Den økonomiske krise har gjort Calderón-regeringen desperat. Statens finanser er nødlidende som aldrig før. Det afspejler sig i yderligere nedskæringer af de offentlige udgifter, især på de områder, der kommer arbejdende familier til gode. Disse nedskæringer har ført til en stor bekymring blandt studerende, lærere og ansatte inden for det offentlige uddannelsessystem. De oplever, at deres forhold bliver forringet hver dag, og uroen er tydelig.

Det er navnlig på de statslige universiteter, at spændingerne har ført til, at spørgsmålet om massedemonstrationer imod Calderon-regeringens politik og universiteternes ledelse er blevet sat på dagsordenen. Det har ført til, at universiteternes ledere har grebet til reaktionære metoder for med alle midler at forsøge at undgå, at utilfredsheden slår over i en åben kamp til forsvar for offentlig uddannelse og arbejderes rettigheder. Nu ønsker de at indføre konstant forfølgelse og chikane imod enhver, der taler imod angreb på uddannelserne.

For nylig er den samme politik blevet indført imod de studerende på IPN (det offentlige polytekniske universitet), UNAM (et statsligt universitet i Mexico By) og UAM (et offentligt universitet). På IPN er det ikke kun regeringen, der har ført denne undertrykkelses-politik, det er også universitetets egen ledelse.

I 2007 var myndighederne ansvarlige for et af de hårdeste angreb, de studerende har oplevet på IPN. Gennem en gangster-agtig operation blev 10 studerende fra IPN anholdt og anklaget for vold; de kom for en domstol, og fire af dem blev dømt på trods af, at anklagerne var falske.

Siden dengang har ledelsen på IPN fortsat sine angreb på unge, der tilhører studenterorganisationen CLEP-CEDEP. Ved hjælp af hemmelige breve, angiveligt fra forskellige sociale organisationer, fortsætter de med at bagvaske og true kammeraterne, og der er indledt en politimæssig efterforskning for nogle forbrydelser, der ikke engang er blevet forklaret.

Dette kommer oven i en kampagne, som er blevet ført imod CLEP-CEDEP på UNAM. Også her bliver kammeraterne chikaneret, de bliver ”fulgt hjem” og der bliver taget billeder af dem fra mystiske biler, der holder uden for deres hjem. Desuden er der på Internettet blevet opfordret til fysisk at overfalde dem på skolerne.

Processerne på både IPN og UNAM er en del af klassekampen, som foregår over hele landet. Den massemobilisering blandt studerende og arbejdere til forsvar for elektrikernes fagforening SME og det offentlige belysningsvæsen LyF, som har foregået i oktober, har rystet Felipe Calderóns regering, der – som en hund trængt op i et hjørne – har lanceret kraftige angreb.

Det er velkendt blandt ledere i arbejderbevægelsen og blandt de studerende, at sådanne metoder bliver brugt af regeringen til at afstå fra kamp, men hvad de ikke indser, aer at det kræver mere at få en klassekæmper til at opgive kampen for en bedre verden for arbejderfamilierne.

Da myndighederne i uddannelsessektoren samt regeringen stadig bruger undertrykkende metoder for at angribe de sociale organisationer, har medlemmerne af CLEP-CEDEP gjort det klart, at flere unge vil gå ind i kampen, og at vi vil forbinde os tættere med arbejderbevægelsen. Vi vil søge solidaritet, ikke blot indenlandsk, men også internationalt. Hvis der sker angreb – verbale, fysiske eller psykologiske – på medlemmer af CLEP-CEDEP, vil vi holde Felipe Calderóns regering og hans repræsentanter på IPN – Enrique Villa Rivera og José Narro Robles – ansvarlige.

Vi opfordrer arbejderbevægelsen og studenterbevægelsen i Mexico og resten af verden til, sammen med os, at forsvare de krav, vi fremsætter nedenfor.

De undertegnede unge og arbejdere:

1: Vi fordømmer de undertrykkende metoder, som Felipe Calderóns regering og hans håndlangere på skolerne, Enrique Villa Rivera og José Narro Robles, har taget i brug over for studenterbevægelsen, medlemmer af CLEP-CEDEP, arbejderbevægelsen og de sociale organisationer.

2: Vi sympatiserer med den kamp, som de unge, arbejderne og resten af Mexicos befolkning organiserer imod den arbejderfjendske politik, som højrefløjs-regeringen under Felipe Calderón gennemfører.

3: Vi kræver, at de indledende undersøgelser imod Jay Claudia Aguilar og Luis Enrique Martinez Orihuela omgående stoppes og at alle anklager frafaldes. De har intet gjort ud over at forsvare de studerendes og arbejdernes rettigheder.

4: Vi kræver, at den chikane, som Hector Aguilar Campos er blevet udsat for i den seneste tid, standses.

5: Vi kræver også betingelsesløs respekt for de demokratiske og faglige rettigheder for alle ansatte på IPN, og derfor kræver vi, at den forfølgelse og chikane, der er rettet imod arbejdere som Samuel Sotelo Crespo og Patricia Gongora, som føres af denne institutions ledelse, standses.

6: Vi holder Felipe Calderóns regering og Enrique Villa Rivera, generaldirektør for IPN og José Narro Robles, rektor for UNAM, ansvarlige for ethvert angreb på de ansatte eller ethvert andet medlem af CLEP-CEDEP.

7: Vi gør det klart, at vi vil føre en solidaritetskampagne i vores organisationer og rapportere nyheder videre.

Stop angrebene på CLEP-CEDEP!
Forenede og organiserede vinder vi!


Send den spanske version nedenfor til:

Dr. José Narro Robles
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dr. Enrique Villa Rivera
Generaldirektør for IPN
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lic Fernando Gomez Mont
Indenrigsminister
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Spansk version:

Los jóvenes y trabajadores abajo firmantes:

1. Repudiamos los métodos represivos que el gobierno de Felipe Calderón y sus compinches en las escuelas, José Villa Rivera y José Narro Robles, han implementado en contra del movimiento estudiantil y los miembros del CLEP- CEDEP así como del movimiento obrero, los sindicatos y las organizaciones sociales.

2. Nos solidarizamos con las luchas que la juventud, los trabajadores y, en general, el pueblo de México, están dando en contra de la política antiobrera y antipopular que el gobierno del derechista Felipe Calderón está implementando.

3. Exigimos el retiro inmediato de las Averiguaciones Previas levantadas en contra de Claudia Jay Aguilar y de Luis Enrique Orihuela Martínez, así como de los delitos de los que se les pudiera estar acusando dado que, ambos compañeros, no han hecho nada más que defender los derechos de los estudiantes y los trabajadores.
4. Exigimos el cese al hostigamiento de que ha sido objeto el compañero Héctor Aguilar Campos en el último período.

5. De la misma manera demandamos el respeto incondicional de los derechos democráticos y sindicales del conjunto de los trabajadores del IPN, razón por la cual demandamos el cese inmediato de la campaña de persecución y hostigamiento que las autoridades de esta institución han lanzado contra los trabajadores Samuel Sotelo Crespo y Patricia Góngora.

6. Responsabilizamos al gobierno de Felipe Calderón, a Enrique Villa Rivera, Director General del IPN y a José Narro Robles, Rector de la UNAM, de cualquier ataque que pudieran sufrir los compañeros antes mencionados o cualquier otro miembro del CLEP-CEDEP.

7. Nos comprometemos a llevar adelante una campaña de solidaridad en nuestros centros de estudio y nuestros sindicatos informando sobre el caso de estos compañeros y de la resolución que pudiera tener.

¡Basta de ataques contra los jóvenes del CLEP-CEDEP!
Unidos y organizados…¡¡Venceremos!!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.