De strejkende på CSC har taget et uhyre vigtigt skridt fremad, da de i dag gennemførte en fuld blokade. Fra kl. 8 om morgenen lå CSC øde hen. Foran porten havde en stor del af de strejkende stillet sig op i kæder, og ingen kom igennem. Det var et fuldstændig korrekt skridt.

CSC har overtrådt snart sagt samtlige regler, og de har afvist enhver forhandling af Prosa’s overenskomst. Det var tydeligt, at der ikke var nogen anden vej frem for de strejkende end at optrappe kampen og den eneste vej til det, var som de strejkende gjorde i dag, gennem en fuld blokade.

Blokaden foregik fuldstændig fredeligt, faktisk var dagen i dag en af de fredeligste, fordi det var tydeligt, at ingen kom igennem. En del af de strejkende var virkelig gode til at komme i dialog med dem, der mødte op for at arbejde, og langt størstedelen udviste sympati med strejken og mange endda lettelse over endelig at have en undskyldning for at støtte strejken mere effektivt. Flere blev da også stående og snakkede med blokadevagterne. Et skridt frem kunne være en løbeseddel, der forklarer mere om konflikten og appellerer til, at resten af de ansatte i CSC går med i strejken.

Det var et vigtigt skridt, at blokaden havde været oppe på stormødet tirsdag, selvom der ikke blev stemt om det. Dagens blokade må evalueres på stormødet i morgen. Der er gjort nogen vigtige erfaringer i dag, og dem må alle have del i. Samtidig kan det være med til skabe entusiasme blandt endnu flere for at deltage.

Blokaden kan tages endnu et skridt fremad ved at flere involveres, og dagens blokade må bruges som et overbevisende argument overfor dem, der vaklede i spørgsmålet. Onsdagens blokade viste, at en blokade er effektiv, fredelig og den bedste hjælp til de kollegaer, der ikke er i strejke, men gerne vil bakke op om strejken.

Blokaden i dag indeholdt alle de nødvendige elementer for en succesfuld strejke.
Der opstod begyndelsen på en blokadeledelse, der organiserede blokaden, opretholdt en god disciplin osv. Det er elementer, der sagtens kan udbygges for at gøre blokaden endnu mere effektiv de kommende dage. For en virkelig velfungerende blokadeledelse er der brug for opbakningen fra alle strejkende. På stormødet i morgen må der nedsættes en reel blokadegruppe, med de mest aktive og dedikerede strejkende, med mandat fra stormødet til at organisere de videre blokader.

Stormøderne må blive reelle demokratiske møder, hvor strategien diskuteres og vedtages - det er vejen til at sikre enhed og sammenhold.

Konflikten på CSC handler ikke kun om forholdene på CSC, men dybest set om hvorvidt arbejdsgiverne kan gøre, som de vil. Konflikten har vist, at arbejdsretten er en arbejdsgiverret, og at arbejdsgiverne i Dansk Industri står sammen. Der er ingen grund til at tro, at regeringen handler anderledes, tværtimod har den gang på gang vist, at den er en arbejdsgiverregering. Der har været flere røster fremme om risikoen for et regeringsindgreb i konflikten, og der er ingen tvivl om, at det ikke vil være til arbejdernes fordel.

Blokaden på Retortvej onsdag den 15. juni
Arbejdsgiverne tøver ikke med at bruge arbejdsgiverretten og regeringen til at få deres vilje. CSC vil også benytte denne mulighed for at få deres elendige diktat ophævet til lov, ved førstkommende lejlighed. At CSC lod blokaden være i dag og eksempelvis ikke tilkaldte politiet for at rydde den, er et svaghedstegn; de håber på, at regeringen kommer dem til hjælp.

Den eneste måde til at imødegå et indgreb er, at komme det i forkøbet og mobilisere bredt i hele arbejderbevægelsen. Der må rettes en appel ud til de største arbejdspladser, fagforeninger osv. om støtte og om at der lægges en plan allerede nu i tilfælde af et indgreb. Et forslag kunne være at indkalde til et tillidsmandsmøde for københavnske tillidsmænd, for at diskutere konflikten og mulige skridt frem.

Arbejderne på CSC har indtil nu udvist et enormt mod og kampvilje. De er kun kommet så langt på grund af deres egen indsats. Blokaden i dag viser den rigtige vej frem, og kampen kan vindes, hvis CSC arbejderne fortsat tror på egen styrke.

Se billeder fra blokaden her

Del

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.