En enig generalforsamling hos malerne i Storkøbenhavn vedtog den 21. oktober et krav om 170 kr. i timen som mindsteløn. Dette fandt sted efter en længere debat af et forslag fra malerne hos SBM, som var støttet af en lang række tillidsfolk fra malerfirmaer i Storkøbenhavn.

Forudgående havde bestyrelsen i fagforeningen vedtaget en række krav, da malernes hovedforbund havde fremskudt afleveringen af krav. Dette blev kritiseret på generalforsamlingen, hvor det blev nævnt, at uden demokratiske diskussioner risikerede forhandlerne at forhandle krav, der ikke havde den nødvendige opbakning. Formanden kunne dog forklare, at de krav, generalforsamlingen vedtog, ville komme med til forbundet.

Efter at forslagsstillerne havde trukket et forslag omhandlende skurforhold, kom de resterende forslag til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. Forslagene handler udover mindstelønnen på 170 kr. om en forhøjelse af akkordprislisten på 20 procent for at forhindre yderlige fald i akkordfortjenesten. Derudover forslås en stigning af lærlingenes løn på 20 procent, betalt transport for lærlinge, samt at lærlingen ikke skal betales af akkorden men af mester det første år af læretiden i stedet for det første halve år som nu.

Derudover blev kravet om en 35 timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation vedtaget for på den måde at kunne give arbejde til flere af de arbejdsløse kollegaer. Arbejdsløsheden blandt malerne i København forventes at stige til over 20 procent.

Blandt kravene var også en række krav, der skulle sikre både fagforeningen og de faglige klubbers ret til at besøge arbejdspladser, samt at alle medlemmer af fagforeningen en gang om året fik betaling for at komme til informationsmøde i fagforeningen i arbejdstiden.

Formanden udtrykte også støtte til et mundtligt forslag fra repræsentanten for malerne i SBM om at starte en kampagne på arbejdspladserne omkring de krav, der blev stillet på generalforsamlingen for på den måde at skabe størst muligt pres på arbejdsgiverne.

Yderligere information

Denne side bruger cookies. Du kan se mere om dem HERVed din fortsatte brug af vores side accepterer du vores Persondatapolitik.