Den russiske revolution var og er en uundværlig kilde til vitale erfaringer for enhver marxist. Og netop den russiske revolution kaster, i kraft af sin enorme historiske betydning, lange skygger, som den tyske revolution, let kan blive glemt i. Desværre. For der ligger helt enorme erfaringer og venter på siderne af bogen ”The German Revolution” som er tæt på at være uundværlige for enhver revolutionær.

Åbn bogen og kast dig ind i beretningen og du bliver opslugt af den utroligt detaljerede redegørelse for den kommunistiske bevægelses fødsel i Tyskland, og dens udvikling fra den internationalistiske venstrefløj i det tyske socialdemokrati under første verdenskrig, over masseparti til det endelige nederlag i 1923.

Pierre beskriver, med utrolig detaljerigdom, der på intet tidspunkt i bogen virker tung, men underbygger ethvert af hans argumenter, de tyske socialdemokratiske lederes forræderi mod arbejderklassen, om deres opbakning til deres ”eget” borgerskab i den første verdenskrig. Han viser på videnskabelig vis, hvordan det unge kommunistparti, Spartacus-forbundet, med Luxemburg og Liebknecht i spidsen, på trods af deres heltemod, manglede forståelse for nødvendigheden af organisation, hvilket overlod arbejderklassen til de mere eller mindre direkte kontrarevolutionære ledere af det store tyske socialdemokrati (SPD). På trods af dette gav den enorme bevægelse i arbejderklassen kommunisterne utallige chancer. Bl.a. tilsluttede USPD (en masseudsplitning på 800.000 medlemmer fra SPD) sig 3. Internationale og fusionerede med KPD, efter borgerskabets mislykkedes Kapp-kup.

Men Pierre giver også en klar skildring af hvordan ultra-venstre tendenserne, der havde stor indflydelse i KPD, får katastrofale følger, gennem den fuldstændigt mislykkedes ”marts aktion”, hvor ultra-venstre kommunisterne, af bar utålmodighed, kommer til konklusionen at det revolutionære parti, udelukkende i kraft af sin egen størrelse, mere eller mindre kan gennemføre revolutionen på egen hånd, uden at tage i betragtning om arbejderklassens som helhed er i fremmarch eller på tilbagetog. Resultatet er isolation og at KPD mister 200.000 medlemmer på få måneder.

Aldrig, hverken før eller efter, har en arbejderklasse i et så veludviklet og enormt, kapitalistisk land stået overfor så enorme muligheder som det tyske proletariat og dets fortrop i kommunistpartiet (KPD) gjorde i perioden 1917-1923, og aldrig før er ikke bare så store muligheder forsvundet mellem arbejderklassens fingre, men resulteret i så store unødvendige omkostninger for hele menneskeheden – nazismen og anden verdenskrig.

Bogen følger i særlig detaljeret grad diskussionerne i KPD’s ledelse og diskussionerne i tredje internationale og særligt mellem den tyske ledelse og Zinovievs fløj i Kominterns internationale eksekutivkomite. Allerede her, gennem Zinovievs manøvre, ser vi de metoder på fosterstadiet, der skulle blive så kendetegnende for de stalinistiske partier, og så ødelæggende for kampen for den socialistiske revolution gennem det tyvende århundrede.

”The German Revolution” viser også, at hverken Lenin, Trotskij eller 3. Internationale på nogen måde var alvidende, men dele af en levende bevægelse i konstant forandring. Men samtidig er det i løbet af bogen tydeligt at de eneste der var i stand til i dybden at forstå den revolutionære epoke og indrette taktikken efter begivenhedernes gang, for at hele tiden at forbinde de revolutionære marxistiske ideer til masserne, var lige netop de to herre: Lenin og Trotskij.

Frem for alt, fra man har vendt de første sider, står det lysende klart i læserens hoved, hvor altafgørende det er at organisere de revolutionære, og opbygge en klart politisk defineret tendens i arbejderklassens masseorganisationer.
Vi er så heldige at have den tid som de tyske kommunister manglede. Vi må lære af fortidens fejl og bruge den til at opbygge den marxistiske tendens i arbejderbevægelsen. Til det formål er Pierre Broués bog et mesterværk.


”The German Revolution 1917-1923” original: “La Révolution en Allemagne, 1917-1023”. Forfatter: Pierre Broué. Første udgivelsesår 1975
Genoptryk af Haymarket Books 2005, 991 sider
Pris omkring 300-400kr (kan bestilles via
Wellred Books)

Pierre Broué (1926-2005), var en fransk marxistisk historiker, som bl.a. skrev omfattende bøger om den spanske borgerkrig, bolsjevikpartiets historie, den kommunistiske internationale, en biografi af Trotskij, m.m.
Læs en biografi her .

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.