Socialist RevolutionBillede: Socialist RevolutionEt lækket notat fra den amerikanske højesteret, udarbejdet af højesteretsdommeren Samuel Alito, har afsløret, at et flertal i højesteretten planlægger et angreb på retten til fri abort. Situationen vidner først og fremmest om, at kampen for kvinders rettigheder ikke kan varetages af uvalgte dommere og embedsmænd. Amerikanske arbejderkvinders rettigheder kan kun sikres gennem klassekamp!

Det lækkede notat udpensler, hvordan højesteretten er i færd med at skitsere deres sag for den retlige omstødelse af den såkaldte Roe vs. Wade - den historiske retssag der i 1973 fastslog, at den amrikanske forfatning beskytter kvinders ret til abort.

Højesteretsdommeren Alito og den amerikanske højesterets påstand er, at eftersom det ikke udtrykkeligt fremgår i forfatningen, at den amerikanske stat beskytter kvinders ret til abort, så må det være op til den enkelte stat at vurdere, hvordan og hvorledes de skal forholde sig til abortspørgsmålet. Det vil sige, at højesterets påstand er, at abortretten ikke er forfatningsbeskyttet.

Omstødelsen af Roe vs. Wade ville være et historisk tilbageslag for kvinder i USA men er blot den foreløbige kulmination på en række af angreb på kvinders rettigheder i USA. Sidste år stemte højesteret for, at opretholde en lovgivning i Texas, som betød en drastisk reducering i kvinders adgang til abort. Konsekvensen er, at alle aborter var ulovlige efter 6. uge - vel og mærke før, at de fleste gravide kvinde rer klar over, at de er gravide.

Oklahoma har i maj i år indført en lov, der betyder et grundlæggende forbud mod alle aborter, undtagen graviditeter med omfattende sundhedsmæssige implikationer. Lovgivningen i Oklahoma betyder også, at alle civilpersoner kan sagsøge abortudbydere. De nye lovgivninger kom faktisk i kølvandet på begrænsningen af adgang til abort i Texas, fordi kvinder dér blev presset til at tage til Oklahoma og gøre brug af deres abortudbydere - af den grund har der i år været mere end en 2000% stigning i aborter udført i Oklahoma.

Det er blot nogle af de angreb, som har undermineret kvinders rettigheder i USA i den sidste periode, og det kan blive meget værre, hvis Roe vs. Wade bliver omstødt, da der i skrivende stund er omkring 22 stater, hvor det er sandsynligt, at et totalt forbud mod abort ville blive indført. Allerede nu har 10 stater i USA en såkaldt “trigger-lovgivning”, som automatisk forbyder abort, så snart Roe vs.Wade bliver ophævet.

Abortspørgsmålet er et klassespørgsmål

Det lækkede notat rammer USA midt i en periode med næsten uset polarisering, klassekamp og oven i hatten har landet nu den højeste inflation i 40 år på mere end 8 %. Den herskende klasse i USA kan mærke jorden ryste under dem og har et eksistentielt behov for, at fjerne fokus fra klassekampen og over i mere “sikre” kanaler. Angrebet har grundlæggende til formål at spille den amerikanske arbejderklasse ud mod hinanden ved at puste til ilden under pro-liv/pro-abort konflikten.

Højesterets lækkede notat er et forsøg fra den amerikanske herskende klasse på at kanalisere frustrationerne hos de amerikanske arbejdere over i såkaldte “kulturkampe” eller juridiske kampe og væk fra klassekamp. Klassekamp er i høj grad kommet på dagsordenen med en stor bølge af strejker og organiseringskampe landet over. Vi har blandt andet set den historiske sejr for Amazon-arbejderne i New Jersey, der efter mange års kamp er lykkedes i at organisere sig i en fagforening. Med andre ord - kampe som tjener til, at hæve den amerikanske arbejderklasses bevidsthed, og som skaber enhed blandt arbejdere.

Selvom abortspørgsmålet bliver portrætteret som en del af en “kulturkamp”, så har det meget reelle konsekvenser for amerikanske kvinder, især fra arbejderklassen og de fattigste lag. Omstødelsen af Roe vs. Wade vil betyde, at millioner af amerikanske kvinders basale rettigheder og sundhed vil være under angreb. Det vil kaste amerikanske kvinders forhold tilbage til det forrige århundrede med et snuptag. De vil blive afhængige af usikre, farlige og uregulerede udbydere af abort, som vil true dem på deres liv, pengepung og sikkerhed. På nuværende tidspunkt er dette realiteten for et stort flertal af kvinder verden over. Men det faktum, at abortretten er under angreb i verdens rigeste land - bastionen for den “frie verden” - vidner om et system i forfald. Selv ikke de mest basale rettigheder, kan vide sig sikre i det nuværende kapitalistiske system.

Desuden er der et vigtigt klasseaspekt i en potentiel ophævelse af Roe vs. Wade. Velstillede kvinder har altid haft midlerne til at få foretaget sikre aborter, ligegyldigt hvad loven siger. Mere end en fjerdedel af amerikanske kvinder får foretaget en abort i løbet af deres liv. Heraf lever mere end halvdelen under fattigdomsgrænsen. Ophævelsen af abortretten, vil derfor primært ramme kvinder fra arbejderklassen og de nederste lag, da de vil blive presset til at få foretaget abort under ulovlige og livsfarlige forhold, som mange desuden heller ikke vil have råd til.

Ingen illusioner til Demokraterne

Den amerikanske præsident Joe Biden har i medierne forsikret om, at han vil gøre alt i hans magt for at forhindre en omstødelse af Roe vs. Wade. Men på trods af hvor meget Biden, Obama og resten af Demokraterne holder af at bryste sig med, at de er kvinderettighedernes parti, har de alle dage spillet en mindst lige så reaktionær rolle i kampen for kvindersrettigheder, som deres modstykker i det republikanske parti. I 1973 udtalte Biden i forbindelse med den historie Roe-retssag, at han ikke mente, at kvinder skulle have »eneret på, hvad der skal ske med deres krop.« I 1977 var Biden med til at blokere en føderal finansiering af aborter til ofre for incenst og voldtægt.

Både Biden og Obama gik til valg på løftet om definitivt at sikre kvinders ret til abort gennem lovgivning og ikke via retslig præcedens, som er tilfældet nu, med Roe vs. Wade. Men ikke engang nu, hvor Demokraterne kontrollerer både Huset, Senatet og Det Hvide Hus, har de vist sig i stand til at levere.

Ingen illusioner til systemet

Retssystemer under kapitalismen har aldrig været til for permanent at sikre rettigheder til arbejdere nogen steder. Højesteretten og den amerikanske forfatning er skabt af og for den herskende klasse i USA. Sådanne institutioner står altså i direkte opposition til den amerikanske arbejderklasses interesser og behov. At abortretten overhovedet er i fare for at blive trukket tilbage vidner om, at arbejderkvinder aldrig kan forvente noget fra kapitalistklassen og deres uvalgte repræsentanter i domstolene og højesteretten. Disse institutioners grundlæggende funktion er at opretholde kapitalistklassens undertrykkelse af arbejderklassen på alle niveauer i samfundet.

Socialister bør forsvare Roe vs. Wade i den forstand, at kvinders ret til at vælge, hvorvidt de vil gennemføre en graviditet eller ej, er en basal demokratisk ret. Men samtidig skal vi ingen illusioner have til uvalgte embedsmænd og dommere, som i sidste ende altid vil forsvare kapitalisternes interesser. Det bør den nuværende situation være et definitivt bevis på.

Kampen for kvinders rettigheder er hele arbejderklassens kamp. En omstødelse af abortretten vil naturligvis lede til omfattende indignation blandt arbejdere i USA, som forstår den reaktionære karakter i en omstødelse af abortretten. Selvom abortspørgsmålet er et forsøg fra den herskende klasse i USA på at distrahere fra den voksende klassekamp, har det altså også potentialet til at have den modsatte effekt. I 2020 gik amerikanske arbejdere og unge på gaden i de historisk store Black Lives Matter-demonstrationer. Det kan på ingen måder udelukkes, at omstødelsen af Roe vs. Wade vil kunne have en lignende effekt med omfattende massemobiliseringer, der kan eksplodere tilbage i hovedet på den amerikanske herskende klasse.

Det vil være med til at udstille råddenskaben i hele det kapitalistiske system, specielt i en periode hvor almindelige arbejdere oplever tilbagegang i alle aspekter af deres liv. Det vil kunne have en kæmpe effekt på bevidstheden hos almindelige arbejdere, som ser hvordan de borgerlige institutioner ikke er sat i verden for at tjene andet end den herskende klasses interesser.

Men kampen skal ikke begrænse sig til kampen for enkeltstående rettigheder, som Roe vs. Wade. Kampen for abortretten er hele arbejderklassens kamp. Det er mindst lige så meget en kamp for universel adgang til et godt, velfinansieret, nationaliseret sundhedsvæsen, som kan sikre alle fri adgang til tjenester som sikker og fri abort - en kamp, som kun kan vindes med den amerikanske arbejderklasses aktive involvering, gennem klassekamp og massemobiliseringer.

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.