PetrolBillede: In Defence of MarxismRuslands udenrigsminister anklager NATO for at føre en proxy krig imod Rusland. Hans anklage kommer i kølvandet på en kraftig amerikansk eskalering af våbenleverancer til den ukrainske regering. Talspersoner fra Biden administrationen siger nu åbent, at deres mål er at bruge krigen til at påføre Rusland maksimal skade. Biden administrationen har ikke almindlige ukraineres interesser på sinde, men øger kun det ukrainske folks lidelser, ved at puste til konfliktens flammer.

I en chokmeddelelse udtalte Ruslands udenrigsminister Sergei Lavrov til de russiske statsmedier: "NATO er i bund og grund involveret i en krig med Rusland gennem en proxy og bevæbner denne proxy." I en ukarakteristisk vred tone anklagede han NATO for at udkæmpe en proxy-krig (stedfortræderkrig) ved at levere militærhjælp til Ukraine, netop på et tidspunkt, hvor vestlige forsvarsministre er samlet i Tyskland til forhandlinger afholdt af USA om at støtte Ukraine gennem, hvad en amerikansk general kaldte, et par "meget kritiske” uger.

Hovedformålet med de amerikansk sponsorerede forhandlinger var at koordinere den voksende sikkerhedsassistance til Kiev, der omfattede tunge våben, såsom howitzers, såvel som bevæbnede droner og ammunition.

"De næste par uger vil være meget, meget kritiske," sagde Milley. "De har brug for fortsat støtte for at få succes på slagmarken. Og det er i virkeligheden formålet med denne konference."

Det ville markere en betydelig intensivering af krigen i Ukraine, hvilket forklarer det raseri, som den er blevet mødt med i Moskva.

Da han blev spurgt om vigtigheden af at undgå en tredje verdenskrig, sagde Lavrov: "Jeg ønsker ikke at hæve disse risici kunstigt. Det vil mange gerne. Faren er alvorlig, reel. Og vi må ikke undervurdere den.”

Men Zelenskij-kliken i Kiev jublede. Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, sagde, at dette viste, at Moskva havde mistet sit "sidste håb om at skræmme verden fra at støtte Ukraine".

"Krig betyder krig" advarede Lavrov.

En ny type krigsvåben

I virkeligheden ville de foranstaltninger, som amerikanerne allerede havde truffet mod Rusland, på et hvilket som helst tidspunkt tidligere være blevet opfattet som krigshandlinger. Indførelsen af sanktioner havde til formål at lamme den russiske økonomi.

Clausewitz sagde, at krig blot er en fortsættelse af politik med andre midler. Washington har en ny variant af denne idé. I vore dage er økonomi blot en fortsættelse af krig.

Den amerikanske imperialisme har gjort handel til et krigsvåben. I de gode gamle dage sendte det britiske imperium en kanonbåd, hvis det havde et problem. Nu om dage sender amerikanerne et brev fra handelsministeriet.

Men deres højt besungne sanktioner har ikke formået at bringe den russiske økonomi i knæ og har ikke haft nogen som helst effekt på Putins krigsplaner.

For så vidt det har haft en effekt, har det været at skubbe de fleste russere ind bag Putin og krigen. Da en ung kvinde i Moskva blev spurgt, hvem der var ansvarlig for de stigende priser, svarede hun uden tøven: "Dem, der indførte sanktionerne".

Desuden er sanktioner et tveægget våben. De har allerede tilført verdenshandelens skrøbelige struktur meget alvorlig skade, forstyrret forsyningskæder, forårsaget mangel på mange nøgleprodukter og presset priserne op.

Amerikanerne er naturligvis fuldstændig ligeglade med manglen på olie og gas i Europa. De har deres egne ikke ubetydelige forsyninger. Men ikke alle befinder sig i samme behagelige situation.

USA lægger hårdt pres på lande som Tyskland for at stoppe landets afhængighed af russisk olie og gas. Men på trods af alle påstande om det modsatte, kan Tyskland ikke finde passende alternative kilder til bæredygtige priser.

Og som vi ved; principper er principper, men forretning er forretning. Hvad angår at give afkald på al brug af russisk olie og gas, leder Tysklands svar tankerne hen på Sankt Augustins berømte ord: "Herre, gør mig kysk - men ikke endnu ..."

I mellemtiden går krigen ikke godt for Ukraine. Russerne koncentrerer deres styrker til en omfattende offensiv i Donbass, og Mariupol er reelt faldet.

Zelenskijs desperation

For ikke så længe siden insisterede den imperialistiske propagandamaskine på, at Ukraine var ved at vinde krigen på alle fronter. Men fakta peger i en anden retning. Hvis Rusland vinder slaget ved Donbass, ville det være et afgørende slag for Ukraine. Det er derfor, at Zelenskij konstant stiller krav til sine venner i NATO om flere våben, herunder kampvogne, tungt artilleri og endda moderne jagerfly. Det, han virkelig gerne vil (han har gentaget dette mange gange) er, at NATO griber direkte ind, enten ved at sende tropper til at kæmpe sammen med hans hær, eller i det mindste etablerer, hvad der er kendt som en 'flyveforbudszone' over Ukraine.

zelensky Image Офіс Президента УкраїниBillede: Офіс Президента України

Den belejrede ukrainske præsident er mere og mere indigneret over, at hans venner i Washington er parate til at kæmpe til sidste dråbe ukrainsk blod uden selv at gå i kamp.

Og hans frustration kommer i stigende grad offentligt til udtryk i hans taler, hvor han konstant gentager sit ønske om at tale direkte til Vladimir Putin ("den eneste mand, der kan stoppe krigen").

Endelig har Joe Biden besluttet at handle. Han er fast besluttet på at vise "stærk ledelse", uanset konsekvenserne.

Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin blev sendt til Kiev, hvor han mødtes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskij og andre topembedsmænd. I mandags, da han talte i Polen, forsikrede han alle om, at USA ønsker "at se Ukraine forblive et suverænt land, et demokratisk land i stand til at beskytte sit suveræne territorium", hvilket alt sammen er meget rart.

Men han sagde også noget mere end han havde til hensigt om den amerikanske imperialismes virkelige mål med krigen: "Vi ønsker at se Rusland svækket til det punkt, hvor det ikke kan gøre ting som at invadere Ukraine."

”Det første skridt i at vinde er at tro på, at man kan vinde,” og både USA og ukrainerne ”tror, at vi - de - kan vinde, hvis de har det rigtige udstyr, den rigtige støtte” sagde han ”og vi vil gøre alt, hvad vi kan, og fortsætte med at gøre alt, hvad vi kan. ”

Man noterer sig med interesse den freudianske fortalelse, der straks blev rettet af den amerikanske forsvarsminister. Han sagde, at det var vigtigt, at "både USA og ukrainerne tror på, at vi - de - kan vinde."

Ordet "vi" refererer klart til USA, mens ukrainerne tilføjes som en eftertanke. Og der kan ikke være nogen som helst tvivl om, hvilken tanke der var øverst i hr. Lloyd Austins bevidsthed.

Amerikansk imperialismes kyniske politik

Det hele står ret klart. I bund og grund er dette ikke en krig mellem Rusland og Ukraine. Det er en proxy-krig mellem Rusland og USA. Spørgsmål som demokrati, menneskerettigheder og national suverænitet er ikke af den mindste interesse for imperialisterne, undtagen som billige propagandapoint. Men de er meget interesserede i at forlænge krigen, uagtet den menneskelige lidelse, da de håber, at den vil tjene til at svække Rusland.

I modsætning til de imperialistiske hyklere føler arbejderklassen i Vesten ægte sympati for de millioner af stakkels ukraineres frygtelige lidelser. De donerer penge, tøj og mad, som de ikke har råd til, for at hjælpe krigens ofre. De åbner deres hjem og deler, hvad de har med hjemløse flygtninge. Og det er til deres ære.

Men én ting er at udtrykke solidaritet med krigens ofre. Det er en helt anden ting, direkte eller indirekte, at støtte imperialismens kyniske politik, som udnytter millioner af mænds, kvinders og børns elendighed og bevidst forlænger konflikten for sine egne egoistiske interesser.

Selvbestemmelse?

Nøgleelementet i de pacifistiske krigsmageres argument er, at vi skal forsvare Ukraines suverænitet, det vil sige landets ret til selvbestemmelse. Da det er den sædvanlige undskyldning for at støtte Ukraine i den nuværende krig, vil vi behandle det først.

Lenin Image fair useBillede: Fri afbenyttelse

Sagen præsenteres på følgende måde: Det ukrainske folk har ret til selvbestemmelse. Ukraine er en suveræn stat. Dets suverænitet er blevet krænket af en brutal invasion iværksat af en magtfuld og aggressiv nabo. Vi må derfor tage offerets parti over for aggressoren.

Spørgsmålet opstilles som om det er simpelt sort/hvidt problem. Det bakkes desuden op af gentagne henvisninger til påståede krigsforbrydelser og grusomheder.

Men for Marx, Engels og Lenin var der aldrig en patentløsning på det nationale spørgsmål – en slags blankocheck, der kunne indløses af enhver under alle omstændigheder.

Hvad er den marxistiske position på selvbestemmelse? Lenins tekster behandler dette vigtige spørgsmål meget detaljeret og giver os stadig et solidt grundlag til at håndtere dette yderst komplicerede spørgsmål.

Lenins argumenter er almindeligt kendte. Men som Hegel engang bemærkede, er det kendte ikke nødvendigvis af den grund forstået. Faktisk bliver de mest 'velkendte' udsagn ofte misforstået netop fordi, at de er så velkendte, at deres virkelige indhold er blevet fuldstændig overset.

Som Hegel påpegede, og som Lenin ofte citerede, er sandheden altid konkret. Den første fejl er at forestille sig, at vi skal forsvare selvbestemmelse under alle omstændigheder, som et fast og uforanderligt princip. Men sådan en idé har intet til fælles med marxismen, og den begår to grundlæggende fejl. Nationers ret til selvbestemmelse er et demokratisk krav, og marxister støtter det, ligesom vi støtter ethvert andet demokratisk krav. Men støtten til demokratiske krav generelt er aldrig blevet betragtet af marxister som en slags Kategorisk Imperativ.

Demokratiske krav er altid underordnet arbejderklassens generelle interesser og kampen for socialismen.

Det er altid nødvendigt at vurdere de konkrete betingelser og lære at skelne mellem, hvad der er progressivt, og hvad der er reaktionært i en given bevægelse.

Progressivt eller reaktionært?

Det nationale spørgsmål kan have enten et progressivt eller et reaktionært indhold afhængig af de konkrete omstændigheder, den internationale kontekst og de implikationer, det har for de klassebevidste arbejdere og relationerne mellem klasserne.

Alle disse konkrete faktorer skal overvejes nøje, før vi kan tage stilling til en bestemt national kamp. Sådanne kampe kan naturligvis spille en progressiv rolle, som det var tilfældet med det polske og irske folks kamp for selvstændighed i det 19. århundrede, eller kampen for de slavebundne koloniers uafhængighed i nyere tid.

Men ikke alle nationale kampe har en progressiv karakter, og meget ofte kan det nationale spørgsmål bruges som et dække for de mest reaktionære formål.

I modsætning til folk som Proudhon overvejede Marx og Engels altid behørigt det nationale spørgsmål, men de anså det altid som underordnet "arbejdsspørgsmålet". Det vil sige, at de altid betragtede det udelukkende fra arbejderklassens og den socialistiske revolutions synspunkt.

Mens de således støttede det polske folks kamp for selvstændighed, da det slog et slag mod russisk tsarisme, den europæiske reaktions vigtigste bolværk, nægtede Marx og Engels at støtte sydslavernes og tjekkernes nationale kamp, netop fordi de bag dem så Sankt Petersborgs hånd.

Ligesom Marx havde Lenin en meget fleksibel holdning til det nationale spørgsmål, som han altid nærmede sig ud fra proletariatets og den internationale revolutions generelle interesser.

Lenin om krig og det nationale spørgsmål

Lenins skrifter om krig og det nationale spørgsmål fremlægger den grundlæggende marxistiske holdning til dette emne, som han udviklede på en meget rig, alsidig og dialektisk måde. Alligevel er selv det mindste blik på den litteratur, der udgives af grupper, der i dag gør krav på Lenins arv, nok til at overbevise sig selv om, at ingen læser Lenin længere, og hvis de læser hans artikler, forstår de ikke et eneste ord.

Dialektik, som Lenin forklarede mange gange, beskæftiger sig med fænomener på en alsidig måde. At abstrahere et enkelt element i en kompleks ligning, og at modstille det til alle de andre elementer i den ligning, er et barnligt misbrug af dialektik, kendt i filosofiens historie som sofisme.

Sådanne misbrug fører til de groveste fejl inden for logikken. Og i politik, og især hvad angår det nationale spørgsmål, fører de direkte til forsvar af reaktionære positioner og fuldstændig opgivelse af socialismen.

Det viser krigen i Ukraine meget tydeligt. Her ser vi, hvordan de såkaldte 'marxisters' fuldstændige manglende forståelse af den marxistiske holdning til krig har fået dem til helt at opgive en klasseposition.

Men marxisternes holdning til krig kan ikke bestemmes af sentimentale overvejelser, endnu mindre af den hysteriske propaganda, hvormed imperialisterne søger at skjule deres virkelige mål.

Der er et specifikt tilfælde, hvor Lenin gør det klart, at man ikke støtter nationernes ret til selvbestemmelse: Han betragtede kravet om at støtte selvbestemmelse (selvom det var berettiget i sig selv), som et monstrøst forslag, hvis det betød, at de store magter blev trukket ind i en krig.

I 1916 anbefalede han polakkerne, at de skulle underordne deres kamp for selvbestemmelse under revolutionens perspektiv i Rusland og Tyskland:

"At rejse spørgsmålet om Polens uafhængighed i dag," skrev han, "under de eksisterende relationer mellem de tilstødende imperialistiske magter er i realiteten at jage efter en utopi, at forfalde til snæversynet nationalisme og glemme, at en nødvendig forudsætning er revolution i Europa eller i det mindste i Rusland og Tyskland." (LCW, The Discussion on Self-determination Summed Up, bind 22, s. 350, min fremhævning AW. Egen oversættelse)

Lød det råd abstrakt og utopisk for mange mennesker på det tidspunkt? Det gjorde det uden tvivl. Men historien viste, at Lenin havde hundrede procent ret. Det var den russiske revolution, der alene skabte betingelserne for etableringen af en selvstændig polsk stat, hvorimod alle andre forsøg ville være endt i katastrofe.

Ligeledes i forhold til serbernes kamp mod Østrig under Første Verdenskrig skrev Lenin følgende:

"I den nuværende krig er det nationale element kun repræsenteret af Serbiens krig mod Østrig (som det i øvrigt blev bemærket i resolutionen fra vores partis Bern-konference). Det er kun i Serbien og blandt serberne, at vi kan finde en mangeårig national befrielsesbevægelse, der omfatter millioner, "folkets masser", en bevægelse, som den nuværende krig i Serbien mod Østrig er en "fortsættelse af". Hvis denne krig var en isoleret krig, dvs. hvis den ikke var forbundet med den generelle europæiske krig, med Storbritanniens, Ruslands, osv.s egoistiske og røveriske mål, ville det have været alle socialisters pligt at ønske det serbiske borgerskabs succes, da dette er den eneste korrekte og absolut uundgåelige konklusion, der kan drages af det nationale element i den nuværende krig. Det er imidlertid denne konklusion, som sofisten Kautsky, som nu er i det østrigske borgerskabs, gejstliges og militaristers tjeneste, ikke har formået at drage.”

"Yderligere udelukker marxistisk dialektik, som det sidste ord i den videnskabeligt-evolutionære metode, enhver isoleret undersøgelse af et objekt, dvs. en, der er ensidig og monstrøst forvrænget. Det nationale element i den serbo-østrigske krig er ikke, og kan ikke være, af nogen alvorlig betydning i den generelle europæiske krig. Hvis Tyskland vinder, vil hun underkaste sig Belgien, en del mere af Polen, måske en del af Frankrig osv. Hvis Rusland vinder, vil hun underkaste sig Galicien, en del mere af Polen, Armenien osv. Hvis krigen ender med uafgjort, vil den gamle nationale undertrykkelse forblive. For Serbien, det vil sige for måske en procent eller deromkring af deltagerne i den nuværende krig, er krigen en "fortsættelse af politikken" i den borgerlige befrielsesbevægelse. For de andre nioghalvfems procent er krigen en fortsættelse af imperialismens politik, det vil sige af det affældige borgerskab, som kun er i stand til at voldtage nationer, ikke befri dem. Tripelententen, som "befrier" Serbien, sælger den serbiske friheds interesser til den italienske imperialisme til gengæld for sidstnævntes hjælp til at røve Østrig." (Egen oversættelse)

Dette er helt klart. Hvis vi tager det serbiske folks kamp for selvbestemmelse mod østrigsk imperialisme isoleret fra den generelle internationale kontekst, ville vi være nødt til at støtte serberne. Men i konteksten med en europæisk krig, som grundlæggende er en kamp mellem forskellige grupper af imperialistiske røvere, og hvor små nationer blot bliver til vekselpenge for denne eller hin imperialisme, kan vi ikke støtte.

Vi bør især huske, hvad Lenin sagde om det utilladelige i at støtte kampen for selvbestemmelse, hvis det betød at trække Europas arbejdere ind i en generel krig.

Og på det nuværende tidspunkt i historien, på hvilken måde kunne udvidelsen af den ukrainske konflikt til en generel europæisk storbrand eller endda en verdenskrig tjene de europæiske arbejderes og den socialistiske verdensrevolutions interesser? Det overlader vi til vores læsere at afgøre. Sandheden er altid konkret.

Støtter vi ukrainsk selvbestemmelse?

Støtter vi ukrainsk selvbestemmelse? Det gør vi naturligvis. Har det ukrainske folk retten til at bestemme deres egen fremtid som en selvstændig nation? Hertil er vores svar utvetydigt ja, det er deres ret. Deres ret til at eksistere som en selvstændig nation har de længe bevist. 

azov battalion Image spolit.exile FlickrAzov-bataljonen. Billede: spolit.exile Flickr

Men det udtømmer ikke spørgsmålet. Lad os stille et andet spørgsmål. Har ukrainerne retten til at undertrykke folk fra andre nationaliteter, der bor på deres nationale territorium? Har de eksempelvis retten til at indføre diskriminerende lovgivning mod de mange folk i Ukraine hvis førstesprog er russisk? Til det spørgsmål svarer vi eftertrykkeligt nej.

Lad os ikke glemme, at et af de første tiltag der blev indført af den nationalistiske ukrainske regering, der kom til magten efter Maidan-kuppet, var at indføre en lang række diskriminerende love rettet mod russisktalende. Det var dette mere end noget andet, der ledte til opstandene i Donbass, hvilket førte til de to østlige oprørsområders løsrivelse.

Den hurtige fremvækst af fascister og andre ultranationalistiske ukrainske bevægelser førte også til uro på Krim, hvor flertallet består af russisktalende, der ikke føler nogen særlig samhørighed med Ukraine. Det endte med løsrivelsen af Krim, der trods al propagandaen om russisk annektering, blev støttet af flertallet af befolkningen og efterfølgende vedtaget gennem en folkeafstemning.

På den måde havde nationalismens sejr i Ukraine med det samme den effekt, at en betydelig del af landets territorium blev tabt. De forsøgte senere at genvinde de tabte områder i øst gennem voldsomme bombardementer, der dræbte tusindvis af mennesker. Dette faktum er længe blevet ignoreret eller nedtonet af vestlige medier, men det har spillet en betydelig rolle i at udløse den aktuelle invasion.

En kamp mellem levende kræfter

Det er svært at sige hvordan krigen udvikler sig. Informationen i medierne om den militære situation er så sparsom, at den næsten er ikke-eksisterende. Og de konstante forudsigelser om russiske nederlag må tages med et gran salt.

Den seneste våbensending, der inkluderer moderne kampudstyr fra USA, vil muligvis yde nogen hjælp til den ukrainske side, men det vil næppe udligne de overvældende fortrin som de russiske styrker, der nu er koncentreret i Donbass har. Udsigten er ikke særligt lovende for de ukrainske styrker.

Men krig er en kamp mellem levende kræfter, og i en bredere forstand står den russiske side måske over for mere alvorlige udfordringer. Når alt kommer til alt, må Rusland med sin store industrielle styrke og større befolkning til sidst få overhånd. Men krig er aldrig et simpelt spørgsmål, og der kan stadig være mange elementer, der komplicerer situationen.

Spørgsmålet om morale kan spille en afgørende rolle. Ifølge al tilgængeligt bevismateriale har krigen opbakning blandt et stort flertal i Rusland. For nu, i det mindste, virker Putins position sikker.

Imidlertid findes den største opbakning, ifølge mine kilder i Rusland, blandt befolkningens ældre lag, mens opbakningen blandt unge kun er omkring 30 til 40 procent. Men det er blandt det lag, at de fremtidige værnepligtige, der skal kæmpe i Ukraine skal findes.

Af alle disse grunde bliver Putin måske nødt til at nøjes med erobringen af et stort stykke territorium i Donbass og langs kysten. Det kan måske ses som en form for sejr, men det vil ikke nå målet om en fuldkommen sejr, og det vil have negative konsekvenser for arbejderklassen i begge lande.

Der vil have forårsaget enorm skade på den årtier-lange følelse af broderskab og solidaritet mellem det russiske og ukrainske folk. Gensidige følelser af mistro, bitterhed og skepsis vil ikke let kunne udryddes. Og på så giftig en grobund kan chauvenisterne på begge sider finde ny styrke og blive endnu mere aggressive og arrogante.

Det er årsagerne til, at vi er modstandere af denne krig. Hvad end det endelige udfald bliver, vil konsekvenserne for arbejderklassen og den socialistiske revolution være negative. Ikke desto mindre viser al historie, at krigstågen efterhånden vil lette. Klassespørgsmålet vil igen rykke i forgrunden og skabe gunstige forhold for en genopståen af klassekampen, både i Rusland og i Ukraine.

Kan vi støtte Zelenskij?

Putin-regimets reaktionære natur er ganske tydelig. Men den ukrainske sides karakter er blevet systematisk tilsløret af propagandamaskinen. De fascistiske slyngler fra Azov-bataljonen, som Washington for kort tid siden ville tilføje til listen over terrororganisationer, bliver nu fremstillet som heroiske frihedskæmpere eller endda demokratiets vogtere (!)

Uncle Sam2 Image In Defence of MarxismUkraines suverænitet er en myte. Amerikanerne betaler regningerne og leverer våbnene, som de håber, at ukrainerne vil bruge til at kæmpe til sidste blodsdråbe for at forsvare amerikansk imperialismes interesser. Og den der betaler gildet bestemmer også musikken. Billede: In Defence of Marxism

Hvad angår det såkaldte ukrainske demokrati er det mere angiveligt end reelt. Lad os ikke glemme, at en af årsagerne til at NATO udskød godkendelsen af ukrainsk medlemskab var på grund af et “demokratisk underskud”.

Og ukraines suverænitet? Også det er en myte. Krigen har tydeligt vist at Zelenskij-regimet er fuldkommen afhængigt af fremmede herrer. Amerikanerne betaler regningerne og leverer våbnene, som de håber, at ukrainerne vil bruge til at kæmpe til sidste blodsdråbe for at forsvare amerikansk imperialismes interesser mod dens fjende, Rusland. Og den der betaler gildet bestemmer også musikken.

Det nuværende regime i Kiev er fuldkommen i lommen på amerikansk imperialisme. Trods al sin brovten og resolutte taler kan Zelenskij ikke gøre og bestemme andet, end det der kræves af ham fra Washington. Og Washington har bestemt, at det er bedre, at Ukraine fortsætter med at forbløde med det formål at svække sin egentlige modstander, Rusland. Det ukrainske folks liv og lidelse er ganske enkelt ikke en del af deres beregninger.

Dette er en magtkamp mellem amerikansk imperialisme og Rusland. Kun en tåbe eller en skurk kan benægte det. Desværre er der ikke så få af begge slags – især blandt hvad vi plejede at kalde ‘venstrefløjen’. 

Den tydelige svækkelse af Ukraines position på østfronten betyder at Zelenskij fortsætter med at presse på for sine krav, tilsyneladende uvidende over konsekvenserne for resten af verden. Som Lenin engang sagde, tænker en mand på afgrundens rand ikke fornuftigt.

Leg med ilden

Risikoen for en total krig i Europa er noget, som amerikanerne og deres europæiske allierede indtil nu har fundet for skræmmende til at overveje. På dette punkt begyndte den vestlige imperialismes og Zelenskij-regimets interesser at glide fra hinanden.

På trods af al den hykleriske propaganda og krokodilletårer over det stakkels ukrainske folks lidelser (meget ægte lidelser, selvfølgelig), havde de (og har stadig) ingen intentioner om at udsætte sig selv for fare.

Lad os huske os selv på det grundlæggende. Kapitalisterne fører ikke krig for patriotisme, demokrati eller andre højtravende principper. De fører krig for profit, for at erobre udenlandske markeder, kilder til råmaterialer (såsom olie) og for at udvide deres indflydelsessfærer.

En atomkrig ville ikke betyde nogen af disse ting, men kun den gensidige ødelæggelse af begge sider. De har endda opfundet en vending til at beskrive dette: MAD (Mutually Assured Destruction). Dette er en sag, der burde gøre selv de mest vildledte sind ædru.

Men nogle sind ser ud til at være mere vildledte end andre. Joe Biden - aldrig den skarpeste hjerne i Washington - ser ud til at lide af nogle af symptomerne på fremskredent senilt forfald. Han hjemsøges åbenbart af visionen om den tidligere præsident Trump, hvis megalomani sædvanligvis udtrykte sig i anfald af macho-mands selvhævdelse – til hans rådgiveres åbenlyse rædsel.

Bidens forsøg på at træde ind i sin forgængers overdimensionerede sko ser ikke særlig overbevisende ud fra et PR-synspunkt. Men udtalelserne fra præsidenten for verdens mest magtfulde nation, vil uundgåeligt have vidtrækkende konsekvenser - og ikke dem alle blev forudset af manden, der fremsatte dem.

At beskylde præsidenten for Den Russiske Føderation for at være en krigsforbryder var ikke helt indenfor den acceptable diplomatiske tradition eller gode præsidentielle manerer. Når alt kommer til alt, må onkel Joe før eller siden sætte sig ved et forhandlingsbord med netop den mand, han har anklaget for at være kriminel.

Selv Zelenskij forstår så meget. Ikke underligt, at embedsmændene i Det Hvide Hus straks faldt over sig selv for at sige, at han ikke rigtig mente, hvad han sagde. Dagen efter sagde han det igen. Se, det er rigtig kampsnak, makker!

Nu er skrålhalsen Joe gået flere skridt videre og har provokeret Moskva til grænsen af dens tolerance. Resultaterne vil ikke lade vente længe på sig.

Men hvad bliver de? Amerikanerne har skubbet tingene til et punkt, hvor Rusland vil være tvunget til at reagere. Putin har ved flere lejligheder mindet Vesten om, at Rusland besidder både atomvåben og evnen til at sende dem over store afstande.

Det er blevet kutyme at fremstille den russiske leder, ikke kun som en krigsforbryder, men også som en mand, der er fuldstændig vanvittig i de vestlige medier. Men hvad man ellers måtte sige om manden i Kreml, så er han ikke vanvittig og er i stand til at træffe rationelle vurderinger. Det samme kan ikke siges om den nuværende beboer i Det Hvide Hus.

Sandsynligheden for, at Rusland i en snarlig fremtid tyr til atomvåben, er meget lille. Men de har allerede advaret om, at de lovede leveringer af sofistikerede våben fra NATO vil betyde, at de vil blive anset som angrebsmål.

Det var forudsigeligt og blev skåret ud i pap af Lavrov, som sagde: "Disse våben vil være et legitimt mål for Ruslands militære aktioner inden for den særlige operations rammer".

Og Rusland kan optrappe sin krigsindsats på mange andre måder end at slå ind på en kurs, der kan føre til 3. Verdenskrig.

Hvad det betyder i praksis, vil kun tiden vise. Men som Bibelen siger: "Kan man bære gløder i favnen, uden at tøjet svides?"

Spørgsmålet besvarer naturligvis sig selv.

Vladimir Putin - Stalins arvtager

Nogle tåber har den illusion, at Putin på en eller anden måde repræsenterer en progressiv kraft i verden. Det er topmålet af dumhed. Er den nuværende russiske stat en borgerlig stat? Selvfølgelig er den det!

Rusland er nu et kapitalistisk regime, domineret af et grådigt oligarki, der er vokset fabelagtigt velhavende ved at tilegne sig al den rigdom som den sovjetiske arbejderklasse skabte. Det er styret af en røverbande, hvis eneste interesse er at hyppe sine egne kartofler på bekostning af det russiske folk.

Efter tre årtier er der intet tilbage af det, der var progressivt i det gamle Sovjetunionen. Folkets rigdom er blevet stjålet af en tyvebande, og i spidsen for den står en mand, som efterligner de værste sider af det rådne tsarregime og dets stalinistiske arvtager.

Men i det mindste baserede Stalin i sidste ende sit regime på Oktoberrevolutionens historiske erobringer: en nationaliseret planøkonomi. Men i dag er den sidste rest af den socialistiske fortid blevet likvideret.

Repræsenterer Vladimir Putin den russiske eller ukrainske arbejderklasses interesser? Ikke det mindste! Han står for det korrupte og glubske oligarkis interesser, som han giver et centralt støttepunkt, og som til gengæld holder ham ved magten.

Fra et så giftigt regime kan der ikke forventes noget progressivt. Og udenrigspolitik er blot en afspejling af indenrigspolitik. Det må vi holde fast i, når vi skal analysere den nuværende situation.

Lad os minde os selv om netop de ord, som Lenin brugte i sin konflikt med Stalin, som han sammenlignede med "den virkelig russiske mand, den Storrussiske chauvinist, i sin substans en slyngel og en tyran, sådan som den typiske russiske bureaukrat er det." Disse ord er en meget præcis beskrivelse af manden, der nu sidder ved Stalins skrivebord i Kreml.

Hvordan foreslår Vladimir Putin at løse det "ukrainske spørgsmål"? Med de samme midler som han bruger han til at løse ethvert problem: rå magt. Denne tidligere KGB-agent er i den forstand en trofast discipel af Stalin.

Hvis de russiske arbejdere var ved magten, ville hele situationen være anderledes. Ved at feje det korrupte og degenererede oligarkis styre af vejen og etablere et ægte arbejderdemokrati, ville Rusland igen fungere som et fyrtårn og tilskynde Ukraines arbejdere til at kaste åget fra deres egen røverbande af oligarker og deres politiske marionetter af sig.

Men Putins regime kan ikke have nogen tiltrækningskraft på befolkningen i Ukraine. Tværtimod driver Putin dem i armene på reaktionær nationalisme.

Robespierre er kendt for engang at have sagt, at "ingen kan lide missionærer, der kommer med bajonetter." Det sagde han på et tidspunkt, hvor den store franske revolution stadig var i en sund og progressiv fase. Men alt det ændrede sig under Napoleon, hvis undertrykkende styre fremkaldte en generel stigning i nationalistisk oprør i Europa, som spillede en nøglerolle i hans endelige undergang.

Der er ingen grund til at acceptere de åbenlyst ondsindede beskyldninger fra de hyrede vestlige medier om påståede russiske krigsforbrydelser. Vi bør heller ikke til pålydende acceptere alt, hvad de samme løgnagtige medier siger om de påståede fiaskoer i den russiske militærkampagne.

Men et bonapartistisk regime kan kun føre krig på en bonapartistisk måde. Det er ikke svært at forestille sig, at en lang række problemer i Ruslands ukrainske kampagne er forbundet med dette regimes endemiske korruption, kammerateri og ineffektivitet.

En ægte rød hær ville kombinere den væbnede kamp med en klasseappel til den ukrainske arbejderklasse. Men det er der meget få tegn på. Det betyder, at ukrainerne fortsat vil yde modstand. Krigen vil blive unødigt langvarig og blodig.

For en klasseposition!

For os er det vigtigste spørgsmål: hvilken klasse og i hvis interesse føres krigen? Dette er det væsentlige spørgsmål, der skal besvares som en forudsætning for at indtage en principiel klasseposition.

At afvige en enkelt millimeter fra en klasseposition er at gå ind på et skråplan, der uundgåeligt fører ned i en sump af forræderi og reaktion. Det gør vi bedst i ikke at glemme.

I dagene umiddelbart efter krigens udbrud skrev jeg følgende:

“Det er en selvfølge, at Putin og det oligarki, han repræsenterer, er de russiske arbejderes fjender. Og hans støtte hos befolkningen har været i støt nedgang, hvilket åbenlyst var en af grundene til, at han besluttede sig for at spille kortet at invadere Ukraine. Det er også sandt, at dette træk meget vel kan komme til at give bagslag på et tidspunkt.

Men enhver påstand om, at de reaktionære imperialister på nogen måde kan handle i det russiske eller ukrainske folks interesser, er en foragtelig løgn og et bedrag af befolkningerne.

Det ukrainske folk lærte gennem smertefulde erfaringer præcist hvor meget den lovede hjælp og solidaritet fra NATO og vesten var værd, da det afgørende øjeblik kom. De ser blot det ukrainske folk som bønder i et kynisk spil – kanonføde som er praktisk at ofre for at miskreditere Rusland, uden at de skal ofre en eneste af deres egne soldaters liv.

Man bør ikke have nogen tillid overhovedet til disse gangstere. Og det er især sandt for arbejdere og socialister i vesten.

Opgaven med at bekæmpe den reaktionære bande i Kreml tilfalder de russiske arbejdere alene. Vores opgave er at kæmpe imod vores eget borgerskab, mod NATO og mod amerikansk imperialisme – den mest kontrarevolutionære kraft på jorden.”

Vores opposition har intet til fælles med imperialisternes modbydelige hykleri. Og hvor reaktionær Putin end er, er hans forbrydelser ingenting sammenlignet med den amerikanske imperialismes berygtede brutalitet, hvis hænder for altid er plettet med blodet fra utallige uskyldige ofre fra alle dele af kloden.

Den 11. marts skrev jeg følgende:

“Det er NATO – især amerikanerne og briterne – der pressede Ukraine ind i den nuværende konflikt med Rusland for deres egne formål og derefter kynisk stod tilbage og så på, mens det ukrainske folk druknede i et hav af blod. De var ansvarlige for denne unødvendige krig - og de er nu ansvarlige for bevidst at forlænge den i deres egne kyniske interesser.

Vores sympati er helt og aldeles på det lidende ukrainske folks side, som er de uskyldige ofre for dette kyniske spil om stormagtspolitik. Men lidelserne vil først ende, når selve krigen er bragt til ophør. De, der konstant presser dem til at fortsætte kampen, når de udmærket ved, hvordan dette vil ende og ikke har den mindste intention om at løfte en finger for at hjælpe militært, er ikke venner af det ukrainske folk. De er dine værste fjender."

Jeg ser ingen grund til at ændre ét eneste ord af dette i dag.

London, 26. april 2022

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.