En appel fra den spanske elev- og studenterorganisation til elev- og studenterorganisationer i hele verden om at mobilisere imod den imperialistiske krig i Irak

1. Stillet over for den forestående krig, som den amerikanske imperialisme forbereder mod Irak, har den spanske elev- og studenterorganisation som del af en international aktionsuge mod krigen kaldt til en kampdag for studerende torsdag d. 13. februar, som vil bestå i en national studenterstrejke og demonstrationer i alle spanske byer.

2. I "frihedens" og "demokratiets" navn er de imperialistiske magter endnu engang ved at forberede en massakre imod uskyldige mennesker. Denne gang rammer det det irakiske folk. Undskyldningen: Saddam Husseins regime besidder masseødelæggelsesvåben, og derfor er USA og resten af verdens sikkerhed truet. Det er chokerende, at disse beskyldninger kommer fra den stærkeste militære magt på jorden, der står for 37% af verdens udgifter til våben og 40% af verdens produktion af våben.

3. Vi står over for en ny imperialistisk krig, en klassisk udplyndringskrig om kontrollen af nye markeder og råmaterialer, i dette tilfælde olie. Regionen i den Persiske Golf besidder 65% af verdens oliereserver, og det er blevet beregnet, at regionen i det første årti af det 21. århundrede vil levere mere end halvdelen af verdens olieforbrug, hvoraf USA står for 70%. Irak har verdens andenstørste oliereserver efter Saudi Arabien. Den amerikanske og den internationale herskende elite er bekymret for den nuværende økonomiske nedgang, og med denne baggrund bliver kontrollen over verdens oliereserver afgørende. Dette er den virkelige grund til den amerikanske interesse i regionen. Deres mål er at omstyrte Saddam Husseins regime og opbygge en marionetregering, der vil tillade dem at kontrollere den irakiske olie uden problemer. Derudover ønsker den amerikanske imperialisme, med den karakteristiske arrogance, som alle undertrykkere har, at vise alle mennesker i verden, at hvis nogen vover at udfordre deres magt, vil de blive mødt med krig og ødelæggelse.

4. Elev- og studenterorganisationen i Spanien er imod denne imperialistiske krig, hvad enten den lanceres af USA alene eller støttes af FN. FN er i imperialismens hænder og har tilladt bombning af befolkningerne i Jugoslavien, Afghanistan og Irak i 1991 - hvilket kostede mere end 200.000 ofre – og har også opretholdt en kriminel embargo mod Irak, der allerede har kostet mere end 1 million uskyldige ofre, især blandt børn. Det samme FN er enten blindt eller vender det døve øre til overtrædelser af sine egne resolutioner, når de kommer fra Israel (den stærkeste militære magt i regionen, bevæbnet og finansieret af USA), og til den statsterrorisme, der praktiseres af Ariel Sharon, der har organiseret en massakre på det palæstinensiske folk, en folkedrabspolitik.

5. Selvfølgelig er Saddam Husseins regime et diktatur (vi må huske, at Saddam blev støttet, bevæbnet til tænderne og finansieret af USA i 1980'erne under krigen med Iran, hvilket resulterede i 1 million døde). Det irakiske diktatur undertrykker millioner af den irakiske arbejdende befolkning og bør møde modstand fra arbejdere og unge fra hele verden. Men vi mener ikke, at spørgsmålet om, hvem der styrter Saddam, med hvilke interesser, og hvilken slags regime der vil erstatte ham, er ligegyldigt. Rent faktisk er USA's planer ret åbenlyse: militær besættelse af Irak i minimum halvandet år. Det vil sige, at Saddam skal erstattes med et protektorat under militær, økonomisk og politisk kontrol af USA. Den amerikanske imperialisme ønsker kun at erstatte et diktatur, som det ikke kontrollerer, med et andet reaktionært regime, som vil være loyalt overfor diktater fra det Hvide Hus.

6. De undertrykte masser i den arabiske verden (og alle andre steder i verden) kan ikke stole på, at amerikanske bomber eller FN-bomber skal løse deres problemer. Den eneste vej fremad for det irakiske folk er en organiseret og bevidst kamp for at gøre en ende på den imperialistiske undertrykkelse, en ende på det diktatur, de lider under, og en ende på det økonomiske system, der opretholder begge, dvs. kapitalismen. For at kunne befri dem selv fra ethvert reaktionært marionetregime indsat af USA og fra Saddam Husseins undertrykkelse må Iraks arbejdere og unge, bønderne og de undertrykte vælge vejen med kamp for en socialistisk omformning af samfundet. De må bygge en ny regering af arbejdere og undertrykte, hvorigennem de økonomiske ressourcer og den rigdom, som det arbejdende folk har skabt, kan placeres i folkets hænder og bruges til at tilfredsstille de manges behov og ikke til at øge profitten hos de magtfulde og de multinationale olieselskaber. Kun på denne måde vil det også blive muligt at løse konflikterne mellem de forskellige nationale og religiøse minoriteter, som Irak består af.

7. Modstanden mod denne krig fra ungdommens og arbejderbevægelsens side stiger over hele verden. 18. og 19. januar demonstrerede 500.000 i USA mod den imperialistiske krig, mens store demonstrationer også fandt sted i andre lande. Meningsmålingerne viser den konstant stigende modstand mod denne krig. En krig, som kun gavner imperialismens strategiske og økonomiske interesser, og som, som altid, vil blive betalt af arbejdere og unge verden over, og mest af alt af de undertrykte irakiske masser. Den eneste måde at stoppe denne imperialistiske massakre på er ved at organisere en international massebevægelse af arbejdere og unge. Fagforeninger og partier på venstrefløjen må gå imod denne krig og organisere arbejderbevægelsen, gennem antikrigskomitéer på fabrikker, arbejdspladser, skoler og universiteter, i lokalområder og byer, som bør koordineres gennem en aktionsplan, der må inkludere indkaldelse til en 24-timers generalstrejke mod krigen.

8. Den spanske elev- og studenterorganisation har lanceret en kampagne for at organisere en sådan bevægelse blandt ungdommen i Spanien, ved at deltage i alle mobiliseringer, der bliver indkaldt internationalt og ved at mobilisere i Spanien, ved at oprette antikrigskomitéer på skoler og universiteter for at forklare disse idéer, organisere løbeseddelsuddeling, møder, debatter og protestaktioner. Vi appellerer til alle elev-, studenter- og ungdomsorganisationer over hele verden om også den 13. februar at indkalde til elev- og studenterstrejker, demonstrationer og protestaktioner imod den imperialistiske krig i Irak. Den fælles kamp blandt unge under uddannelse d. 13. februar vil blive et afgørende skridt for at opmuntre til en massebevægelse mod den imperialistiske krig, som vil være i stand til at presse den amerikanske imperialisme til tilbagetrækning og også skabe seriøse problemer for de europæiske regeringers planer om at blive involveret i dette nye angreb mod uskyldige mennesker.

Længe leve den internationale kamp imod imperialistisk krig!
Ikke en eneste soldat, ikke en eneste kugle, ikke en eneste krone til denne krig!
Brug pengene til velfærd i stedet for krig!
Hvis du ønsker fred, så kæmp for socialisme!


Madrid, 23. januar 2003

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.