Arbejderbevægelsen må sætte socialisme på dagsordenen!

Det nye årtusind skulle ifølge verdens magthavere markere en ny og fredelig verden. Men i stedet ser vi blodige krige, økonomiske kriser og forringelser af velfærden.

Irak i kaos!
Krigen mod Irak er et tydeligt tegn på, hvor fri og demokratisk en verden vi har. Under påskud af at Irak skulle have masseødelæggelsesvåben, men uden skyggen af bevis, angreb USA Irak. USA som er jordens største fabrikant, sælger og indehaver af masseødelæggelsesvåben. Resultatet er nu et sønderbombet Irak, som er på randen af kaos og kollaps. I stedet for at få samfundet til at fungere havde de amerikanske og engelske besættelsestropper meget mere travlt med at sikre olieforsyningerne.

Krigen viser, at der nu kun er én supermagt i verden - USA, og at den står over alle andre lande og institutioner som FN. Den borgerlige danske regering gik selvfølgelig imod et kæmpe flertal af befolkningen og tøvede ikke med at slutte op om den amerikanske imperialismes krig. Nu forsøger de så at få ordrer om genopbyggelsen af Irak hjem til danske firmaer. En opbygning af et land, man selv har været med til at ødelægge.

Krise i økonomien
Der går næppe en dag, uden at man hører om nye massefyringer i internationale og danske firmaer. Senest har SAS og Magasin bebudet massefyringer. Økonomien er i tilbagegang over hele jorden. Alle fagområder i Danmark kan berette om det samme: dramatisk stigende arbejdsløshed. Det er, hvad kapitalismen kan tilbyde arbejderklassen.

Den borgerlige regering er farlig for almindelige mennesker
Den borgerlige regering blev valgt på, at den ville sikre hverdagen for almindelige mennesker. Men det var rent fup og teater. Regeringen har siden vist, at ikke kun pladserne i regeringen, men også den førte politik, var forbeholdt den rigeste top af det danske samfund. Især fagbevægelsen har stået for skud. Regeringen har indført en deltidslov, der er en bombe under arbejdsmarkedet, især 37-timersugen. Nu vil man fjerne eksklusivaftaler. Dette er sort arbejdsgiver politik.

Skattestoppet har ført til vedvarende besparelser i kommuner og amter, hvilket har katastrofale føl-ger for syge, ældre, børnefamilier, psykisk syge, handicappede osv.

SKP ? kæmp for en ordentlig lærlingeuddannelse
SKP (SkoleKompenserendePraktikuddannelse) skal nu afskaffes. Hvorfor? Fordi det tilsyneladende er for dyrt. Dette er endnu en af regeringens fuldstændig absurde nedskæringer. Arbejdsgiverne har til stadighed ikke levet op til deres ansvar med at uddanne de arbejdere, de har brug for. Derfor er SKP en rigtig god ide. Nogle kritiserer SKP for ikke at være så god som praktik i virksomheder. Men sandheden er, at virksomhedspraktikken i mange tilfælde er absolut lige så elendig. Både me-sterlæren og SKP-uddannelsen bør afskaffes og erstattes med en uddannelse, der sikrer kvalificeret arbejdskraft under fagbevægelsens løbende kontrol.

OK 2004 og arbejderbevægelsen
Den eneste årsag til, at den borgerlige regering stadigvæk er ved magten, er at den har fået lov til det. Fagbevægelsen og arbejderpartierne (A, F og Ø) har glimret ved deres mumlen i skægget og forvirrede udfald. Men dette kan på ingen måde fjerne den borgerlige regering, som tilsyneladende er fast besluttet på at fjerne det danske velfærdssamfund. Klassekampen er ikke slut. Den ene part kæmper bare ikke særlig effektivt. Hvis velfærdssamfundet skal bevares, må arbejderbevægelsen vågne op. Den må mobilisere alle sine medlemmer i kampen for en socialistisk politik.

Ved de kommende overenskomstforhandlinger er det nødvendigt, at man viser sin styrke og slås for de krav, der bliver stillet på arbejdspladserne, bl.a. en mindsteløn på 110 kr.

Gå med i SOCIALISTISK STANDPUNKT!
Højredrejningen i fagbevægelsen har resulteret i et totalt snigløb på arbejderes og unges rettigheder og leveforhold. Dette må stoppes. Der er én vej frem: Kamp for et samfund, som ikke er styret af pengeinteresser, men af mennesker. Et samfund, hvor ressourcerne ikke ligger i pengetanke, men bliver brugt til at sikre ordentlig velfærd. Et demokratisk socialistisk samfund, hvor arbejderne selv kontrollerer produktionsmidlerne og dermed også værdierne.

SOCIALISTISK STANDPUNKT kæmper i fag-, elev- og studenterbevægelsen for at få arbejder-bevægelsen på benene igen og til kamp for et socialistisk samfund. Vi har brug for alle kræfter ? også dine.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.