, der udgjorde Den Kommunistiske Internationale, havde forskellig oprindelse, hvor nogle voksede ud af små propagandaorganisationer, mens andre var opstået af splittelser fra de store reformistiske partier. Hvis vi skal formå at skabe nye revolutionære kommunistiske massepartier, bør vi studere, hvordan de i fortiden blev dannet.

Krig og revolution: En leninistisk tilgang
Rudolf Eberle Gaskrieg 19162

Det er nemt at blive grebet af fortvivlelse, når man ser på den voksende liste af krige i verden. Men hvad er det egentlig, der forårsager krig? Og hvordan kan vi bygge en verden uden? Dette oplæg vil forklare Lenins tilgang til krig og vise, hvordan den kan anvendes i dag.

Hvordan kan kommunisterne erobre masserne?
PetrogradSovietApril19172

Som kommunister er vores opgave ikke blot at diskutere marxismens ideer i læsegrupper. For at en revolution kan lykkes, må kommunister forsøge at nå ud til det bredest mulige lag af revolutionære arbejdere og unge og overbevise dem om behovet for at vælte det kapitalistiske system. I dette oplæg vil vi diskutere, hvordan kommunister kan sprede revolutionære ideer blandt de bredest mulige lag og opbygge kommunistiske massepartier overalt.

Har kommunismen virkelig slået fejl?
berlin2

Vi får hele tiden at vide, at Sovjetunionens fald var et utvetydigt bevis på kommunismens fiasko. Den herskende klasse fører en kampagne af bagtalelser og løgne, som fejlagtigt knytter kommunismen til det stalinistiske bureaukratis forbrydelser, for at underminere kampen for at vælte kapitalismen i dag. Dette oplæg vil forklare, hvordan og hvorfor Sovjetunionen kollapsede og demonstrere, at det ikke var kommunisme, men et bureaukratisk misfoster, der fejlede.

Hvad er imperialisme?
An American cartoonist in 1888 depicted John Bull (England) as the octopus of imperialism, grabbing land on every continent.  HWC925

Mens mange på venstrefløjen med rette vil fordømme imperialismens rædsler, er der kun få, der virkelig forstår den. Fra konflikten i Ukraine til krigen i Gaza og konkurrencen mellem Kina og USA – imperialismen dominerer de verdenspolitiske relationer, og derfor er det kommunisters pligt at forstå den. Dette oplæg vil give en grundig marxistisk analyse af imperialismen og den tilgang, kommunister må have til verden i dag, med udgangspunkt i Lenins teoretiske mesterværk Imperialismen som kapitalismens højeste stadium.

Kommunister og staten
Riot police Image Flickr Ivan Bandura2

Vi får ofte at vide, at politikere, domstole, politi og alle de andre statslige organer blot er neutrale institutioner, der handler i alles interesse. Kommunister forstår, at dette, i virkeligheden, blot er et røgslør for de konkrete klasseinteresser, staten varetager. Dette oplæg vil afsløre den rolle, som kapitalistiske stater spiller i at forsvare det nuværende systems undertrykkelse og udbytning, og forklare, hvordan en arbejderstat vil sikre overgangen til kommunisme efter revolutionen.

Hvad ligger bag “højrepopulismen”, og hvordan bekæmper vi den?
Donald Trump 8567813820 20

Hvad ligger bag fremgangen for højrefløjsfigurer som Trump, Le Pen og Meloni? De liberale medier begræder demokratiets død og skyder skylden på “uvidende” vælgere. Kommunisters opgave er imidlertid ikke at græde, men at forstå. Dette oplæg vil forklare den dybe polarisering, der skyller ind over verden i perioden med kapitalismens krise, og vise, at højrefløjens fremgang skyldes den fuldstændige mangel på et alternativ fra den såkaldte “venstrefløj”. Kun et radikalt og revolutionært program kan besejre højrefløjen.

Den russiske revolution: Den største begivenhed i menneskehedens historie
Kustodiev The Bolshevik Image Wikimedia Commons2

I 1917 gjorde arbejderklassen i Rusland noget, som aldrig før var blevet gjort. For første gang blev kapitalismen væltet, og arbejderklassen kom til magten og holdt fast i den under ledelse af bolsjevikpartiet. Denne monumentale begivenhed sendte chokbølger over hele verden og tændte håbet og forhåbningerne hos millioner af undertrykte. Dette oplæg vil beskrive og forsvare den Russiske Revolution og fremhæve de mange erfaringer, som kommunister i dag kan drage vigtige lektioner fra.

Verdensrevolution eller socialisme i ét land
Ständige Freundschaft mit Stalin."Freundschaft mit Stalin ist die Gewähr des Sieges, des Friedens und der Zukunft" heißt es in dem Aufruf der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik zum 70. Geburtstag von Generalissimus Stalin am 21.12.39.UBz: I.W. Stalin am SchreibtischAufn.: Illus-SNB   5.12.494636-49

Efter Lenins død, da det stod klart, at Sovjetunionen var isoleret internationalt i et hav af kapitalisme, greb det stalinistiske bureaukrati fat i den såkaldte teori om “socialisme i ét land”. Denne nationalistiske, kontrarevolutionære idé var fuldstændig i modstrid med Marx’, Engels’ og Lenins perspektiv om, at revolutionen skulle blive en succes, måtte den spredes til i det mindste alle de store økonomier. Dette oplæg vil demonstrere de reaktionære konklusioner som strømmer fra teorien om socialisme i ét land, og afsløre det som en afvigelse fra den marxistiske teori, der ikke bør spille nogen rolle i klassekampen i dag.

Lenin og Trotskij: Hvad de virkelig stod for
lenin vs trotsky2

Lenin og Trotskij var de ubestridte ledere af Den Russiske Revolution i 1917. Disse to store bolsjevikker spillede en central rolle i at give de russiske masser det perspektiv og den taktik, de behøvede for at tage magten. På trods af den kendsgerning spredes der stadig i dag en myte om, at Lenin og Trotskij var fundamentale modstandere, både politisk og personligt. Dette oplæg vil vise sandheden om forbindelsen mellem Lenin og Trotskij og vise, at disse to store revolutionære var forenede på alle grundlæggende spørgsmål og i alle afgørende øjeblikke.

Hvordan Bolsjevikpartiet blev bygget
Second Congress of RSDLP final2

Bolsjevikpartiet var det mest revolutionære parti, der nogensinde eksisterede. Men det opstod ikke fra første dag i sin færdige form. I løbet af mange år byggede Lenin partiet fra bunden, mens det ekspanderede fra små læsekredse til en masseorganisation for den russiske arbejderklasse. Det er det eneste parti i historien, der har ført arbejderklassen til en vellykket omvæltning af kapitalismen. Et omhyggeligt studie af dets historie kan derfor give os en guide til at opbygge et lignende parti i dag.

Kommunister og det nationale spørgsmål
unnamed2

Spørgsmålet om national undertrykkelse, og hvordan det bekæmpes, er en vigtig kamp, som verden står over for i dag. Dette oplæg vil se på den marxistiske tilgang til dette afgørende, men vanskelige spørgsmål og gennem nøgleeksempler vise, hvordan en revolutionær kamp mod national undertrykkelse ser ud i forskellige tilfælde.

Kampen mod undertrykkelse – arbejderklasseenhed eller identitetspolitik?
WomenRussianRevolution2

Identitetspolitik er en udbredt tilgang på venstrefløjen, som søger at opdele folk efter deres race, køn, seksualitet osv. Kommunister kæmper derimod for maksimal enhed i arbejderklassen i deres forenede kamp mod undertrykkelse. Dette oplæg vil forklare, hvordan kommunister søger at gøre en ende på undertrykkelse, én gang for alle, ved at afskaffe klassesamfundet i modsætning til identitetspolitikkens magtesløse og splittende metoder.

Er kommunisme ensbetydende med bureaukrati?
stalinhead2

Kommunisme er forbundet med Sovjetunionens historie og forbrydelserne begået af Stalin og bureaukratiet. De, der er uenige med marxisterne, giver kommunismen skylden for dette. I virkeligheden identificerede Lenin selv truslen fra det fremvoksende bureaukrati og kæmpede imod det. Dette oplæg vil omhandle Lenins kamp mod bureaukratiet og hans kamp for et sundt internt regime i partiet.

Bliv organiseret kommunist i RS

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.