"Uafbrudt kamp for den socialistiske revolution"

Det er en stor sejr for den ægte marxismes idéer, at Manzoor Ahmed ved torsdagens valg blev valgt til det pakistanske parlament. Disse idéer udgør den eneste rigtige løsning på de problemer, som masserne står over for i Pakistan. Dette var den første mulighed, som arbejderne har haft for at udtrykke deres holdning til disse idéer ved et valg. Under valgkampagnen kom mange tusinder af arbejdere i kontakt med marxismens idéer for første gang.


På en af Manzoors valgplakater var hovedsloganet "uafbrudt kamp for den socialistiske revolution". Så ingen kan være i tvivl om, hvad folk i hans kreds, som hedder Kasur, har stemt på! Da resultatet blev offentliggjort tidligt om morgenen, strømmede store grupper af Manzoors tilhængere spontant ud på gaderne for at fejre sejren.


De borgerlige medier foretrækker at fremhæve den fremgang, som de islamiske fundamentalister fik ved valget i nogle områder i Pakistan. De vil helst give indtryk af, at alting er gået mod højre og i retning af barbarisk reaktion. Men i kreds NA-139 Kasur II ser det helt anderledes ud.


Manzoor Ahmed, den marxistiske kandidat, var opstillet for Pakistan People's Party imod Sheikh Waseem fra Pakistans Muslimske Liga (Nawaz), Mehmood Kasuri fra PML (Quid-e-Azam) og en uafhængig kandidat ved navn Nelofher Mehdi.


Den væsentligste kamp stod mellem Manzoor Ahmed og Sheikh Waseem. Manzoor Ahmed vandt på trods af, at regeringens medier og hele maskineriet helt har støttet og fremmet Mehmood Kasuri, fordi han er fra det såkaldte "Kongens parti".


Manzoor Ahmeds sejr er endnu mere utrolig, hvis vi tænker på, at Musharraf-regimet på trods af al snakken om et frit og retfærdigt valg gav al mulig støttes til kandidaterne fra "the Grand National Alliance" [de vigtigste partier i denne alliance er PML(Q), Millat-partiet, People's Party-Jatoi-gruppe og nogle andre nationalistiske partier]. Der er tradition for, at de rige kapitalister fikser lidt ved valgene, hvis det ikke går, som de vil. Men støtten til Manzoor var så stor, at selv det mest omfattende snyd ikke ville have haft svært ved at forhindre hans sejr.


Manzoor Ahmeds valgkampagne startede med store møder, og de blev større og større for hver dag. I de sidste tre uger i kampagnen voksede disse møder til gigantiske arrangementer. I hele valgkredsen blev der holdt massive offentlige møder. Manzoor talte ved mere end 100 offentlige møder, med tusindvis af tilhørere. Ved de sidste 20 møder var der mere end 10.000 mennesker.


Ved alle disse møder talte Manzoor Ahmed for en revolutionær klassekampsholdning. Efterhånden som Manzoors kampagne skred frem, begyndte folk i kredsen at ændre holdning. De kunne se, at dette ikke var nogen almindelig valgkampagne. Her var der en mand, der var villig til at stå frem for de mange millioner fattige undertrykte i Pakistan. Her var en mand, der stod for arbejderklassen i Pakistan. Folk begyndte at se valget som deres eget valg, et valg, hvor arbejderklassen stillede op imod kapitalisterne.


Manzoors modstandere havde helt klart mange flere finansielle ressourcer, og støtte fra statsapparatet. Men efterhånden som kampagnen tog fart, begyndte almindelige mennesker at finansiere Manzoors kampagne. De kunne se, at det var i deres interesse at få en arbejderkandidat ind i parlamentet. Der blev åbnet en hel række af valgkontorer af frivillige lokale i Kasur II til støtte for Manzoor. Folk kom op til ham efter talerne ved alle de offentlige møder og gav ham penge til kampagnen. Mange anonyme mennesker, som Manzoor aldrig havde mødt før, kom med store og små bidrag.


Hvad der er særligt vigtigt, så flokkedes mange unge om Manzoors kampagne, og som følge er mange af dem nu aktivt involveret i kampen.


Kvinder i Pakistan er særligt undertrykte. Også i dette lag af samfundet fik Manzoors kampagne stor indvirkning. Mange kvinder, der støttede Manzoors kampagne, arbejdede hårdt med at gå fra dør til dør for at tale med kvinderne i Kasur.


De organiserede et særligt offentligt møde for kvinder, hvor der deltog over 500. Dette var det første møde for kvinder nogensinde i Kasur! Dette møde alene understreger den betydning, Manzoors kampagne har haft. I Pakistan er det ikke "meningen", at kvinder skal involvere sig i politisk aktivitet eller gå til sådanne møder.


Det var et velorganiseret møde. Talerne var Nusrat Surfaraz, formand for PPP's kvindeafdeling i Kasur-området, kammerat Shabana, Tabqati Jedojuhad's kvindeorganisatør, kammerat Sadaf Zahra, formand for kvindeafdelingen af People's Youth Organisation i Lahore og kammerat Manzoor Ahmed selv.

Alle talerne talte ud fra et arbejderklassestandpunkt, og stemningen på mødet var så entusiastisk, at mange af kvinderne kom frem for at sige noget fra talerstolen og give deres fulde støtte til kampagnen. Kvinder kom frem i store grupper, da mødet var ved at slutte.


Manzoor Ahmeds sejr er ikke bare en sejr for arbejderne i Kasur, for arbejderne i Pakistan – det er en sejr for alle de arbejdere og unge over hele verden, der kæmper for at ændre samfundet. Det må give øget selvtillid til alle socialister i alle fire verdenshjørner. Det viser, at med et ægte marxistisk program kan masserne vindes til den socialistiske revolutions idéer.


Denne sejr vil være en stor styrkelse af den marxistiske tendens i Pakistan, grupperet omkring avisen The Struggle (som Manzoor Ahmed er redaktør af). Midt i det barbari, som kan ses mange steder i Pakistan, er der blevet tændt et lys, som masserne kan vende sig til. Der er blevet taget et vigtigt skridt i opbygningen af en marxistisk massestyrke i Pakistan. Opbygningen af denne styrke er den eneste måde, Pakistans arbejdere kan sætte en stopper for kapitalismens og godsejervældets elendigheder på.


Vi lykønsker kammerat Manzoor og alle de kammerater, der har arbejdet hårdt for at nå dette resultat. Fremad til den socialistiske omdannelse af Pakistan og hele det indiske subkontinent!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.