Den russiske revolution og borgerkrigKøb bogen Den Russiske Revolution og borgerkrig!Forlaget Marx er stolt over at præsentere en helt ny dansk bog: ”Den Russiske Revolution og Borgerkrig” af Jonas Foldager og Marie Frederiksen. Bogen beskæftiger sig ikke kun indgående med selve revolutionen, men også med den efterfølgende borgerkrig, som der ikke findes meget litteratur om på dansk. Bogen kan købes over forlagetmarx.dk og vi bringer her Kalle Kühlmanns forord til bogen.

Den Russiske Revolution var en af de få store begivenheder i verdenshistorien, der forandrede alting. Der er en verden før og en verden efter Den Russiske Revolution. På trods af at revolutionen kan fejre sit 100 års jubilæum, er den stadigvæk en af de mest kontroversielle og absolut mest politisk relevante begivenheder den dag i dag. I starten af året 2017 var både The Financial Times og The Economist ude at advare deres læsere om, at den politiske og økonomiske situation på verdensplan bevægede sig i en retning, der indeholdt kimen til revolutioner a la Rusland 1917.

[Køb bogen hos Forlaget Marx!]

Karl Marx skrev i sin tid om det kommunistiske spøgelse, der hjemsøgte Europa. Men i 2017 er det spøgelse, der hjemsøger det moderne borgerskab, Den Russiske Revolutions spøgelse. Hvad den russiske arbejderklasse gennemførte under Bolsjevikpartiets ledelse er stadigvæk angstprovokerende for hele den internationale elite. Tanken om en revolution, hvor normale mennesker tager magten over deres eget liv, det politiske system og ikke mindst samfundsøkonomien, sender kuldegysninger ned af ryggen på samtlige personer med magt og privilegier.

På trods af det stalinistiske diktatur, der fulgte revolutionen, og det selvsamme diktaturs ynkelige sammenbrud i 1989-91, så er Den Russiske Revolution i 1917 stadigvæk en inspirationskilde, en skattekiste af politiske erfaringer og et stærkt symbol: Det umulige er muligt. Himlens porte kan stormes og paradis indtages.

Derfor har det lige siden 1917 været en fuldtidsbeskæftigelse for generationer af borgerlige historikere at tilsværte revolutionen. Den officielle historieskrivning om Den Russiske Revolution er her i 2017 præget af usaglighed, fordrejninger og totalt hysteri fra såkaldte professionelle akademikere. Orlando Figes fra England og danske Niels Arne-Sørensen kan nævnes som bare to af den brede vifte af historikere, der har kastet sig over revolutionens arv med det ene formål at miskreditere den og at banke ind i hovedet på folk at alt, hvad der har med revolution at gøre, er af det onde. Og det er netop derfor, at denne bog er så vigtig.

Der skal ikke herske tvivl: Denne bog er klart pro-revolution og pro-socialisme. Men det betyder ikke, at den er usaglig. Tværtimod. Denne bog bygger på primære øjenvidner og afgørende personer i begivenhederne i 1917. Kildeudvalget bygger blandt andet på Leon Trotskijs og Victor Serges skrifter. Begge spillede en stor rolle på Bolsjevikkernes side og er selvfølgelig derfor farvede, men fra et historiefagligt synspunkt kommer læseren langt tættere på begivenhederne, end de gør igennem for eksempel Figes og Sørensen, der blot reproducerer den omfangsrige højreorienterede propaganda. De officielle historikere bygger deres beretning på samtidige udenlandske kommentarer, engelske, franske og amerikanske diplomater og ikke mindst adelige eksilrussere, som alle har det tilfælles, at de er modstandere af revolution og ikke står i begivenhedernes centrum. Modsat Trotskij og Serge. Den Russiske Revolution deler vandene. Der kan ikke findes et neutralt værk om revolutionen, alle må vælge side. Denne bog vælger helt klart side: for de russiske arbejdere, for Bolsjevikkerne, for socialismen.

Formålet med denne bog er at lære af revolutionen med det formål at bruge erfaringerne i fremtidens klassekampe på arbejderklassens side. Denne bog fortæller derfor arbejderklassens og Bolsjevikkernes version af revolutionen. Men det betyder ikke, at der er noget, der er fejet under gulvtæppet eller fordrejet til ukendelighed. For at kunne lære af erfaringer må alle sider lægges frem, både de gode og de knapt så gode. Men i modsætning til hvad der er tilfældet i så mange andre værker, bliver de sat ind i sin samtidige kontekst.

Denne bog er opdelt i to. Første halvdel handler om revolutionen, dens baggrund, magtovertagelsen og de erfaringer, der herfra kan uddrages, mens anden halvdel handler om den russiske borgerkrig. I anden halvdel bliver der taget fat i mange af de ubehagelige sider af borgerkrigen, inklusiv Den Røde Terror i 1918. Selvom Bolsjevikkernes terror fuldstændigt blegner i forhold til den kontrarevolutionære Hvide Terror, så er det dog vigtigt at forstå den konkrete kontekst, der førte til, at Lenin og Trotskij greb til vold. Især i den kommende tid, hvor smædekampagnen mod revolution vil få nyt liv, og her bliver det vigtig at kunne skelne sandhed fra løgn.

Vigtigst af alt er denne bog ikke kun en historiebog. Denne bog er en politisk bog. Skrevet af revolutionære i Danmark. Som Financial Times og The Economist har beskrevet, banker revolutionens spøgelse på døren. Kapitalismen og det borgerlige samfunds krise udtrykker menneskehedens krise. Undertrykkelse, fattigdom, sult, krig, sexisme, racisme, korruption, nepotisme, kriminalitet, klimakrise og ødelæggelse af menneskelig kreativitet og potentiale er kapitalismens følgesvende, og derfor kan 1917 gentage sig igen her 100 år efter.

Hvis vi skal vende menneskehedens (og Danmarks) nuværende ræs mod bunden, så kræves der en revolution, og her er erfaringerne fra den eneste succesfulde socialistiske revolution i verdenshistorien afgørende. Men lad ikke andre fortælle dig, hvad du skal mene. Læs bogen og drag dine egen konklusioner, for det er det Den Russiske Revolution i 1917 handlede om: At tage magten over sit eget liv og at forandre verden til noget bedre.

Køb bogen hos Forlaget Marx!

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.