Fra redaktionen: De 250.000 dokumenter, som Wikileaks har offentliggjort, har ført til panik i det internationale – og især i det amerikanske – diplomati. Indholdet viser den amerikanske imperialismes hykleri og bedrag.

Men det er ikke første gang, sådanne dokumenter er blevet offentliggjort i stor skala. Det samme skete i 1917, da bolsjevikkerne offentliggjorde alle hemmelige traktater fra det tsarens regime, for eksempel deres planer om opdeling af Mellemøsten med Sykes-Picot-traktaten. Lenin og Trotskij udstillede med dokumenterne, at der er en afgrund imellem det, regeringerne fortæller befolkningerne, og sandheden. Det samme sker i dag med Wikileaks.

Trotskijs erklæring er dateret 22.november 1917.


Ved at offentliggøre de hemmelige diplomatiske dokumenter i de udenrigspolitiske arkiver fra tsarens styre og de den borgerlige koalitionsregering fra revolutionens første syv måneder, opfylder vi det løfte, som vi aflagde, da vores parti var i opposition. Hemmeligt diplomati et nødvendigt redskab for et ejendomsbesiddende mindretal, der er tvunget til at bedrage flertallet for at underlægge det sine interesser. Imperialismen udviklede – med sine dystre erobringsplaner, røveriske alliancer og handler – det hemmelige diplomatiske system til det højeste niveau.

Kampen mod imperialismen, der udmatter og ødelægger folkene i Europa, er på samme tid en kamp imod det kapitalistiske diplomati, der har mere end grund til at frygte dagens lys. Det russiske folk, Europa og hele verdens folk bør lære den dokumentariske sandhed om de planer, der er smedet i hemmelighed af finansfolkene og industrimagnaterne sammen med deres parlamentariske og diplomatiske agenter.

Folkene i Europa har betalt for retten til denne sandhed med utallige ofre og altomfattende økonomisk trøstesløshed. Afskaffelsen af hemmeligt diplomati er den første forudsætning for en ærlig, folkelig, ægte demokratisk udenrigspolitik.

Sovjetregeringen anser det som sin pligt at udføre en sådan politik i praksis. Det er præcis derfor, at vi – mens vi åbent foreslår en øjeblikkelig våbenhvile til alle krigsførende folk og deres regeringer – offentliggør disse traktater og aftaler, der har mistet al bindende kraft for de russiske arbejdere, soldater og bønder, der har taget magten i deres egne hænder.

De borgerlige politikere og journalister i Tyskland og Østrig-Ungarn vil muligvis forsøge at bruge disse offentliggjorte dokumenter til at fremstille Centralmagternes diplomati i et mere fordelagtigt lys. Men ethvert sådan forsøg ville være dømt til fiasko af to årsager.

I første omgang er det vores hensigt hurtigt at sætte de hemmelige dokumenter, der med tilstrækkelig klarhed behandler Centralmagternes diplomati, for den offentlige menings domstol.

For det andet, og mere vigtigt, er det hemmelige diplomatis metoder lige så omfattende som imperialistisk røveri. Når det tyske proletariat går ind på den revolutionære vej, der fører til hemmelighederne i deres kancellier, vil de finde dokumenter, der ikke i mindste grad er mindre vigtige end de, vi er ved at offentliggøre. Der er kun tilbage at håbe, at det vil finde sted hurtigt.

Arbejderne og bøndernes regering ophæver hemmeligt diplomati og dets intriger, kodekser og løgne. Vi har intet at skjule. Vores program udtrykker det brændende ønske hos millioner af arbejdere, soldater og bønder.

Vi vil, at kapitalens styre skal omstyrtes så hurtigt som muligt. Ved for hele verden at udstille den herskende klasses værk, som udtrykkes i de hemmelige diplomatiske dokumenter, henvender vi os til arbejderne med den appel, der udgør det uforanderlige grundlag for vores udenrigspolitik: ”Arbejdere i alle lande foren jer.”

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.