FlymekanikerAir Greenland lockouter alle deres 70 flymekanikere fra den 11. april. Billede: Arkivbillede fra Store Norske LeksikonAir Greenland har varslet lockout af alle selskabets flymekanikere som reaktion på flymekanikernes overenskomstkrav om en lønstigning, som tilsvarer inflationen. Dermed har flymekanikerne taget hul på et brændende spørgsmål, som har relevans for alle arbejdere op til overenskomstforhandlingerne i 2023 (OK23).

Dansk Metal og Air Greenland har indtil for nylig været i gang med at forhandle en ny overenskomstaftale for Air Greenlands flymekanikere, men forhandlingerne brød tidligere på måneden sammen, da Air Greenland ikke ville imødekomme flymekanikernes krav om en lønstigning, der svarer til den galoperende inflation. Efter forhandlingerne brød sammen, udtog Dansk Metal to flymekanikere til strejke, som betjener flyruten mellem Danmark og Grønland med effekt fra den 9. april. 

Air Greenland reagerede på strejkevarslen ved at eskalere og varsle lockout af alle flymekanikere i hele Grønland, som er medlem af Dansk Metal, med effekt fra den 11. april. Med lockouten af de i alt 70 flymekanikere indstilles ikke bare udenrigsflyvningen men også al indenrigsflyvning i Grønland.

Arbejdere i hele verden bliver i øjeblikket ramt af den stigende inflation, som udhuler lønningerne. Hvis arbejderklassen derfor ikke får lønstigninger, som minimum svarer til inflationsniveauet, vil den i realiteten opleve en reallønstilbagegang. De grønlandske flymekanikernes overenskomskrav om en lønstigning svarende til inflationen er derfor kun rimeligt og i realiteten yderst beskedent; det, de kræver, er blot at bevare deres nuværende levestandard.

Ledelsen i Air Greenland er imidlertid ikke villig til at give nogen indrømmelser på lønområdet. I en pressemeddelelse skriver Air Greenland som kommentar på den varslede konflikt:

»De krav, som Dansk Metal er fremkommet med, harmonerer ikke med Air Greenlands ambition om at have konkurrencedygtige priser på flybilletter, også når de nye landingsbaner står klar.«

Air Greenland forlanger dermed, at deres ansatte æder en reallønstilbagegang i ‘konkurrencens’ navn. Eller med andre ord, så ledelsen i virksomheden kan blive ved med at tjene store profitter, som vi så sidste år, hvor Air Greenland havde et overskud på 30,6 millioner kroner.

Fra Dansk Metal har der været en yderst kærkommen beslutsomhed til at forsvare deres medlemmers forhold. I en pressemeddelelse annoncerede chefforhandler i Dansk Metal, Keld Bækkelund, at:

»Vi forsvarer vores medlemmers realløn. Derfor kan vi under ingen omstændigheder acceptere, at vores medlemmers løn bliver udhulet, når virksomheden har en stærk økonomi. Medarbejderne har været med til at skabe den værdi, og det er nu, de skal mærke det.«

Det er ekstremt positivt, at fagforeningen stiller sig bag sine medlemmer. Arbejdsgiverne vil gøre alt for at presse sine krav igennem, og det bliver vigtigt ikke at bøje af men at holde fast i kravene. Derfor er det desto vigtigere, at resten af fagbevægelsen aktivt bakker op om flymekanikernes kamp, viser deres solidaritet og om nødvendigt bliver inddraget i kampen.

Spørgsmålet om lønstigninger tilsvarende inflation rammer en centralnerve hos arbejdsgiverne. De vil gøre alt, hvad de kan, for at få banket arbejderne på plads. Hvis flymekanikerne kommer igennem med deres krav, så sætter det et eksempel til efterlevelse for resten af arbejderklassen. Det er derfor, at Air Greenland har reageret så voldsomt på strejkevarslen, og lockoutet alle flymekanikere i landet. Derfor er det også så meget desto vigtigere at arbejderbevægelsen skubber tilbage og bakker op om flymekanikernes kamp.

Inflation kommer til at blive et kernespørgsmål i den kommende periode. Hvordan arbejdere i den nuværende situation bedst kan bevare og forsvare løn- og arbejdsforhold må derfor diskuteres af alle fagligt aktive op til OK23. Når priserne stiger, bør det være helt naturligt at lønnen samtidig stiger proportionelt - såkaldt dyrtidsregulering. Kravet derom bør være et minimumsniveau når der indledes forhandlinger. Her er flymekanikerne i Grønland et inspirerende eksempel at følge, og vi må give dem vores fulde støtte.

Fuld opbakning til flymekanikerne hos Air Greenland!

Forsvar reallønnen!

Indfør dyrtidsregulering for alle arbejdere!

[Læs om hvorfor vi bygger en revolutionær organisation]

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.