I disse dage er der meget snak om USA's nyvalgte præsident, Barack Obama. Mange amerikanske arbejdere og unge har illusioner til ham og håber på at han vil ændre samfundet i den rigtige retning, sætte en stopper for krigene, føre en mere solidarisk omfordelingspolitik i USA, osv. Der er sågar mange på venstrefløjen, både i Danmark og USA, som har støttet ham. I stedet for at arbejde for dannelsen af et uafhængigt arbejderparti, der kan bryde med de to borgerlige partiers dominans, har de kastet håndklædet i ringen og arbejder nu for at ”den mindste onde” sejrer.

Som vi har forklaret i flere artikler, er dette en absolut forkert strategi, som ikke vil føre til forbedringer for arbejderklassen og ungdommen, i og med at Demokraterne er et helt igennem kapitalistisk parti, designet til at tjene de store banker og multinationale selskabers interesser. Mange venstreorienteredes støtte til Obama og Demokraterne er imidlertid baseret på en demoraliseret tilgang til situationen i USA. Da der ikke eksisterer et reelt alternativ lige nu, drager de den forkerte konklusion.


Arbejdernes traditioner i USA

Her er det nødvendigt at huske på, at den amerikanske arbejderklasse rent faktisk har en lang kamptradition, en historie fyldt med begivenheder og klassekampe, som giver et andet billede end det vi er vant til. Fagforeningskampe, strejker, bevægelse for de sortes rettigheder, antikigsprotester har ofte været hverdag i USA i det 20. århundrede. En glimrende bog til forståelse af det emne, er James Cannon's ”History of American Trotskyism”.


James_cannon02
Maleri af James Cannon på en mur i Baskerlandet

James Cannon (1890-1974) var en vigtig skikkelse i den amerikanske arbejderbevægelse. Som 18-årig gik han i 1908 med i det amerikanske socialistparti, hvor han tilhørte den yderste venstrefløj. Han blev hurtigt involveret i IWW (Industrial Workers of the World), hvor han arbejdede som fagforeningsorganisator. Efter den russiske revolution i 1917, var han med til at stifte det amerikanske kommunistpati og var en af dets centrale ledere. Han deltog også i den Kommunistiske Internationales (Kominterns) møder, bl.a. i 1922 og 1928, hvor han lærte både Lenin og Trotskij at kende. På Kominterns sjette kongres i 1928, fik han ved et tilfælde fat i en udgave af Trotskijs kritik af det nye udkast til program, som var præget af Stalins idé om ”Socialisme i et land” og deslige. Cannon besluttede derefter at organisere en opposition i det amerikanske kommunistparti, på linje med Venstreoppositionen i Rusland. Dette var starten på den trotskistiske bevægelse i USA.


Kommunisternes succes
Vor anmeldte bog består af transkriptionerne af 12 offentlige taler, som Cannon holdt i 1942. Han begynder med kommunistpartiets første periode fra 1917 til 1928. Dels følger vi de interne kampe i kommunistpartiet, uenigheder om hvilke metoder, der skal tages i brug for at få gennemført en socialistisk revolution i USA. Dels følger vi kommunistpartiets succes i de første år. På trods af hård repression fra den herskende klasses side, når partiet ud til tusinder af arbejdere, udgiver 15 dagblade, organiserer arbejdsløse i en enorm bevægelse, osv.


Cannon forklarer, hvordan de tiltagende fraktionskampe, får en ny betydning, da han og en håndfuld andre partiledere beslutter at forsvare Trotskijs og den russiske oppositions synspunkter og fordømme det stalinistiske bureaukrati i USSR. Selvom de ekskluderes fra partiet i 1928, opfatter de sig selv som en fraktion, en opposition inde i kommunistpartiet. De begynder at udgive bladet ”Militant”, som hurtigt vækker stor interesse iblandt medlemmer af kommunistpartiet.


The Militant
Forfatteren giver os et indblik i deres situation i 1928; En lille håndfuld revolutionære, uden ressourcer, uden udadvendt organ, og som tilmed er blevet ekskluderet fra det parti, som de fleste radikaliserede arbejdere tilhører. Det er fascinerende, hvordan de alligevel formår at vende kæmpe sig igennem den første svære periode. I årene 1928-1933 forbliver de en lille gruppe på 100-200. Han forklarer alle problemerne, som en lille propagandagruppe gennemgår, inden den formår at vinde indhug i den bredde arbejderbevægelse. Cannon ligger bl.a. vægt på avisens rolle, The Militant og forklarer hvordan de brugte dette organ som en organisator, til at gruppere og træne de første kadrer.


Fra 1933 ændrer situationen i USA sig drastisk. Dels drager mange arbejdere konklusioner af Hitlers sejr i Tyskland og dels begynder der vigtige strejkebevægelser, hvor arbejderne svarer igen imod den økonomiske krises konsekvenser. Cannon forklarer, hvordan trotskisterne drager fordel af dette, blandt andet ved at lave offentlige møder om nederlaget i Tyskland og Trotskijs alternativ til at undgå fascismen.


Et særligt bemærkelsesværdigt kapitel handler om de store chauffør-strejker i Minneapolis i sommeren 1934, som udfolder sig under ledelse af trotskisterne. Cannon giver en grundig indsigt i den taktik, som trotskisterne benytter sig af, for at organisere denne omfattende strejke, hvor tusinder af arbejdere trodser skruebrækkeri og politivold, for til sidst at vinde en sejr, hvor de fleste krav bliver indfriet.


Et solidt bidrag
De sidste par kapitler bruger Cannon på at udrede trotskisternes taktiske drejninger, som bl.a. betyder sammenlægning med et centristisk parti (American Workers' Party) og dernæst en orientering imod den fremvoksende venstrefløj i det amerikanske socialistparti. Denne fleksibilitet i taktik betyder, at trotskisterne i 1938 kan danne Socialist Workers' Party med op imod 1.500 medlemmer og vigtige fagforeningsstøtter i mange dele af andet.


Bogen er en glimrende introduktion til partiopbygning og forsyner læseren med mange værdifulde erfaringer. Der er enkelt anke, som man kan gøre imod bogen. Af og til bliver Cannon en smule firkantet og forfalder til at karakterisere denne eller hint person en smule bombastisk. Men i det store hele er det en troværdig beretning og et solidt bidrag til den marxistiske bogreol.

At Cannon og det amerikanske SWP efter Trotskijs død degenererede og smed de marxistiske ideer ud med badevandet, er en anden historie, som vi ikke kan gå i dybden med her. Det ændrer imidlertid ikke på, at den periode som Cannon dækker her – 1928 til 1938 – udgjorde et heroisk forsøg på at opbygge et revolutionært socialistisk parti i USA.

James P. Cannon: History of American Trotskyism, Pathfinder Press, udgivet første gang i 1944.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.