Med kåringen af Hillary Clinton på DNC [Democratic National Convention] i Philadelphia ser valgcyklussen 2016 ud til at have foretaget en cirkel tilbage til start. Hun begyndte som frontløber for tolv måneder siden, og nu er hun officielt partiets kandidat. Men det, vi har gennemgået de sidste par måneder, er ikke en cirkel, men en selvmodsigende udviklingsspiral. Den amerikanske politiske kamps flod er overløbet sine breder, og mens Sanders' kapitulation uundgåeligt vil føre til en midlertidig ebbe af tidevandet, har dens løb ændret sig for evigt.sanders hillary

Mange Sanders-tilhængere er forståeligt nok skuffede og vrede. En virkelig historisk chance er forpasset. Men der er mange positive erfaringer, der kan drages af denne oplevelse, og der er mange grunde til at være optimistisk, når det gælder den socialistiske revolutions fremtid i USA. Først og fremmest må vi holde det lange historiske perspektiv for øje. Det er en ubestridelig kendsgerning, at interessen for socialismen har ramt mainstream. Betydningen af denne udvikling, især i et land, der blev udsat for årtiers anti-kommunistisk hysteri, bør ikke undervurderes.

Lad os ikke glemme at for blot to præsidentielle cyklusser siden var Barack Obamas abstrakte løfter om "håb" og "forandring vi kan tro på" tilstrækkelige til at få ham i Det Hvide Hus. Men som den kapitalistiske krise blev dybere og trak ud, blev arbejdende amerikaneres problemer kun værre. Det endelige resultat blev Occupy Wall Street, der introducerede ideen om de "99% versus 1%" - en meget skarpere "os versus dem" formulering. Black Lives Matter satte racisme og politibrutalitet øverst på dagsordenen endnu engang et "os versus dem" perspektiv på samfundets opbygning. Så kom Bernie Sanders, som mobiliserede millioner med sin elektrificerende opfordring til en "politisk revolution mod milliardærklassen" - en klar reference til klasse og revolution. Kort sagt er den hastighed, hvormed millioner af amerikaneres opfattelse har flyttet sig til venstre, næsten utrolig. Imidlertid har ikke alle amerikanske arbejdere flyttet sig til venstre. Konfronteret med krise og ustabilitet er millioner blevet draget mod Donald Trumps højrepopulisme. Hvordan kan vi forklare dette?

Polarisering i et politisk vakuum

Under det langvarige økonomiske opsving der fulgte Anden Verdenskrig, fik et lag af faglærte arbejdere, og især hvide arbejdere, lidt flere krummer end resten, som en del af en bevidst "del og hersk" politik overfor arbejderklassen på racemæssige linjer. Den "amerikanske drøm" syntes at være en realitet for millioner. Livskvaliteten for fabriksarbejdere, der havde gået på high school, ville gøre de fleste white-collar arbejdere i dag misundelige: udbredt adgang til højere uddannelse for deres børn, et socialt sikkerhedsnet, generøs sygehjælp, pension, og betalt ferie.1930'erne og 40'ernes klassekampe falmede i hukommelsen; McCarthyismen og kommunistpartiets feje politik førte til venstrefløjens udrensning fra fagforeningerne; de menige medlemmer lod paraderne falde på baggrund af den gradvise forbedring af lønninger og forhold; og fagforeningslederne drev langt til højre og fusionerede praktisk talt med det kapitalistiske Demokratiske parti.

Den globale økonomiske krise i 1974 signalerede afslutningen på denne unormale periode. I løbet af de sidste 40 år er de hårdt tilkæmpede forbedringer fra tidligere blevet rullet tilbage, og fagforeningerne er blevet numerisk decimeret. Selvom arbejdernes produktivitet er fordoblet siden 1970'erne, er købekraften stagneret eller faldet for de fleste arbejdere, udgifterne til sundhed og uddannelse er steget voldsomt, og tanken om sommerferie og en behagelig pensionisttilværelse er helt uden for rækkevidde for de fleste amerikanske arbejdere og unge.

Den økonomiske krise i 2008 markerede et kritisk vendepunkt i den globale kapitalismes historie. Tilliden til systemet blev rystet. Millioner af arbejdspladser gik tabt, millioner af hjem sat på tvangsauktion -og Wall Street blev rigere end nogensinde. Det tog syv år før antallet af beskæftigede nåede niveauet fra før krisen, og det omfatter ikke de millioner, der er trådt ind i arbejdsstyrken siden da. BNP er i gennemsnit vokset med bare 2,4% i løbet af de sidste 10 år, hvilket typisk ville blive betragtet som en "vækstrecession." Den lille vækst, der har været, er gået næsten udelukkende til de rige. Verdens rigeste 1% - hvoraf en stor del af dem bor i USA - har en større formue end de resterende 99% af befolkningen. Det er en kendsgerning, ikke en overdrivelse. Langt fra at tilbyde en vej frem er fagforeningslederne blevet en objektiv hindring for udviklingen af klassekampen, der gør, hvad de kan, for at forhindre udløsningen af den amerikanske arbejderklasses kolossale styrke.

I løbet af det sidste århundrede har den amerikanske herskende klasse, hjulpet af arbejderbevægelsens bureaukrati, forhindret dannelsen af et masseparti for arbejderklassen. Faktisk er USA det eneste avancerede industrialiserede land, hvor arbejderne aldrig har haft deres eget politiske masseudtryk. Efter flere års krise, vendte de amerikanske arbejdere sig mod præsidentvalget 2016 som et muligt afløb til at udtrykke deres frustrationer. I et land hvor to kapitalistiske partier har domineret det politiske liv i halvandet århundrede, er det kun naturligt, at arbejderne først vendte sig mod disse institutioner efter en vej ud. Men disse partier kan ikke tilbyde en løsning. Både Republikanerne og Demokraterne repræsenterer kapitalisterne, en rådden klasse i opløsning, der ikke længere har en progressiv historisk rolle at spille i samfundet. Systemets grundlæggende ustabilitet har ført til dyb splittelse i den herskende klasse, som ikke længere er i stand til at regere på den gamle måde, men ikke har nogen ide om, hvad de ellers skal gøre. Hvert skridt de tager for at genetablere den økonomiske ligevægt forværrer kun den politiske og sociale uligevægt, og vice versa.

Ind i tomrummet trådte to dristige kandidater med kamplystne anti-establishment budskaber. Både Trump og Sanders repræsenterer "historiske tilfælde", som på forskellig vis har kanaliseret arbejderklassens brændende ønske om at kæmpe tilbage mod arbejdsgiverne og deres købte politikere. De har med succes forbundet sig med de reserver af indestængt utilfredshed, der er så dyb, at selv marxisterne ikke kunne have forudset, hvor langt deres kampagner ville gå.

Som den amerikanske drøm svinder ind i hukommelsen, og uden nogen kamp ledet af arbejderbevægelsens ledere, er mange arbejdere blevet let bytte for demagoger som Donald Trumps anti-establishment-slørede racisme, kvindehad og fremmedhad. Men for store dele af den amerikanske arbejderklasse afskrives som håbløse racister og sexister, er det vigtigt at forstå, at essensen af konservatismen blandt amerikanske arbejdere er det desperate ønske om at klamre sig til den lille rest af stabilitet, der er tilbage i en verden, der synes at være blevet vanvittig. Konfronteret med kolossale, forvirrende kræfter uden for deres kontrol, er der et irrationelle ønske om at finde noget fast og uforanderlig at holde fast i. Dette kan antage mange former, herunder regionale, religiøse, seksuelle, racemæssige, og endda fagforeningsmæssige, og ofte med overlap.american dream

Uden at komme med nogen undskyldninger for eller indrømmelser til mange arbejderes racisme og sexisme, som skal bekæmpes energisk, ligger den virkelige nøgle til at forstå Trumps popularitet i hans anti-establishment budskab. Havde der været et militant og uafhængig arbejderalternativ, kunne mange af Trumps tilhængere faktisk vindes til socialisme. På baggrund af de konkrete og håndgribelige forbedringer i livskvaliteten, som kun socialismen kan tilbyde, ville deres pragmatisme med tiden få dem til at se socialistiske ideer og tiltag som "sund fornuft".

Social og politisk polarisering

Under den kapitalistiske krises hammerslag er det såkaldte "centrum" i amerikansk politik gået i opløsning, og det historisk smalle politiske spektrum er i opbrud. På hvad der er venstrefløjen i amerikansk politik, eksploderede Bernie Sanders' kampagne, der først foregik næsten ubemærket ind i mainstream. Objektivt set, er Sanders i bedste fald mildt reformistisk. Hans forslag søger ikke at kollidere med den kapitalistiske privatejendom på nogen som helst vis. Men i amerikansk kontekst forbandt hans flammende anti-Wall Street retorik sig med noget. Det faktum at millioner af amerikanere - og ikke kun de unge - nu siger, at de ville stemme på en socialist eller endda en kommunist markerer et omfattende skift i situationen.

Selv om han aldrig før havde været medlem af det Demokratiske Parti, besluttede Sanders sig for ikke at stille op uafhængig og i stedet hægte sin kampagne på DNC maskinen. Vi forklarede dengang, at vi mente, at det var en afgørende fejl, da det ville skabe uopfyldelige illusioner til det pro-kapitalistiske Demokratiske parti som middel til fundamental social forandring. Selvom det havde givet mindre medieopmærksomhed med en selvstændig opstilling, kunne det have lagt grunden til noget levedygtigt uden for de to store partier.

Da Bernie først annoncerede sit kandidatur, fik han en isternings chance i helvede for overhovedet at komme nær nomineringen. Men han var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og hans kampagne tog fart som en raket, og gav Clinton og DNC-etablissementet en helvedes forskrækkelse. Han vandt primærvalg og caucuses i 23 stater, i alt 13 millioner stemmer, og fik 1.900 delegerede til det Demokratiske Nationale Konvent. Hundredtusinder deltog i hans stævner. Clinton og det Demokratiske Parti er blevet alvorligt såret, og amerikansk politik er forvandlet for altid. Ikke desto mindre faldt hans forsøg på at reformere det demokratiske parti indefra sammen, da han bukkede under for presset og støttede Clinton, den mest foragtede Demokratiske præsidentkandidat i nyere historie. Dette bekræfter endnu en gang, at det demokratiske parti er "en kirkegård for progressive bevægelser." Bernies kapitulation har givet dem en kort udsættelse, men skaden på partiet er gjort, og sømmene vil optrævle desto hurtigere, som begivenheder fortsætter med at belaste amerikanske kapitalisme og dens politiske støttepiller i de kommende år.

På højre side af det politiske spektrum er den kulturelle karikatur af "The Donald" blevet slynget fra reality-tv og wrestling til dørtærsklen af verdens mest magtfulde kontor. I 1999 fortalte Trump Wall Street Journal: "Ja, jeg overvejer at stille op som præsident. ... I modsætning til kandidaterne fra de to store partier ville mit kandidatur ikke være en øvelse i karriere. Jeg er ikke en politisk professionel, der forsøger at forbedre mit CV. Jeg overvejer kun at opstille, fordi jeg er overbevist om, at de store partier har tabt orienteringen. Republikanerne holdes fanget af deres højrefløj. Demokraterne af deres venstrefløj. Jeg kan ikke høre nogen der taler for arbejdende mænd og kvinder i centrum."

Men også han opgav sin selvstændige opstilling og tog sit demagogiske budskab ind i hjertet af det republikanske parti. I modsætning til Bernie, har han faktisk formået at vinde nomineringen. I den proces har han sprængt det moderne republikanske parti fra hinanden, og hvis han ikke er færdig med nedrivningsarbejdet, vil Ted Cruz med glæde assistere.

Bernie og DNC

Med kandidater som George W. Bush, John McCain, og Sarah Palin, har det republikanske nationale konvent længe været mål for masseprotester. Det er dog mange årtier siden, at så mange demonstranter mødte op ved det demokratiske nationale konvent for at protestere mod det fra venstre. Tusindvis af Bernie delegerede og tilhængere strømmede til Philadelphia for at presse ham til at trække sin støtte til Clinton og stille op mod både hende og Trump som en uafhængig tredje-parti kandidat. Efter at have spiddet Hillary og udstillet hende som big business’ foretrukne kandidat under kampagnen, hvordan kunne han så på nogen måde opfylde sit løfte om at bakke op om hende?

Mere benzin blev tilføjet anti-establishment bålet på tærsklen af konventet, da Wikileaks udgav 20.000 interne e-mails fra DNC som klart viste, at den Demokratiske partimaskine langt fra upartisk faciliterede partiets primærvalg og caucases men stod fuldt ud bag Clinton fra starten og gjorde alt i deres magt for at blokere Sanders fra at vinde. Trods alt dette troede Sanders åbenbart stadig, at hvis han solgte sin politiske sjæl, kunne han på en eller anden måde få indflydelse i et parti styret af Wall Street og en hær af kyniske bureaukrater. Han satte sine forhåbninger til den nye platform for det Demokratiske Parti, som han gentagne gange nævnte som den "mest progressive" i partiets historie. Men ligesom løfter givet under en kampagne, har et borgerligt partis platform ingen vægt, da de ikke er bindende for de folkevalgte og uden videre skrinlægges, når valget er overstået, og "den virkelige verden" med topartis-politik sætter ind. I sidste ende blev Sanders reduceret til at spille rollen som "rottefængeren", der fører sine tilhængere ind i Demokraterne gab.bernie dnc

Men hans tilhængere havde ikke tænkt sig at give efter så let. Før åbningen af det omhyggeligt iscenesatte konvent, marcherede store skarer af folk rundt i Philadelphia og råbte: "Bernie beats Trump", “Hell no, DNC, we won't vote for Hillary!” og endda “Hell no, DNC, party of the bourgeoisie!” Sanders tilbragte timer før han formaliserede sin kapitulation på at forsøge at minimere modreaktionen, ved at sms'e til sine tilhængere og opfordre dem til ikke at "deltage i nogen form for protest fra gulvet.” Da han endelig stod over for sine delegerede forud for den officielle nomineringsproces, jublede de begejstret ved nyheden om, at Debbie Wasserman Schultz, den forhadte arkitekt for partiets anti-Sanders rænkespil, gik af som formand for DNC. Men da han opfordrede dem til at stemme på Clinton, ved nedslået at hævde, at dette er den "virkelige verden", blev han mødt af et langvarigt kor af mishagsytringer. Ikke desto mindre holdt de stadig ud i håb om, at han ville ændre kurs i sidste øjeblik og brød ud i kampråbet "We Want Bernie!"

Uden for kongrescentret, omkring en streaming af Bernies tale til sine delegerede, forvandlede forvirring sig til vantro og derefter raseri: "han er en f*cking sellout!" Mens nyheden langsomt sivede ind i mængden, begyndte mange at vende deres "Bernie" skilte på hovedet.

Under hele konventet blev talere, der talte for Clinton, mødt med buh-råb, og deres opfordringer til partienhed blev mødt med råb om "bullsh*t!", "We want Bernie!", "Not for sale!" og "Never Hillary!" Da Sanders fortalte det fulde konvent, at "Vores opgave er at gøre to ting - at besejre Donald Trump og vælge Hillary Clinton. ... Det er let at buhe, men det er sværere, at se dine børn i øjnene, hvis vi lever under Trump som præsident. ... Jeg er stolt af at stå med Hillary," blev det akkompagneret af et massivt kor af buh-råb, og mange havde tårer i øjnene, da de så deres politiske helt sluge DNC paradeforestillingens snavs og kynisme.

Da tiden kom til at færdiggøre nomineringen, gjorde Sanders en bevægelse for at suspendere procedurereglerne, opfordrede konventet til at nominere Clinton ved generel akklamation. Lamslået af dette endelige forræderi ledte hundredvis af Sanders-delegerede, mange af dem i tårer, en walk-out fra bygningen. Som delegeret Miguel Angel Zuniga fra Los Angeles forklarede: "De er blevet købt. ... Verden holder øje med os, og hvad, de får ud af dette, er, at enhver med magt eller penge kan blive vores præsident." Delegeret Luis Eric Aguilar fra Illinois, der holdt et skilt, hvor der stod "Hillarys delegerede opførte sig som Trump-tilhængere," udtrykte sin afsky: "alt, hvad vi lærte om Bernie kampagne, er at stå med alt imod Hillarys. Det er dem med penge, bakket op af selskaberne og bankerne. Vi bakkes op af millioner over hele nationen."

Omkring kongrescentret begyndte skilte med tekst som "#DemExit" og "Bernie Betrayed Us" at dukke op. En masseudmelding fra det Demokratiske Parti blev organiseret foran Philadelphia Rådhus. I samtaler med Bernie tilhængere, fortalte mange i samtaler med IMT medlemmer, kategorisk, at de aldrig igen ville falde for den slags bedrag eller stemme på Demokraterne.

Inde i kongressalen bandt liberale darlings såsom Al Franken, Cory Booker, og Elizabeth Warren sig selv og deres "progressive" akkreditiver til Titanic, dvs. Clinton-kampagne. Sarah Silverman erklærede indigneret, at de "Bernie eller Bust"-delegerede "opførte sig latterligt." Men det, der er latterligt, er, at antage at folk vil stemme på Clinton, når de er uenige med hende og vil have noget andet. Tidligere udenrigsminister Madeleine Albright - der famøst sagde, at der er et særligt sted i helvede for kvinder, der ikke stemmer på Hillary – kom med et stupidt forsvar for Clintons åbenlyst imperialistiske akkreditiver. De hundredvis af tomme pladser, der tidligere var blevet besat af Sanders delegerede, blev efter sigende fyldt med mennesker rekrutteret for betaling gennem en annonce på Craigslist, til at holde salen fuld for tv-kameraernes skyld. Selv den lille sejr med Debbie Wasserman Schultz’ tilbagetræden var kortvarig, eftersom Hillary slog Sanders tilhængere i ansigtet ved at forfremme hende til "æresmedformand" for hendes kampagne. I denne sammenhæng klang den "historiske udnævnelse af den første kvindelige præsidentkandidat for et større parti" hult for millioner af kvinder, hvis klasseinstinkter havde trukket dem over til Sanders.

Efter at have trukket sine tilhængere sparkende og skrigende ind i Det Demokratiske Partis modbydelige og korrupte sump, meddelte Sanders, at han forlod Demokraterne trods alt, og vender tilbage til Senatet som uafhængig. For mange føjede dette kun spot til skade. Andre holder fast i håbet om, at han endnu kan tjene som en reference i fremtiden. Kun tiden vil vise, hvordan alt dette falder ud. Det er klart, at Sanders var i en unik position. Han kunne have løftet en lillefinger og ændret amerikansk histories løb for evigt. Han kunne have ført millioner af radikaliserede unge og arbejdere ud af det demokratiske parti og dannet et nyt parti med en massebase, som let kunne have givet Demokraterne og Republikanerne en kam til deres hår. 65% af Millennial vælgerne ville have ham til at afvise Clinton og stille op som en uafhængig. 50% af alle amerikanske vælgere anser sig selv som uafhængige, et flertal, som faktisk kunne have vundet præsidentposten i denne valgperiode. Mange meningsmålinger viser, at Sanders havde den bedste chance for at slå Trump. Selv Donald Trump fattede betydningen af Bernies kapitulation. På et møde i North Carolina sagde han, at Sanders var ved "at miste sit eftermæle. ... Han har bare opgivet af en slags." I et kynisk forsøg på at fiske i anti-establishment følelsen blandt Sanders’ støtter, tweetede han: "Mens Bernie helt har opgivet sin kamp for folket, byder vi alle vælgere, der ønsker en bedre fremtid for vores arbejdere, velkommen."

Ifølge Sanders er den amerikanske socialistiske Eugene Debs en af hans politiske inspirationer. Debs, erklærede berømt i et knusende svar på argumentet om det mindre onde, at det er "bedre at stemme for, hvad man gerne vil have og ikke få det, end at stemme for, det du ikke vil have, og få det." Men når det kom til stykket, holdt Sanders ikke stand. I sidste ende holdt han sit ord om at bakke op om Clinton, men ikke hans ord overfor de millioner af mennesker, der ønskede, at han skulle lede kampen mod Wall Street og dens politikere.

Bernie vækkede en kæmpe - millioner af arbejdere og unge, der var villige til at bane vejen for en ny æra i amerikansk politik. En forklaring på hans fald er hans manglende tillid til hans tilhængere, og deres vilje til at kæmpe til det sidste for "politisk revolution mod milliardærklassen." Uden en klasseanalyse, uden en forståelse af, at når arbejderklassen først er organiseret og mobiliseret, er det den stærkeste sociale kraft på jorden, gav han efter for presset for en politisk studehandel i toppen. Men en anden mulig forklaring er, at han selv var rædselsslagen ved de kræfter, han havde sluppet løs, og at han under det nådesløse pres fra den herskende klasse brugte sin resterende indflydelse til at holde ilden nede, før den kom ud af kontrol. At sprænge det ældste parti i amerikansk politik, en vigtig institution i det kapitalistiske styre i USA og rundt om i verden, i stykker, var ikke en del af manuskriptet. Uanset hvad er dette en klar lektion i det forræderi, der er indbygget i reformismen, især venstrereformisme. Ligesom Tsipras i Grækenland eller Hollande i Frankrig vil de, der ikke bryder med det kapitalistiske system, uundgåeligt ende med at gennemføre den samme politik som de store kapitalistiske partier.

Perspektiver for valget i 2016

Hvem bliver Det Hvide Hus’ næste beboer? Fornuft, logik, og mange meningsmålinger tyder på, at USA snart vil have sin første kvindelige præsident. Men fornuft, logik, og meningsmålinger gælder ikke i tider som disse. Andre meningsmålinger viser, at Trump ligger på linje eller endda fører. Det siges, at en uge er en evighed i politik - og der er mange uger mellem nu og november. Det er derfor umuligt at sige med sikkerhed, men vi kan kategorisk sige, at det er en tab-tab konkurrence for arbejderklassen. Ingen af kandidaterne repræsenterer arbejderflertallets interesser, en konklusion som millioner allerede er nået frem til. Millioner flere vil lære det på den hårde måde gennem bitre erfaringer i løbet af den næste præsidentperiode.

Trump repræsenterer den destillerede essens af kortsigtet kapitalistiske arrogance og demagogi. Han er par excellence repræsentant for den "nøgne kontante betaling" som erstatning for menneskelige og sociale relationer, som Marx refererer til i Det Kommunistiske Manifest. Han repræsenterer en verden hvor løgn, snyd, fup, og studehandel betragtes som de højeste dyder. Ingen klassebevidst arbejder ønsker, at Trump skal være den næste Executive-in-Chief. Men vi må sige det klart: Hvis Trump vinder, vil det være fagforeningsledernes, der ikke at giver et alternativ, skyld med deres såkaldte "mindre onde"-politik, og ja, Bernie Sanders’ skyld. Det centrale spørgsmål er ikke, "hvordan kan vi stoppe Trump i 2016?", men snarere, "hvordan kan vi sætte en stopper for kapitalismen, som giver anledning til denne verdens Trump’er og Clinton’er?" Det er det spørgsmål, som "Bernie or Bust "tilhængerne må stille sig selv.8567825104 3e647ea1f8 b

Mange mennesker har oprigtige illusioner til Clinton. I et land fyldt med giftig sexisme ses udnævnelsen af den første kvindelige kandidat for et større parti af mange som et fremskridt. De ønsker at besejre Trump, og mener oprigtigt, at hun er mere "electable". Men vi må huske, at på trods af effekten fra Sanders’ anti-Wall Street kampagne er millioner endnu ikke nået den konklusion, at selve systemet må angribes. Mange andre, der har nået denne konklusion, er tilbageholdende med at forlade de sikre rammer som hendes velkendte navn og politik leverer.

Mange andre afskyr Clinton, men vil alligevel stemme på hende for at stoppe Trump. Men det-mindste-onde-spil har sine begrænsninger. Bagsiden af denne strategi er det større ondes endelige sejr. ”Lesser evilism” bruges også til at underkue og marginalisere dem, der forstår, at en revolution vil kræve meget mere end blot at vælge en "bedre" eller "værre" kandidat. Vi kæmper for en fundamental ændring af de økonomiske og politiske forhold, ikke blot kosmetiske ændringer i toppen. Til dette har vi brug for ikke kun antal, men politisk uddannelse, organisation og aktivitet.

Den samme skuffelse, som fulgte efter Obamas valg, vil blive fordoblet, hvis Clinton vinder. Selv om hun "slår" Trump i november, kan de problemer, der gav anledning til hans popularitet ikke løses inden for kapitalismen. Men Clinton kender ingen andre parametre. En ny økonomisk krise ligger i kortene, og arbejdernes reaktion vil ikke være chok og lammelse som i 2008, men vrede og massemobilisering. Og hvis hun ikke slår Trump, vil det politiske aftale-mageri i Kongressen ikke være tilstrækkelig til at stoppe hans angreb. Massestrejker, protester og demonstrationer, besættelser af fabrikker, arbejdspladser og campusses generalstrejker, og i sidste ende revolution, vil være på dagsordenen, hvis vi ønsker at stoppe ham og hans ligesindede.

Før Sanders bakkede op om Clinton, afviste han hånligt et tilbud fra Jill Stein om at stille op som kandidat for the Green Party. Da hun gentager mange af Sanders’ progressive holdninger, er interessen i hendes kandidatur vokset siden hans kapitulation, og hun vil helt sikkert vinde mange af hans vælgere. Men the Green Party har hverken det navn, anerkendelse, nationale rækkevidde eller masseentusiasme som Sanders ødslede bort, og det er usandsynligt, at partiet får en betydelig indvirkning i November. Ikke desto mindre skal vi aldrig sige aldrig i mangel af et alternativ. Kun tiden og begivenheder vil vise det, og marxisterne vil følge denne og andre bestræbelser på at udnytte energien fra Sanders kampagne nøje.

Kampen for socialismen er kun lige begyndt!

Millioner af Sanders tilhængere er i chok, og mange føler en dyb følelse af forræderi. Men der er ikke brug for modløshed eller desillusion. Den virkelige overraskelse er, at hans kampagne kom så langt. Selvom perspektivet for et nyt politisk masseparti for arbejderklassen igen er blevet forsinket, er begivenhederne i de sidste par måneder bevis på, at potentialet for en socialistisk revolution i USA ikke er så langt væk, som de havde forestillet sig. Dette bør fylde os med enorm entusiasme og optimisme for fremtiden. Blokeret på denne politiske front vil andre politiske muligheder uundgåeligt åbne sig op, og før eller senere, i en eller anden form, vil et socialistisk masseparti for arbejderklassen blive oprettet. Og mens strejkeniveauerne forbliver historisk lave, vil arbejderne i sidste ende gøre et gennembrud i deres bestræbelser på at kæmpe kollektivt mod arbejdsgiverne, som vil udløse en ny æra af strejker og føre til fremkomsten af nye ledere og fagforeninger.Black Lives Matter

Obamas "School of the Democrats" har været en selvmodsigende og kompliceret periode. Af forskellige årsager, fik han længere hvedebrødsdage. Men uanset hvem der vinder næste valg, vil vedkommende næsten helt sikkert have meget kortere eller ikke-eksisterende hvedebrødsdage, i hvert fald blandt de mest avancerede lag af arbejdere og unge. Dette vil åbne store muligheder for marxisterne. Vores politiske perspektiver er blevet bekræftet, og det har ført til øget interesse for vores organisation. Mange af vores læsere kan have været mindre tilbøjelige til at deltage i en relativt lille gruppe, så længe Bernie bevægelsen syntes at tilbyde en vej frem. Den dør er nu lukket. Hvis du er seriøs omkring at kæmpe for en socialistisk revolution, inviterer vi dig til at gå med i IMT at hjælpe med at opbygge den revolutionære marxismes kræfter på alle arbejdspladser, nabolag, og campusser. Dramatiske og grundlæggende begivenheder er i horisonten. Der er ikke tid til at stå passivt på historiens sidelinje. Der er ikke noget bedre tidspunkt end nu til at deltage i kampen for en bedre verden.

Første gang bragt på socialistappeal.org den 31. juli 2016.

[Gå med i kampen - gå med i Revolutionære Soccialister]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.